احتشام حاجی پور

 احتشام حاجی پور رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی

احتشام حاجی پور

Ehtesham Hajipour

رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.