دکتر فرزاد دهقانیان

دکتر فرزاد دهقانیان استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی

دکتر فرزاد دهقانیان

Dr. Farzad Dehghanian

استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیره تامین دو سطحی محصولات فاسدشدنی تحت تقاضای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 25، شماره: 81
2 ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تامین برای محصولات زراعی فسادپذیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 6، شماره: 1
3 ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 45
4 ارائه یک مدل یکپارچه و روش حل برای زمان بندی تولید و مسیریابی وسائل نقلیه در یک زنجیره تامین دوسطحی با هدف کاهش مصرف سوخت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 1
5 ارایه یک مدل دوسطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشتهای وابسته به قیمت ومالیات برکربن (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 2
6 ارزیابی زنجیره تامین مبتنی بر مدل SCOR (مطالعه موردی شرکت کیاالکترود شرق) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 20، شماره: 61
7 Emergency Service Vehicle Location Problem with Batch Arrival of Demands (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 8
8 The Simultaneous Effect of Holding Safety Stock and Purchasing Policies on the Economic Production Quantity Model Subject to Random Machine Breakdown (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 32، شماره: 11
9 تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A bi-level partial interdiction problem on hierarchical facilities (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 اثر مالیات کربن در برنامه ریزی زنجیره تامین با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
3 ارائه روشی برای ارزیابی کارایی زیست محیطی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارائه مدلی پویا برای مکان یابی مراکز خدمات پس از فروش بررسی یک نمونه موردی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 ارائه یک مدل دو سطحی برای برنامه­ریزی دفاع از تسهیلات حساس سلسله مراتبی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارائه یک مدل دو سطحی به منظور تعیین قیمت کربن در یک زنجیره تامین سبز با درنظرگرفتن طرح تجارت نشر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارائه یک مدل دوسطحی جهت تعیین مالیات بر کربن در یک زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تقاضای حساس به قیمت و انتشار کربن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
9 ارایه مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای برای زنجیره تامین سبز محصولات فسادپذیر با در نظر گرفتن قرارداد تخفیف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
10 ارایه مدل های برنامه ریزی خطی، بر هم کنش زنجیره های تامین و مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 ارزیابی زنجیره تامین مبتنی بر مدل SCOR- مطالعه موردی شرکت کیا الکترود شرق (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان درمحیط توسعه پایدار به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای ANP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
13 استفاده از روشهای تعاملی در طراحی شبکه لجستیک معکوس با درنظر گرفتن ملاحظات کارایی زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 انتخاب پیمانکاران عمرانی با در نظر گرفتن فاکتورهای ریسک پروژه با استفاده از تلفیق تکنیک های GREY THEORY & DEMATEL & ANP (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 Investigation of the effective factors in the adoption of photovoltaic systems in Iranian households using causal loop diagrams (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
16 Modeling blockchain implementation Costs using MICMAC Analysis (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
17 بررسی اثر آموزش پزشکان در بهبود کیفیت خدمت رسانی بیمارستانها با رویکرد پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)
18 برنامه ریزی تولید و توزیع یک زنجیره تأمین دوسطحی با ملاحظه اثر سرعت و بار بر مصرف سوخت وسیله نقلیه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 برنامه ریزی همزمان تولید و تدارک در شرایط تخفیف با نگرش مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
20 بهینه سازی زنجیره تامین خون دو سطحی به منظور کاهش کمبود در بیمارستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
21 تعیین بهینه دمای قفسه و چیدمان محصولات درون قفسه در حمل و نقل محصولات غذایی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 تعیین قیمت بهینه ی محصولات بازیافتی در یک زنجیره تامین سه سطحی با در نظر گرفتن آگاهی زیست-محیطی مشتریان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
23 توسعه یک الگوریتم ابتکاری برای مدل زنجیره تامین دوسطحی با هدف کاهش هزینه های مصرف سوخت و افزایش سطح رضایت مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
24 جایگزینی تجهیزات تولید در یک مدل EPQ تحت پیشرفت تکنولوژی با در نظر گرفتن مالیات بر کربن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
25 طراحی زنجیره تامین سبز با امکان به روزرسانی ماشین آلات و در نظر گرفتن روند افزایشی در آلاینده های تولیدی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 طراحی شبکه­ای از لجستیک معکوس با برگشت­های وابسته به فاصله (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 طراحی یک شبکه زنجیره تامین با در نظر گرفتن تقاضای حساس به قیمت و میزان انتشار کربن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)
28 طراحی یک شبکه لجستیک معکوس با درنظر گرفتن مشوق مالی فازی برای کالاهای بازگشتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 کنترل موجودی شبکه خرده فروشان با در نظر گرفتن عدم قطعیت تامین (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
30 مروری بر ادبیات مدیریت تامین استراتژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
31 مساله تعویض موازی ماشین آلات با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی، محدودیت بودجه سرمایه گذاری و تقاضا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 مقاله عنوان ندارد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
33 مکان یابی خودروهای خدمات اضطراری با هدف بیشینه سازی پوشش مورد انتظار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
34 مکانیابی محور در شرایط رقابتی با در نظر گرفتن هزینه های ثابت و متغیر برای کمان ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
35 یک مدل برای مسیله ی همسفری با درنظر گرفتن تاثیرات زیست محیطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع