دکتر لطف الله فروزنده

دکتر لطف الله فروزنده دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر لطف الله فروزنده

Dr. Lotfollah Forozandeh

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی عوامل تاثیرگذار بر ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 16، شماره: 64
2 ارائه الگوی نهادسازی در انقلاب اسلامی بر اساس گفتمان امام و رهبری (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 79
3 الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی تطبیقی سبکهای رهبری موجود دنیا با سبک رهبری امام خمینی(ره) بر مبنای رشد و تعالی انسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 1، شماره: 2
5 تبیین ابعاد منزلت کارکنان مبتنی بر دیدگاه های مقام معظم رهبری(حفظه الله) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 2
6 تحلیل عوامل موثر بر مشارکت دانشجویان دانشگاه ایلام در فعالیت های فوق برنامه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 12
7 تدوین اهداف راهبردی و ارائه مدلی برای دستیابی به آنها با رویکرد ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 2
8 طراحی مدلی برای ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری در قوه مجریه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 29، شماره: 3
9 فراترکیب مطالعات منزلت کارکنان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 2
10 فراترکیب مطالعات منزلت کارکنان در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 2
11 مدل بازاریابی گردشگری سلامت (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری فرهنگ دوره: 4، شماره: 13
12 مدل ساختاری فرایند توانمند‌سازی منابع انسانی دانش‌بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 3
13 نقش مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی در تحقق اهداف برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 3، شماره: 11
14 واکاوی افتخار سازمانی: طراحی سنجه ای پژوهشی و اعتبارسنجی آن (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 35
15 واکاوی تطورسازه توانمندسازی در ایران با رویکرد میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 1