پروفسور محمود گلابچی

پروفسور محمود گلابچی

پروفسور محمود گلابچی

Prof. Mahmood Golabchi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Qualitative Approach Towards the Implementation of Urban Sustainability in Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 9، شماره: 1
2 ارائه چارچوب نظری پیچیدگی برای مدیریت و کنترل پروژه های صنعت ساخت (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی پاسخ به ریسک در پروژه های پیچیده ساختمانی با استفاده از روش تاپسیس فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 2
4 ارزیابی مکانیزم های حمایت دولت از بخش خصوصی در مواجهه با ریسک درآمد در پروژه های راه مشارکت عمومی-خصوصی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 6
5 اولویت‎بندی عوامل اتلاف زمانی و ارائه فرمول پیش‎بینی میزان اتلاف در پروژه های ساختمانی مسکونی با استفاده از روش لاسو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 1
6 Harvesting Daylight in High-rise Office Buildings Using Phyllotaxis Model (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 11، شماره: 3
7 Sustainable Development in Cities: A Qualitative Approach to Evaluate Rating Systems (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 12
8 بررسی تاثیر نما بر پاسخ لرزه ای ساختمان (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 7، شماره: 3
9 بررسی و تحلیل علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری قراردادهای طرح و ساخت عمرانی پروژههای زیرزمینی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 3، شماره: 1
10 بررسی هندسه و تناسبات و ارتباط آن با نظام سازه ای بناهای دارای گنبد دوپوسته گسسته در منطقه تفرش (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 31، شماره: 3
11 پرسشنامه عمومی ارزیابی ارگونومیکی محیط اداری (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 6، شماره: 3
12 پیچیدگی پروژه های زیرساخت شهری؛ چارچوبی برای سطح بندی پروژه ها از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 44
13 تأثیر ارگونومی بر رضایت شغلی نیروهای ستادی شاغل در پروژه‌های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 6، شماره: 4
14 تبیین مدل کیفی ارزیابی روان شناسی شناختی معماری بیوفیلی در برنامه ریزی و طراحی مسکن (دریافت مقاله) نشریه بوطیقای معماری دوره: 1، شماره: 1
15 تجزیه و تحلیل روش های آنالیز تاخیر مبتنی بر پنجره ها در برنامه ی Easy Plan و ارایه ی چهارچوب انتخاب مناسب ترین روش انالیز تاخیر (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
16 تحلیل موانع پیاده سازی مدل سازی اطلاعات ساخت در پروژه های خصوصی صنعت ساخت ایران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 39، شماره: 2
17 تحلیل هندسه نظری و عملی و تناسبات گنبد دو پوسته گسسته مسجد جامع عباسی اصفهان (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 24، شماره: 4
18 تخمین میزان اثر عوامل ایجاد اتلاف زمانی در پروژه های ساختمانی با استفاده از روش شبکه عصبی تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 4
19 تدوین الگوریتم ادعاهای حقوقی قراردادی و ارزیابی فراوانی و شدت تاثیر آنها در پروژه های طرح و ساخت غیر صنعتی کشور (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 4
20 تعیین میزان تاثیر عوامل اتلاف هزینه در هزینه کل پروژه های ساخت آپارتمانهای مسکونی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 5، شماره: 4
21 رویکرد اختیارات نامتعارف در تسهیم ریسک درآمد آزادراه‌های مشارکت عمومی-خصوصی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 17، شماره: 4
22 شناسایی شاخصهای پیچیدگی در فرایندهای مدیریت زمان پروژه بر اساس استانداردPMBOK (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 5، شماره: 18
23 شناسایی کارکردهای سازمان مادر: مطالعه موردی: سازمان‎های پروژه‎محور فعال در صنعت ساخت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 2
24 شناسایی و بررسی عوامل پیچیدگی در پروژه های صنعتی ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: پروژه چند منظوره (تونل، سد و نیروگاه) اومااویا در کشور سریلانکا) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 11، شماره: 1
25 طبقه بندی عناصر وابسته به مفهوم سازگاری در معماری بر اساس مقیاسهای عملکردی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 31، شماره: 1
26 طراحی چارچوب مفهومی عوامل زمینه ای موثر بر انتقال دانش در پروژه های فراملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
27 طراحی سازه های پیش ساخته و پایدار با رسوب نمک با الهام از الگوی بهینه سازی مصرف مصالح در استخوان ترابکولار انسان (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 1
28 کاربرد تیوری مبتنی بر عامل در طراحی پوسته های هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 4، شماره: 12
29 مدل سازی اثر تحریم های خارجی بر ایجاد ادعاهای پیمانکاری پروژه های طرح و ساخت کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 4
30 مدل عصبی-فازی پشتیبان تصمیم فازهای اولیه پروژه های صنعت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 4
31 مطالعه شاخص های زیست محیطی توسعه پایدار شهری بر اساس استاندارد مدیریت پروژه PMBOK(مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 2، شماره: 2
32 معرفی فناوری و بررسی توسعه جهانی نیروگاه‌های خورشیدی شناور (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 7، شماره: 2
