دکتر محمد رنجبر

دکتر محمد رنجبر دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد رنجبر

Dr. Mohammad Ranjbar

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Optimal NPV Project Scheduling with Fixed Work Content and Payment on Milestones (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 22، شماره: 3
2 ارایه الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری برای مساله زمان بندی یکپارچه تولیدوتوزیع دریک زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 4
3 Public Transport Fleet Scheduling for Minimizing Total Transfer Waiting Time (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 28، شماره: 2
4 Routi g and Production Schedulin g for a Mobil e Factory (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 28، شماره: 3
5 روشهای جستجوی محلی و جستجوی ممنوعه برای مساله همزمان چیدمان و تخصیص سلاح حاملهای جنگی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 3
6 شبیه سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه بندی سناریوهای بهبودی آن به کمک روش AHP-PROMETHEE (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 4
7 مدل سازی و حل بهینه مساله تخصیص و زمان بندی حسگر- سلاح/تهدید به صورت یکپارچه با الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر GRASP (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 8، شماره: 1
8 مدلسازی و حل مسئله چیدمان پایگاه های آتش (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 6، شماره: 3
9 یکپارچه سازی برنامه ریزی و زمانبندی تولید در صنایع فرآیندی چند محصولی با سیستم تولیدی پیوسته (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی برای یکپارچه سازی حمل ونقل کالاهای شرکت های تأمین کننده خودروسازی بدون در نظر گرفتن انبارموقت و حل توسط الگوریتم ابتکاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارائه یک رویکرد برنامه ریزی تصادفی چند مرحله ای جهت کمینه سازی هزینه منابع در زمانبندی پروژه با عدم قطعیت ظرفیت منابع (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
3 ارایه یک الگوریتم ترکیبی برای مسیله برنامه ریزی خدمات مراقبت خانگی با رعایت معیارهای کیفت درمان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 Energy-Aware Production Scheduling of Continuous Slurry Ball Mills in Tile Industries with Stirring Time Consideration (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 Home Care Services Planning With Time Windows and Periodic Demands Under Continuity of Care (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
6 One-by-one or altogether: The advantages of pursuing alternative innovation activities (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 بهینه سازی و حل مساله تخصیص و زمانبندی سنسور-سلاح/تهدید بصورت یکپارچه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
8 بهینه سازی یکپارچه زمان بندی و مسیریابی امداد رسانی زمینی – هوایی و خدمه ی تعمیر در شرایط بحران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)
9 توسعه یک الگوریتم ابتکاری برای مدل زنجیره تامین دوسطحی با هدف کاهش هزینه های مصرف سوخت و افزایش سطح رضایت مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
10 حل مساله زمانبندی دروس دانشگاهی با ریسک لغو شدن دروس با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
11 حل مساله ی زمان بندی پردازنده های موازی برای کارهای دارای توابع تسریع یکسان با رویکرد یادگیریتقویتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
12 زمان‌بندی اتوبوس‌های درون‌شهری با هدف حداقل کردن زمان انتظار مسافرین (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
13 زمانبندی بارگیری وسایل حمل و نقل در پایانه های تخلیه و بارگیری با ظرفیت یک ایستگاه و عدم دسترسی کارها در ابتدای زمانبندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
14 زمانبندی بهینه موشکهای زمین به هوا برای پیشینه سازی قابلیت های دفاع هوایی یک ناو جنگی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
15 زمانبندی پروژه با جریان های نقدی متغیربا هدف بیشینه سازی ارزش کنونی خالص (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
16 زمانبندی تخلیه و بارگیری وسایل حمل و نقل در پایانه های انتقال با ظرفیت چندایستگاه و محدودیت موجودی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
17 زمانبندی عبور کشتی ها از یک درگاه با چند محفظه موازی غیریکسان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۹)
18 کمینهکردن مجموع وزن دار تعدادواحدهای کاری دارای دیرکرد درزمان بندی کارها برروی پردازنده های موازی با تاخیر ارتباطی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 مسیریابی باز وسایل نقلیه چند سفره با پنجره های زمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
20 یک الگوریتم جستجوی ممنوعه ترکیبی برای مسأله چیدمان حامل جنگی و تخصیص سلاح های آن ها به تهدید ها در حالت تهاجمی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 یک الگوریتم شاخه و کران برای مساله زمان بندی استوار کار کارگاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 یکپارچه سازی حمل ونقل کالاهای شرکتهای تأمین کننده خودروسازی بدون حضور انبار موقت و حل توسط الگوریتم ابتکاری آزاد سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)