علی پاکدین پاریزی

 علی پاکدین پاریزی پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان

علی پاکدین پاریزی

Ali Pakdin Parizi

پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بهینه سازی شرایط القای ریشه موئین در تربچه (Raphanus sativus L.) و بررسی توانایی بیوسنتز متابولیت های ثانویه در کشت های ریشه موئین (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی بیوشیمیایی قابلیت آنتاگونیستی جدایه اپی فیت جدا شده از برگ و شکوفه درختان سیب علیه عامل بیماری آتشک سیب و گلابی Erwinia amylovora (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
2 استحصال و فرآوری کیتوزان از 3 گونهی حلزون Cornu aspersum و Catareus asperses و asperses Cellarius (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
3 استحصال و فرآوری کیتوزان از گاماروس دریای خزر (Pontogammarus sp) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
4 با استفاده از استرین های مختلف (Sambucus ebulus) القای ریش ههای موئین در گیاه آقطی آگروباکتریوم رایزوژنز (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 بررسی آنتاگونیستی لاکتواسیل های جداشده از خاک مزارع برنج استان مازندران علیه باکتری های بیماری زای گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
6 بررسی انحراف کدونی توالی کد کننده ژن کالپاستاتین در برخی از پستانداران (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 بررسی تاثیر ریزنمونه و سطوح مختلف هورمون های NAA و 2-4-D جهت القای کالوس در گیاه سویا GLYCINE MAX (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
8 بررسی تاثیر محیط کشت و استرین های مختلف آگروباکتریوم رایسوشنس بر فراوانی القای ریشه های موئین در سنبل الطیب ( Valeriana officinalis L.) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
9 بررسی تاثیر محیط کشتهای مختلف بر توانایی آگروباکتریوم رایزوژنز در القای ریشه مویین تربچه Raphanus sativus L (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
10 بررسی جوانه زنی و رفع آلودگی بذر گیاه شاهدانه Cannabis sativa L در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی گیاهان دارویی طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
11 بررسی قابلیت کیتیناز جداشده از هندوانه ابوجهل با فعالیت دوگانه کیتینازی– لیزوزیمی در تولیذ گیاهان تراریخته مقاوم به بیماری های قارچی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 بیوترانسفورماسیون کافئین استخراج شده از ضایعات چای وقهوه جهت تولید ترکیبات با ارزش افزوده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
13 تحت تاثیر غلضت های مختلف محلول پاشی سیلیکون بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی کسیدان گوجه فرنگی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
14 تعیین فعالیت اندوگلوکونازی Streptomyces sp. TBJ04 به روش ارزیابی کربوکسی متیل سلولاز (CMCase) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 توانایی سویه های مختلف باکتری Agrobacterium rhizogenes در القای ریشه های مویین تربچه Raphanus sativus L (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات
16 جداسازی و شناسایی باکتری های مولد اسید لاکتیک با خواص پروبیوتیکی و توانایی جلوگیری از رشد قارچ های پاتوژن (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 جداسازی و شناسایی لاکتوباسیل های متحمل به نمک به منظور بهبود کیفیت تخمیر سیلاژ (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
18 جداسازی و همسانه سازی ژن کد کننده پروتیین غیرفعال کننده ریبوزومی نوع دو از خربزه (Cucumis melo) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
19 جداسازی، شناسایی و تعیین فعالیت آنزیمی آکتینومیست های گرما دوست کمپوست قارچ خوراکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
20 جداسازی، شناسایی و توصیف باکتری های اسید لاکتیک از فرآورده های لبنی سنتی استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
21 جداسازی، همسانه سازی و مطالعه ساختار ژن کیتیناز جدا شده از هندوانه ابوجهل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 کپسوله کردن باکتری های مولد اسید لاکتیک با مخلوط آلژینات سدیم-هیومیک اسید برای مقابله با تنشهای محیطی و افزایش سودمندی باکتریهای پروبیوتیک (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار