دکتر مازیار آصفی

دکتر مازیار آصفی استاد گروه معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر مازیار آصفی

Dr. Maziyar Asefi

استاد گروه معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگویی برای افزایش خلاقیت در آموزش کارگاههای طراحی رشته مهندسی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 73
2 ارائه مدلی برای تبیین دیدگاه کل نگر در رابطه انسان و طبیعت در معماری با تکیه بر نگاشت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 36
3 ارزیابی اثرات زیست محیطی ساختمان با استفاده از سامانه جای پای بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 36، شماره: 160
4 ارزیابی اسکان موقت بعد از زلزله و راهکارهای بهبود کیفی آن متناسب با نیاز آسیب دیدگان (نمونه موردی: روستای سرند-هریس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 7، شماره: 1
5 ارزیابی تاثیرافزایش عمق حفره وتعدادطبقات درعملکردانرژی گونه های مختلف نمای دوپوسته در۳۶سناریوی متفاوت درساختمان های اداری اقلیم سرد (نمونه موردی: ساختمانی اداری درتبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 7
6 ارزیابی روش های اعمال انعطاف پذیری در فضاهای مسکونی با زیربنای محدود (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 8، شماره: 13
7 ارزیابی فناوری در معماری مجتمع های مسکونی دوره معاصر (نمونه موردی: مجتمع های شهر تهران از دوره پهلوی تا امروز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 12، شماره: 47
8 Flexibility in Architecture: An Innovative Design for Covering of a Transformable Dome Using Kinetic Elements (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 7، شماره: 4
9 Proposing a Model for the Design of Post-Disaster Temporary Housing Based on the Needs of the Injured with Post-Implementation Evaluation Approach (Case Study: Earthquake-Stricken Villages in Heris of East Azerbaijan) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 7، شماره: 1
10 بررسی تحلیلی تاثیر کاربرد نرم افزارهای دیجیتال بر ارتقاء خلاقیت در آموزش طراحی معماری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 4
11 بررسی گره در هندسه اسلامی با تمرکز بر کاربرد الگوهای سازه ای در معماری معاصر (نمونه موردی: گنبد کبود مراغه) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 2، شماره: 12
12 تببین ملاحظات آموزشی برای پاسخگویی به الزامات هیجانی دانشجویان در فرایند آموزش طراحی معماری (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 34، شماره: 1
13 تحلیل تاثیرات زمینه های ادراکی و دلبستگی مکانی بر وفاداری کنشی گردشگران (نمونه موردی: بازار تاریخی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 9، شماره: 1
14 چالش های فناوری های نوین در معماری و تعامل آن با ارزش های معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 21
15 ریشه یابی و شناخت عوامل دگرگون ساز روح معماری گذشته ایران در گذر زمان، اصالت گذشته، تازگی اکنون (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 19
16 طراحی زیست محیطی سازه های پیش ساخته اضطراری با رویکرد کاهش مصرف انرژی و آلودگی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 47، شماره: 2
17 مراتب ادراک فضای سیال در مسجد جامع تبریز؛ با نگاهی به مفهوم حرکت در آراء ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 9، شماره: 2
18 مفهوم فناوری در معماری و تبیین مولفه های آن با استفاده از روش دلفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی جدید از ساختارهای کاربندی با استفاده از سازه قالب متقابل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
2 ارائه مکانیسم هوشمند در پوشش سازه های قیچی سان مدولار به منظورتنظیم شرایط محیطی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 ارزیابی باز زنده سازی فضاهای تاریخی با استفاده از سازه های غشایی باز وبسته شونده (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 ارزیابی عوامل موثر بر آسایش کاربر در فضای اداری انعطاف پذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
5 ارزیابی معماری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
6 اصول و نقش معماری تعاملی در ارتقا کیفیت فضاهای جمعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
7 الگوی نما سایه بان های مسکن ایرانی اسلامی -اصلاح الگوی سایه بان های نما در جهت پاسخگویی به مشکلات ناشی از عدم تطابق فرهنگی الگوهای ساختمان سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
8 امکان سنجی پیاده راه سازی در محورهای شهری قزوین با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
9 Globalization and the Integration of ICT in Education: A Critical Review in Architecture Education (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
10 Learning to be creative: A step to achieve creativity in architectural education ( headline in 1 or 2 lines, font Arial 18pt in bold) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
11 Review the Features and Capabilities of Smart Materials in order to Achieve Sustainability in Architecture (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
12 The Design of an Innovative, Modular and Temporary Shelter (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
13 The inspiration of Iris Barbata for the Design of Deployable Architectural Systems (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
14 Very large floating structure: A concept of ecological sustainability (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
15 بازشناسی ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی در معماری مسکن و ترجمان آن جهت کاربرد در معماری مسکن معاصر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
16 بررسی الزامات طراحی خانه های موقت با انتشار کربن صفر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
17 بررسی الزامات طراحی سکونتگاه موقت پس از سانحه با رویکرد انعطاف پذیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی
18 بررسی تأثیر رنگ بر دکوراسیون داخلی فضاهای ساختمان های اداری (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
19 بررسی جایگاه پایداری و هوشمندی در ساختمان های اداری (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
20 بررسی راهکارهای انعطاف پذیری در معماری از منظر عملکرد (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
21 بررسی راهکارهای انعطاف پذیری در معماری از منظر عملکرد (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
22 بررسی راهکارهای کاهش ناهمگونی فرهنگی مسکن موقت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
23 بررسی روش بهینه یابی هندسه ی پوسته ی خارجی در سقفهای بزرگ در جهت آسایش اقلیمی با بهره گیری ازمعماری پارامتریک و الگوریتم ژنتیک نمونه های موردی Vela roof و Solst roof (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
24 بررسی سیستم های مختلف ساخت در جهت تدوین مباحث جدید مقررات ملی ساختمان با رویکرد تولید صنعتی اجزا (دریافت مقاله) دومین همایش مقررات ملی ساختمان
25 بررسی عملکرد و مکانیسم های حرکتی سازه های تغییر شکل پذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
26 بررسی فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پرورش جهت کاربرد در آموزش معماری (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
27 بررسی کاربرد ابزار دیجیتال در شخصی سازی معماری با تاکید بر فرآیند طراحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
28 بررسی نظریه تشکیک وجود صدرایی جهت شناخت ارتباط و خاستگاه آن در فلسفه هنر اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 بررسی نقش ساختارهای متحرک و باز و بسته شونده در دستیابی به یک معماری انعطافپذیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
30 بررسی نقش معماری و شهرسازی دیجیتال در بهبود زیر ساختهای شهر سبز (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
31 بررسی ویژگیها ومسایل هویتی زنان معاصر درجهت شناسایی علل حضور یاعدم حضورآنان درعرصه عمومی جامعه معاصر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
32 بلندمرتبه سازی و اثرپذیری زندگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
33 تحول نوین در معماری با استفاده از عناصر تغییر شکل پذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه
34 تنوع محیطی در فضای اداری از منظر نظام اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
35 جستاری بر هندسه سازه دوطرفه متحرک و مکانیسم باز و بسته شدن سازه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
36 خلاقیت و معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
37 راهکارهای طراحی سازه های دوطرفه بر مبنای هندسه عددی و مفهومی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
38 روند تغییرشکل فضاهای عمومی از دیروز تا امروز با تاکید بر نقش بازار در تصور فضای عمومی معماری ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
39 زاویه بین المانی درسازه های قیچی سان با المان های زاویه دارمنظم، معیاری برای طراحی معماری این سازه ها در پوشش های سقف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
40 سایه بان بازو بسته شونده قیچی سان با الهام از هندسه کاربندی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
41 شناخت و بررسی سازه های ورق تاشده و کاربردشان در طراحی معماری و سازه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
42 طراحی پارتیشن متحرک با استفاده از الگوهای هندسی، بر پایه مطالعه و تحلیل انواع جداکننده های متحرک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
43 طراحی و فرم یابی سایبان فضای جمعی با سطوح حداقل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
44 فهم پدیدهی جهانی شدن به عنوان مشخصه ی بارز عصر و پیام های آن برای معماری جهان اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
45 گونه شناسی حرکت در معماری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
46 مروری بر نماهای سبز برای دست یابی به ساختمان های منفعل و پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
47 مطالعه جدا کننده های متحرک و آنالیز ساختاری آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
48 معرفی سازه های دوطرفه با توجه به ملاحظات هندسی،سازه ای و معماری آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
49 واکاوی جایگاه تکنولوژی دیجیتال در طراحی معماری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان