امیر خان

 امیر خان University of Bradford, United Kingdom

امیر خان

Amir Khan

University of Bradford, United Kingdom

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.