دکتر کمال الدین نیکنامی

دکتر کمال الدین نیکنامی استاد گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران

دکتر کمال الدین نیکنامی

Dr. Kamal-Aldin Niknami

استاد گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز ایزوتوپ های پایدار استرانسیوم و تعیین افراد بومی یا غیربومی در گورستانهای باستانی، مطالعه موردی: گورستان عصر آهن محوطه باستانی گوهر تپه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 10، شماره: 2
2 ارزیابی توالی فرهنگی دوره نوسنگی فارس بر اساس گاهنگاری مطلق محوطه هرمنگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 3، شماره: 2
3 تجزیه عنصری خاک باستانی دوره مس ـ سنگی تپه زاغه برای شناسایی مکانهای فعالیتهای ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 5، شماره: 2
4 تحلیل الگوهای استقراری محوطههای مسسنگی متاخر دشت همدان بر اساس توزیع رتبه- اندازه و مدل آنتروپی شانون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 7، شماره: 1
5 تحلیل رابطه میان شکل گیری و تداوم استقرار محوطه های دوره نوسنگی با بستر محیطی آن ها در دشت سرفیروزآباد کرمانشاه، غرب زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 2
6 چرایی و چگونگی تعیین تفاوتهای جنسیتی در رژیمهای غذایی باستانی با استفاده از آنالیزهای ایزوتوپی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 8، شماره: 1
7 روستانشینی و تغییرات فرهنگی جوامع شرق زاگرس مرکزی: کاوش باستانشناختی تپه قلاگپ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 6، شماره: 1
8 سازمان اداری تپه چغاماران ماهیدشت در عصر مفرغ قدیم: پیشنهاد یک فرضیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 2
9 سرنخ های جدیدی از رویدادهای تاریخی در سرپل ذهاب در اواخر هزاره سوم پ.م با نگاهی به نقش برجسته آنوبانی نی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 8، شماره: 2
10 سفالهای غیردالمایی در بستر دالمایی: تشخیص باستانشناختی و توضیح آزمایشگاهی نمونه موردی: سها چای تپه زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 8، شماره: 2
11 شواهدی از فعالیت بنگاههای اقتصادی در الواح آغاز ایلامی شوش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 9، شماره: 1
12 طراحی مدل عامل محور و کاربرد آن در باستان شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 4، شماره: 1
13 قبطها اقلیتی مذهبی در سرزمین فراعنه: از رویش تا افول مسیحیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 12، شماره: 4
14 گذرگاه کوهستانی غرب زاگرس مرکزی و شاهراه خراسان بزرگ بر مهرهای دوره اکد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 2
15 مروری بر بایگانی های دوره سلوکی با تکیه بر مطالعه اثر مهرها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 4، شماره: 1
16 مطالعه مقدماتی و معرفی مجموعه سکه های هخامنشی مکشوفه از بندر عسلویه (؟) گنجینه اداره کل میراث فرهنگی مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 13، شماره: 1
17 معرفی سیستم‌‌های سنجش‌ازدور فضایی (ماهواره‌ای) و کاربرد آن در باستان‌شناسی، مطالعه موردی: دشت بهشهر مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 6، شماره: 1
18 مقدمه ای بر فرایند مدل سازی مجازی یک اثر ساسانی نیایشگاه بندیان، درگز (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 21، شماره: 2
19 نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی استقرارهای دوران مس و سنگ در شهرستان بستان آباد؛ آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 4