مسعود علویان صدر

 مسعود علویان صدر معاون آموزش دانشگاه علمی کاربردی

مسعود علویان صدر

Masoud Alavian sadr

معاون آموزش دانشگاه علمی کاربردی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.