33 مهندسی مجدد فرایندهای نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه های انبوه سازی صنعت ساختمان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 35
34 نقش رویکردهای تاثیر گذار در شکل گیری پیکره ساختمانهای بلند (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Knowledge-based Expert System for Selection of Appropriate Structural Systems for a Particular Function (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
2 Archetypal Architecture (Fundamental Sustainable Patterns) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
3 Art of Architectural Technology (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
4 آسیب شناسی و چالش ها و ارائه راهکار جهت رفع کمبودهای قوانین میراث فرهنگی به منظور ساماندهی پیرامون ارگ شهر سلطانیه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
5 آموزش سازه در رشته معماری به منظور ارتقا توان مهندسی / طراحی در کشور (همسای سازه و معماری) (دریافت مقاله) همایش توسعه قابلیتها و ظرفیتهای مهندسی در شرکتهای ایرانی
6 آموزش معماری بیونیک، بررسی تجربه طراحی پل عابر پیاده با الهام از ستون فقرات انسان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
7 آموزش معماری در مهندسی عمران: چالش های امروز، ضرورت های آینده (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
8 آموزه های طبیعت در طراحی پل ها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
9 ارایه مدلی برای تحقق مالکیت مشترک ساختمان های بلند در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
10 ارزیابی تاثیر مورفولوژی شهری اطراف در مصرف انرژی ساختمان با استفاده از شبیه سازی جریان باد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
11 ارزیابی تبعات هزینه ای وزمانی تحریم های بین المللی درپروژه قطارشهری اهواز توسط سیستم اطلاعات مدیریت ریسک پروژه rmis (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
12 ارزیابی و تعیین میزان کارایی روش های بهسازی لرزه ای در مقاوم سازی ابنیه تاریخی با مطالعه موردی رواق دارالسیاده حرم مطهر امام رضا علیه السلام (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
13 استفاده از فناوریهای نوین در برنامه کاهش خطرپذیری زلزله مجموعه حرم مطهر حضرت رضا (ع) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
14 اصالت معماری ، راز جاودانگی و توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
15 امکان سنجی استفاده از تهویه مطبوع طبیعی در ساختمان های بلند در تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
16 انتخاب مدل تجارت الکترونیکی مناسب جهت بهبود مدیریت تدارکات پروژه های صنعت ساخت ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
17 انتخاب مناسبترین سیستم سازه ای، روش ساخت و مصالح پل ها با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
18 انتخاب مناسبترین مدلهای قرارداد PPP در ایران با روش AHP (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
19 انواع پوسته سبز و تاثیر آن بر عملکرد حرارتی و انرژی ساختمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
20 اولویت بندی نقش عوامل فیزیکی و معماری محیط کار در ارتقای عملکرد پرسنل سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
21 اولویتبندی نظامهای ساختمانی به منظور ایجاد اسکان موقت در شرایط بحران پس از زلزله بااستفاده از روشVIKOR (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
22 اهمیت مدیریت منابع انسانی در بهره وری سازمانهای پروژه محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
23 Computer Aided Teaching Course (CAL) on Architectural Technology (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
24 Survey of parametric optimization plugins in Rhinoceros used in contemporary architectural design (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
25 بتن خودترمیم شونده باکتریانسل آینده ساختمایه های زیستی در ساختمان های بلند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
26 بررسی ابعاد مختلف توسعه پایدار در حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
27 بررسی اجزای سازمانهای پروژه محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
28 بررسی امکان استفاده از مدیریت ارزش کسب شده در سازمان های کارفرمایی و ارائه راهکار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
29 بررسی پوسته های هوشمند و ساختارهای هندسه پذیر در جهت طراحی یک نمای هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در سیستم هوشمند
30 بررسی تاثیرات ساختمانهای بلند سبز به عنوان یک راهکار پایدار در کاهش آلودگی هوای تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
31 بررسی تحلیلی معماری پهنه ی لاله زار از گذشته تا به اکنون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندسازی کسب و کارهای فناورانه و راهکارهای پیشرفت در تکنولوژی و مهندسی
32 بررسی رفتار چرخه ای برخی از قوس های متعارف در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
33 بررسی رفتار چرخه ای قوس های تاریخی در معماری کهن ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
34 بررسی رفتار سازهای برج گنبد قابوس با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
35 بررسی رفتار لرزه ای برجسته ترین یادگار دوران ساسانی ایوان مداین با استفاده از روش اجزاء محدود غیر خطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
36 بررسی روش های تعیین دوره امتیاز در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
37 بررسی رویکردهای پژوهشی و نتایج بدست آمده از تحلیل رفتار نمای بنایی با هدف بهبود عملکرد لرزه ای نما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
38 بررسی ساختارهای هندسه پذیر به منظور طراحی نمای هوشمند (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
39 بررسی سیستم های متداول سرپناه موقت پس از سانحه در ایران و جهان و استاندارد های لازم برای طراحی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
40 بررسی طره های پارامتریک برپایه دانه های قاصدک و شنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
41 بررسی معماری طاق کسری و میزان تاثیرگذاری آن بر معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
42 بررسی میزان پایداری پل های تاریخی اصفهان (نمونه موردی :پل خواجو و پل شهرستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
43 بررسی و مقایسه تزیینات به کار رفته در مدرسه چهارباغ و کلیسای وانک در معماری دوره صفویه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
44 بهبود کیفیت آموزش سازه به دانشجویان معماری با استفاده از تکنولوژیهای آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
45 بهبود نمای ساختمان با به کارگیری رنگ های نانو ساختاری با الگو گیری از بال پروانه مورفو (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
46 بهره گیری از طبیعت بمنظور ارتقاء مفاهیم ایستایی در رشته معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
47 بهینه سازی مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
48 تاثیر آموزش بر توسعه منابع انسانی سازمانهای پروژه محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
49 تاثیر برون سپاری مدیریت ساخته ها بر کاهش دعاوی حقوقی و مخاطرات دوران بهره برداری و نگهداری از ساختمان های شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
50 تاثیر چلیپا بر شکل گیری نقوش در منظره پردازی ایرانی در دوران پیش از اسلام (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
51 تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد منابع انسانی سازمانهای پروژه محور درکشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
52 تاشهپردازی گنبدهای شبدری ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
53 تحلیل ریسک های پروژه های مشارکت عمومی خصوصی راهسازی درایران براساس تجارب کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
54 تحلیل کمی ریسک و تلفیق مهندسی ارزش جهت افزایش کارآیی مدیریت پروژه (به همراه مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
55 تحلیل و بررسی ساختاری بام سبز در الگو و عملکرد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
56 تدوین استراتژى مدیریت بهینه ساخته ها با هدف ارتقا سیستم هاى بهره بردارى و نگهدارى درمجتمع هاى تجارى بزرگ تهران مطالعه ى موردى: مجتمع تجارى کوروش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
57 تکنولوژی ومعماری مقایسه تطبیقی تأثیرات تکنولوژی سنتی و مدرن بر انسان و معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
58 تکنیک فیلوتاکسی ، رویکردی نوین برای طراحی ساختمان های بلندمرتبه آینده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
59 چالشهای تامین مالی در قراردادهایPPP و راهکارهای پیشنهادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
60 رفتارسازه های بنایی ـ تاریخی و مقاوم آنها دربرابر زلزله با مطالعه موردی رواق دارالسیاده حرم مطهر امام رضا علیه السلام (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
61 روشهای نوین برای انتقال مفاهیم سازهای معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
62 زیبایی شناسی سازه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
63 ساختمان های بلند و فرم های مقاوم در برابر زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
64 شناخت رفتار سازه ای گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
65 شناخت و تبیین اصول منطقه گرایی انتقادی و راهبرد های آن در معماری معاصر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندسازی کسب و کارهای فناورانه و راهکارهای پیشرفت در تکنولوژی و مهندسی
66 شناخت و تبیین رویکردهای بومی جهت تحقق پایداری در معماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
67 شناسایی مزایای اجرای پروژه های راهسازی پایدار به منظور افزایش آگاهی ذینفعان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
68 شناسایی و تحلیل نقاط استراتژیک مدیریت بهینه ساخته ها با هدف ارتقا سیستم های بهره برداری و نگهداری در مجتمع های تجاری بزرگ تهران (مطالعه ی موردی: مجتمع تجاری کوروش) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
69 ضرورت بهره گیری از فناوری های نوین ساختمانی (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
70 طراحی اکولوژیک منظر روددره های شهری به منظور ارتقای طبیعت گردی در راستای پارادایم توسعه ی پایدار(نمونه موردی: روددره ی فرحزاد، حد فاصل بزرگراه نیایش تا بزرگراه یادگار امام) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
71 طراحی پوسته (نمای) هوشمند از ایده تا ساخت نمونه اولیه (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
72 طراحی سازه های نیمه پیش ساخته و خود تکمیل شونده با الهام از استخوان اسفنجی ( ترابکولار) انسان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
73 طراحی سازه های نیمه پیش ساخته و خود تکمیل شونده با الهام از استخوان اسفنجی (ترابکولار) انسان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
74 طراحی نمای دو پوسته متحرک پایدار- مطالعه موردی جزیره کیش (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
75 طراحی نمونه‌هایی سبک‌ وزن از دو نوع گنبد ایرانی با استفاده از تاشه‌پردازی فرمکسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
76 طراحی و ساخت نمونه اولیه پوسته باز و بسته شونده (هوشمند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری در علوم، مهندسی و تکنولوژی
77 عدم بهره گیری دانش آموختگان رشته های مهندسی و معماری از سازه های نوین، آسیب شناسی و جستجوی راه حل ها (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
78 فرآیند مسیریابی با الهام از آموزه های معماری ایران مورد مطالعاتی: حمام نواب ، عمارت کاظمی ، کاروانسرا زین الدین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
79 فرم یابی پوسته ساختمان های بلند با الهام از تاثیر جریان باد روی قطره های آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
80 کاربرد الگوریتم های ژنتیک در طراحی تکاملی ساختمان های بلند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
81 کاربرد سیستم های خبره فازی در فرایند طراحی سازهای ساختمانهای متعارف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
82 کاربرد نماهای تلفیق شده با ریز جلبک ها در کاهش مصرف انرژی در صنعت ساختمان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
83 کاهش مصرف انرژی سرمایشی در گلخانه خورشیدی بوسیله موادتغییر فازدهنده در اقلیم تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
84 کشف ضعف های تیوریک و بنیادین مدیریت پروژه های ساختمانی از دیدگاه ناب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
85 مدل تعیین طول دوره امتیاز و قیمت گذاری پروژه های مشارکت عمومی خصوصی با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
86 مدل سازی عددی برج طغرل با استفاده از روش اجزاء محدود غیر خطی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
87 مدل سازی عددی گنبد دوپوسته ای و دندانه ای شکل مقبره سلطان علی رودبند (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
88 مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
89 مروری بر تاثیر مواد تغییرفازدهنده PCMها در اجزاء ساختمانی به منظور صرفه جویی انرژی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
90 مطالعه عددی جزئیات ساختمانی بهینه برای پوسته خارجی در اقلیم های آب و هوایی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
91 مطالعه عددی ویژگی های گرمایی ایستا و پویا برای جزئیات ساختمانی رایج برای پوسته خارجی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
92 مطالعه ی کاربردهای سطوح حداقل در معماری بلندمرتبه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
93 معرفی بتن های تزیینی در عناصر کف پوش معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
94 معرفی موانع اجتماعی اجرای فراگیر و الزام آور ساختمان های سبز توسط شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
95 معرفی موانع اقتصادی اجرای فراگیر و الزام آور ساختمان های سبز توسط شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
96 معرفی موانع سیاسی و حقوقی اجرای فراگیر و الزام آور ساختمان های سبز توسط شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
97 معرفی موانع فنی، مهندسی و تکنولوژیکی اجرای فراگیر و الزام آور ساختمانهای سبز توسط شهرداری تهران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
98 معماری آرکی تایپی، انعکاس ذهنی از کیهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
99 معماری زلزله، حلقه اتصال بین مهندسی زلزله و معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
100 مقایسه بلوغ مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات و موفقیت آنها در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
101 مقایسه قراردادهای PPP ، EPC ، DBB و انتخاب مناسب ترین مدل های PPP به روش AHP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
102 ممیزی انرژی، نقش مصالح و اجزاء ساختمانی در کاهش مصرف سوخت در ساختمان (دریافت مقاله) سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
103 مناسب ترین قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
104 مهندسی مجدد فرآیندهای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های انبوه سازی صنعت ساختمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
105 نقش سیستم های سازهای در شکل گیری اثر معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سازه و معماری
106 نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پیشگیری از انحراف هزینه در مدیریت پروژه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
107 نقش معماری هوشمند در انعطاف پذیری فضا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
108 نقش نوآوریهای سازمانی و ساختاری در بهبود و توسعه عملکرد صنعت ساخت ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران
109 همگامی سیستم ساختمانی سبک فولادی و سیستم چوبی به عنوان راه حلی اکولوژیک در منطقه نوار حاشیه جنوبی خزر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
110 هوشمندسازی نمای ساختمان با واکاوی ساختار پوسته های تطبیق پذیر (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار