دکتر داود منظور

دکتر داود منظور دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر داود منظور

Dr. Davoud Manzour

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار اصلاح قیمت های انرژی بر انتشار آلاینده های زیست محیطی در ایران؛ مدل سازی تعادل عمومی محاسبه پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 60
2 آثار متقابل نذورات در هیئت‌های مذهبی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 17، شماره: 33
3 اثرات اصلاح قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها بر قیمت برق در بازار تجدیدساختاریافته:رویکرد پویایی سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 18، شماره: 1
4 اثرات سیاست های زیست محیطی و اقتصادی بر رفتار حمل و نقل شهری با رویکرد قیاسی – استقرایی: مطالعه ی موردی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
5 ارزیابی اقتصادی توسعه بکارگیری سوخت گازطبیعی فشرده CNG درناوگان اتوبوسرانی تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
6 ارزیابی مالی قراردادهای منتخب بیع متقابل نفتی و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 18
7 ارزیابی و پیش بینی نوسانات قیمت در بازار برق ایران به کمک مدل ARMAX-GARCH (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 13، شماره: 1
8 اولویت بندی نیروگاه های تولید برق در ایران با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 14
9 اولویت های فناورانه بخش بالادستی صنعت نفت در راهبرد اقتصاد مقاومتی با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
10 بررسی اثر صرفه جویی در مصرف برق بر بازار نهاده های تولید با استفاده از یک الگو تعادل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 17، شماره: 4
11 بررسی مقایسه ای مدل های پیش بینی کوتاه مدت قیمت در بازار برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 21، شماره: 2
12 بهینه‌یابی قراردادهای بالادستی نفت و گاز: الگوی کارگزار- کارفرما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 20، شماره: 76
13 تامین مالی پروژه های بالادستی نفت و گاز از طریق رمزارز نفت پایه در قالب الگوهای قراردادی متعارف (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 23، شماره: 2
14 تامین مالی پروژه های خصوصی نیرو (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 16، شماره: 1
15 تجزیه کشش قیمتی تقاضای برق در ایران: تحلیل تعادل عمومی محاسبه پذیر (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 4، شماره: 8
16 تحلیل آثار شوک های پولی و مخارج دولت مالی در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 4
17 تحلیل اثر تحولات جمعیتی بر بازار کار ایران: رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
18 تحلیل اثرات افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال نیروی کار ساده و ماهر در ایران: رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 12، شماره: 3
19 تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 10، شماره: 20
20 تحلیل مقایسه ای الگوهای رشد نئوکلاسیک و درون زا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 34، شماره: 2
21 تحلیل مقایسه ای نظریات ژئواکونومی و کارکرد آن در سیاست قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 11، شماره: 43
22 تحلیل مقایسه ای نظریات ژئواکونومی و کارکرد آن در سیاست قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 11، شماره: 42
23 تحلیل هزینه - فایده صادرات گاز ایران به اروپا با استفاده از خط لوله (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 10، شماره: 1
24 توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور: موانع و راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 15، شماره: 3
25 چشم انداز مصارف جهانی انرژی در بخش حمل و نقل (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 20، شماره: 2
26 حقوق مالی انتقال: حلقه مکمل در تجدید ساختار صنعت برق (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 15، شماره: 2
27 دورنمای جهانی انرژی: بررسی تطبیقی از پیش بینی ها (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 20، شماره: 4
28 روابط بخش برق با سایر بخش های اقتصادی: تحلیل داده - ستاده (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 12، شماره: 2
29 روش شناسی برنامه ریزی انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 14، شماره: 3
30 عدالت بر پایه میثاقهای برآمده: تحلیلی انتقادی از ایده قرارداد اجتماعی اسکرمز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 6، شماره: 24
31 گسترش آموزش عالی و عدم تعادل در بازار کار: رویکرد داده های ترکیبی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 12، شماره: 46
32 ماهیت سیاسی اقتصادی بحران بازار آزاد؛ واکاوی بحران های مالی در نظام سرمایه داری با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 2
33 محاسبه قیمت تمام شده تولید نفت شیل (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 21، شماره: 1
34 محدودیت های نظام مندی در سیستم های توابع تقاضای انعطاف پذیر: مطالعه ی موردی تقاضای انرژی بخش خانگی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 3
35 مدل سازی و سنجش اثرگذاری شوکهای مثبت جانب عرضه در بخش مالی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 19، شماره: 2
36 مدلسازی و مقایسه سیاستهای حمایتی از صنایع پایین دستی نفت و گاز، نمونه موردی پتروپالایشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 9، شماره: 3
37 مدیریت ریسک در صنعت برق کشور؛ ضرورت ها و ابزارها (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 14، شماره: 4
38 مدیریت ریسک درصنعت نفت و گازکشور؛ ضرورت ها و ابزارها (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی ایجاد سامانه تولید همزمان برق و حرارت (برودت) درمجاورت بویلر بازیافت کیش (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
2 الزامات فنی بیمه الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی بیمه الکترونیکی
3 اوپک: فرصتها وتهدیدها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی
4 بررسی علل کاهش وصول مطالبات ناشی از فروش انرژی و راهکارهای بهبود آن در شرکت برق منطقه ای هرمزگان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
5 بورس نفتی ایران: ضرورت ها، منافع، راهکارها و استراتژی ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
6 بهبود عملکرد صنایع برق دولتی : راهکارها و تجربه ها (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
7 بهینه یابی مبادلات برق میان ایران و ترکیه با اعمال مدل غیرخطی برای هزینه تولید: تحلیل کوتاه مدت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
8 پیش بینی قیمت برق در بازار برق رقابتی ایران با رویکرد مدلهای سری زمانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
9 تسطیح منحنی های بار ایران و ترکیه با بهینه یابی مبادلات برق بین دو کشور در ساعات اوج بار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
10 چارچوبی برای سیاست گذاری تحقیق و توسعه ی انرژی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
11 روابط بخش برق با سایر بخشهای اقتصادی : تحلیل داده- ستاده (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
12 روش شناسی الگو سازی تقاضای انرژی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
13 رهیافتی اسلامی به تأثیر هدفمند سازی یارانه ها بر اصلاح فرهنگ مصرف انرژی در ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
14 سیاستهای کوتاه مدت و بلندمدت آژانس بینالمللی انرژی : درسهایی برای ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
15 کشش های تقاضای انرژی و تأثیر قیمتهای انرژی در هزینه های تولید صنعت نساجی کشور: رویکرد داده های تابلویی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
16 مدل سازی تقاضای انرژی الکتریکی در کشور با رویکرد پویایی سیستمی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
17 معیارهای اولویت بندی فناوری های نیروگاهی با تاکید برشاخص های زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست