حامد مظاهریان

 حامد مظاهریان Municipality of Tehran, Human Resource Deputy

حامد مظاهریان

Hamed Mazaherian

Municipality of Tehran, Human Resource Deputy

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 باز زنده سازی منظر رودهای شهری با رویکرد تعامل سازنده بین انسان و محیط طبیعی؛ (مورد واکاوی نهر شهررود آمل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 18
2 تاثیر معماری بر درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 9، شماره: 24
3 تحلیل نظریات معاصر در مواجهه با زمینه در طراحی معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 74
4 ریخت شناسی معماری مسجد کبود تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادراک و بررسی فضا و مکان به مثابه محل تعاملانسان با رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
2 اصول مداخله در بناهای تاریخی به منظور استفاده مجدد سازگار از طریق بررسی اسناد بین المللی حفاظت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
3 Parametric Development of Star-shaped Mutifs in Islamic Geometry (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
4 بازآفرینی شهری با رویکرد حفظ ساختار تاریخی محله (نمونه موردی: محله سرشور مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن
5 بررسی میزان تاثیر گذاری نمودهای کالبدی شاخص های اسلامی محله خوب بخت تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
6 تدوین ابعاد اجتماعی موثر برای دستیابی به مفهوم پایداری اجتماعی در طراحی مدیاتک (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
7 روانشناسی فضا و معماری در رفتار کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
8 سیر تکامل نظریات در استفاده مجدد سازگار از بناهای تاریخی به منظور حفاظت از آنها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
9 مروری بر مطالعات رفتار سازه ای بناهای تاریخی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه