سعید صفری

 سعید صفری عضو هیت علمی دانشگاه شاهد

سعید صفری

Saeid Safari

عضو هیت علمی دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد صنعت هتلداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 32
2 ارایه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه (روش پرامتی غنی شده) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 32، شماره: 1
3 الگوی اولویت بندی پروژه های فناوری پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 38
4 الگوی بهره گیری از عوامل پیش برنده و بازدارنده ها در شکل گیری دانشگاه کارآفرین در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 29
5 بررسی تاثیر روش کسب دانش بر نوآوری کارآفرینان در کسب و کارهای حوزه صنعت کشاورزی مورد مطالعه : کسب و کارهای گلخانه ای شهر پاکدشت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 3
6 بررسی نقش سرمایه فکری و ابعاد آن در توسعه کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 5، شماره: 19
7 شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 46
8 شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 70
9 شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری شهرستان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 9، شماره: 26
10 طراحی مدل مدیریت ریسک تحت تیوری مطلوبیت وابسته به جایگاه (مورد مطالعه صنعت بیمه اتومبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 24، شماره: 3
11 طراحی و سامان دهی مولفه های اندازه گیری عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر حکمرانی خوب و ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 16
12 عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه صنعت غذایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 82
13 مقایسه رتبه بندی شرکت های کارگزاری براساس شاخص های بازاریابی رابطه مند و رتبه بندی سازمان بورس (رویکرد تلفیقیRM و MADM فازی) (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز الگوریتم رمز A5/1 با استفاده از پردازنده های گرافیکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
2 اثرات متقابل سه نوع کود آلی و دو نوع کشت لگوم بر پارامترهای معادلات نفوذ آب در خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
3 اثرات متقابل کود آلی و کشت گیاه لگوم بر منحنی های نفوذ در یک خاک منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 ادرار سبز پس از جراحی به دنبال تجویز متیلن بلو و پروپوفول (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی
5 ارائه رویکردی نوین به منظور مطالعه و بررسی محیط خارجی و کاربرد آن در مدیریت استراتژیک بخش لجستیک صنایع شیمیایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
6 ارائه نقشه استراتژی برای موسسات بانکی با استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک DEMATEL (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
7 ارایه چارچوبی یکپارچه جهت ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان بر اساس مولفه های زنجیره تامین سبز با استفاده از متدلوژی تلفیقیCOPRAS-G و FANP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارزیابی نفوذپذیری توده سنگ ساختگاه سد آغ چای با استفاده از نتایج آزمایشات لوژان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
9 اسلام و فمینیسم (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر
10 انتخاب سیاست نگهداری و تعمیرات با استفاده از AHP و برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
11 اولویت بندی پروژه های سازمان با بکارگیری مدلی تلفیقی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
12 اولویت بندی تکنولوژی های نوین به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در گلخانه ها به روش فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 اهمیت و کارکرد بازاریابی داخلی در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی
14 بررسی اثر ارزش های فرهنگی بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
15 بررسی اثر ارزش های فرهنگی بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
16 بررسی اثر غلظت اسید سولفوریک بر حفاظت آندی فولاد زنگ نزن (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر
17 بررسی تاثیر آموزش های خود اشتغالی بر قصد کارآفرینانه فرزندان شاهد و ایثارگر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
18 بررسی تاثیر اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
19 بررسی تأمین مالی سرمایه مخاطره پذیر در سایرکشورهای جهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر
20 بررسی تغییرات نفوذ پذیری توده سنگ ساختگاه سد چهچهه و رابطه آن با تراکم درزه ها، درصد خرد شدگی و RQD (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
21 بررسی چارچوب های اصلاح و بهبود فرآیندها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
22 بررسی چگونگی تاثیرپذیری میزان آب دهی چشمه و قناتهای دشت قره ضیالدین در طی نوسانات بارندگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
23 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد حاجیلرچای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
24 بررسی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن خود تراکم حاوی خاکستر بادی و الیاف فولادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
25 بررسی رابطه بین خودکارآمدی با تمایل به کارآفرینی فردی (مطالعه موردی: دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد) (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
26 بررسی رفتار هیدرولیکی توده سنگساختگاه سد چهچهه در آزمایشهای لوژان (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
27 بررسی عوامل موثر بر ایمنی در شرکت های توزیع نیروی برق رویکرد ترکیبی مدلسازی ساختاری تفسیری و دیمتل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
28 بررسی نقش آموزش وتحقیقات در شرکتهای کوچک ومتوسط در کشور های منتخب (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه
29 بررسی نقش تسریع کننده تیتانیوم کلرید ((TiCl(4) بر فسفاته کاری فولاد ساده کربنی و اثر آن بر رنگ پذیری (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر
30 بررسی و تحلیل روش های ارزیابی عملکرد در سازمان های خدماتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
31 بهینه سازی میزان ممانعت کننده هگزا متیلن تترا آمین مصرفی جهت کاهش نرخ خوردگی فولاد ساده کربنی در محیط های اسیدسولفوریک و کلریدریک اسید (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
32 پهنه بندی دشت قره ضیالدین با نگرشی بر تاثیرات بارندگی بر روی تراز سطح آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
33 تاثیر آموزش های خود اشتغالی بر قصد کارآفرینانه فرزندان شاهد و ایثارگر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
34 تاثیرهویت برند بر رویکرد رفتاری مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
35 تحلیل و بررسی رابطه صنعت و دانشگاه، با نگاهی به دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
36 توسعه روش تجزیه و تحلیل حالات بالقوه خرابی(FMEA) با بکارگیری مدلی تلفیقی از تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
37 خلق سازمانهای عملکرد محور با رویکرد یکپارچه مدیریت عملکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
38 راهکارهایی نو در ترجمه و نشر آثار ادبی جهت ترویج بهتر ادبیات فارسی در برون مرزها (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
39 رتبه بندی بندی بانکهای دولتی از دیدگاه مشتریان با استفاده از تکنیک PROMETHEE (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی
40 روش برنامه .خطک امکانی دو فازی جهت حل مسایل مربوط به ارزیابی تامین کننده و تخصیص سفارشات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
41 روش برنامه ریزی خطی امکانی دو فازی جھت حل مسایل مربوط به ارزیابی تامین کننده و تخصیص سفارشات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
42 رویکرد چند لایه به پیاده سازی CRM در سازمان ها (دریافت مقاله) همایش تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری
43 ساخت نانو کامپوزیت هیدروژل های آکریلاتی بر پایه آکریل آمید جهت کنترل رهایش داروی تتراسایکلین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
44 سنتز رفتاری آزمون پذیر مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم هم تکاملی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
45 شناسایی عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای کارآفرینی و تجاری سازی
46 شناسایی و ارزیابی فرصت های کارآفرینی در صنعت خودرو مبتنی بر رادار نوآوری (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
47 شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان- رویکرد ترکیبی دیماتل و فرایندتحلیل شبکه ای (مطالعه موردی : شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
48 شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای کارآفرینی و تجاری سازی
49 شناسایی، اولویت بندی و ابزار سازی شاخص های زیست محیطی امکان سنجی استقرار نیروگاه های خورشیدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
50 طراحی مدل سنجش و اندازه گیری عملکرد کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه شرکت پیشگامان کویر یزد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کارآفرینی
51 کارآفرینی دولتی و خصوصی: شباهت‌ها و تفاوت‌ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
52 کلیدزنی خازنها در سیستم های توزیع توسط منطق فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
53 کنکاشی در علم سیاست (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر
54 مدیریت ایده: محرک ها و عوامل بازدارنده در یک نگاه تاریخی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
55 مرکز ایده : رویکردی نوین در مدیریت ایده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
56 مرور و بررسی روش های ارزیابی عملکرد در صنایع خدماتی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
57 مسئولیت اجتماعی درمدیریت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
58 مطالعه ژنتیکی شاخص های مقاومت به خشکی در لاین های اینبرد ذرت در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
59 مطالعه نقش نوآوری و انتقال فن آوری درتوسعه کسب وکار شرکت متروی تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
60 مطالعهی تطبیقی نگرش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خوارزمی نسبت به ازدواج سفید (دریافت مقاله) همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید
61 مطالعهی جامعه شناختی میزان و علل خشونت علیه زنان متاهل شهرستان فارسان (دریافت مقاله) همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید
62 نگاهی به زمینه های اجتماعی – فرهنگی پیدایش ازدواج سفید در تهران (دریافت مقاله) همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید
63 یک طبقه‌بندی گسترده از کارآفرینی سازمانی: اصطلاحات و رویکردها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی