شهرام دبیری

 شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز

شهرام دبیری

Shahram Dabiri

رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.