محمد میره ای

 محمد میره ای دانشگاه تهران

محمد میره ای

Mohammad Mirei

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استراتژی های توسعه مناطق مرزی با رویکرد آمایش سرزمین (ناحیه مطالعاتی: ارومیه- سلماس) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 104
2 بررسی جغرافیایی شبکه ریلی ایران به لحاظ پراکندگی با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
3 بررسی منابع درآمدهای پایدار شهرداری ها (مورد مطالعه: شهر شبستر استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 5، شماره: 20
4 بررسی و تحلیل پراکنده رویی شهری با تاکید بر تحولات تقسیمات سیاسی (نمونه مطالعاتی: شهر قم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 21
5 بررسی و تحلیل تهدیدهای سیاسی، امنیتی و دفاعی در استان البرز با رویکرد آمایش سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 1، شماره: 3
6 تحلیلی بر نابرابری های فضایی توسعه ناحیه ای در ایران با رویکرد عدالت فضایی (نمونه مطالعاتی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 6
7 تحلیلی بر نابرابریهای توسعه بهداشتی و سلامت در منطقه البرز جنوبی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 26
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان سنجی جاذبه ها و توانمندی های گردشگری استان اصفهان به منظور دستیابی به توسعه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 تحلیل و بررسی تجارب منظر شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 تحلیل و بررسی رودخانه های شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 تحلیلی بر مکانیزم های دولتی موثر در توسعه ی شهری با تاکید بر کشور ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 شناسایی پیشران های کلیدی موثر بر بهبود سرمایه اجتماعی با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: کارکنان ادارات استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
6 نقش آمایش سرزمین در توسعه پایدار شهری با تاکید بر کشور ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران