دکتر احمد جهانگیری

دکتر احمد جهانگیری استاد، دانشگاه تبریز

دکتر احمد جهانگیری

Dr. Ahmad Jahangiri

استاد، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط آنورتوزیت ها با توده ماگمایی مافیک میشو و استفاده از سن سنجی آنها به عنوان راهنمایی در شناسایی پالئوتکتونیک توده ماگمایی مافیک میشو (شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 5، شماره: 20
2 ارزیابی نقش ساختارهای تکتونیکی در چینه شناسی و فوران های پلیوکواترنری آتشفشان سهند (استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 28
3 بررسی تاثیر ویژگی های سنگ شناسی در مقاومت و دوام سنگ های آتشفشانی مورد استفاده در پوشش محافظ میانگذر دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 22
4 بررسی ترکیب شیمیایی و شرایط P-T تشکیل کامینگتونیت و کانیهای همراه در سنگهای کالک-سیلیکات منطقه تخت سلیمان، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 16، شماره: 2
5 بررسی تغییر ترکیب الیوین های باقیمانده از سنگ های الترابازیک در طول فرآیند سرپانتینیزاسیون؛ مثالی از پریدوتیت های شمال غرب پیرانشهر- شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 22، شماره: 3
6 بررسی زمین شیمی و جایگاه زمین ساختی ماگمایی توده های نفوذی میزبان فیروزه در معدن فیروزه- طلای دامغان (باغو)، کمان آتشفشانی-نفوذی ترود-چاه شیرین (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 1
7 بررسی زون های دگرسان نوع پورفیری و رفتار ژئوشیمیایی عناصر کمیاب و نادر خاکی در آنها در منطقه کیقال (شمال ورزقان، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 19، شماره: 4
8 بررسی سنگ شناسی و ژئوشیمیایی سنگ های آتشفشانی و درونی پلیو-کواترنری غرب نیر (استان اردبیل) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 22، شماره: 2
9 بررسی سنگ‎نگاری و پتروژنز گرانیت آی قلعه سی در خاور تکاب (شمال باختری ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 8، شماره: 29
10 بررسی شیمی آمفیبول و کلینوپیروکسن در توده های آذرین قلیایی بزقوش، کلیبر و رزگاه، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 22، شماره: 3
11 بررسی شیمی اسپینل و الیوین و تعیین محیط زمین ساختی پریدوتیت های افیولیت شمال غرب پیرانشهر، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 22، شماره: 4
12 بررسی کانی شیمی و شرایط حرارت و فشار تبلور سنگ های کوارتز-دیوریت منطقه تخت سلیمان در شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 72
13 بررسی منشا و محیط زمین ساختی سنگ های آتشفشانی خاور سهند (جنوب خاور تبریز) با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 21، شماره: 81
14 بررسی نقش جدایش‎بلوری، آلایش‎پوسته‎ای و آمیزش ماگمایی در تشکیل توده‎های نفوذی میزبان فیروزه در معدن فیروزه- طلای دامغان، جنوب دامغان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 2
15 بررسی ویژگی های ژئوشیمیایی مجموعه نفوذی نطنز، شمال اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 1، شماره: 3
16 بررسی‎های سنگ‎نگاری و پتروژنز ماگماتیسم آداکیتی گاودل (شیورداغ) در پهنه قره داغ (ارسباران)- ارمنستان جنوبی (شمال باختری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 8، شماره: 29
17 پتروژنز سنگ های آتشفشانی پتاسیک و فوق پتاسیک پس از برخوردی پلیو کواترنری در شمال باختر مرند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 78
18 پتروژنز سنگ های آداکیتی پس از تصادم پلیو کواترنری در شمالغرب مرند (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 18، شماره: 4
19 پتروگرافی، زمین شیمی و زمین ساخت توده گرانیتی هریس، استان آذربایجان شرقی: شاهدی بر ماگماتیسم درون صفحه ای وابسته به ریفت (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 14، شماره: 2
20 پترولوژی و ژئوشیمی توده های نفوذی گابرویی و دیوریتی منطقه نبی جان (جنوب باختر کلیبر، شمال باختر ایران): نگرشی بر ماگماتیسم پس از برخورد (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 7، شماره: 26
21 پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی جنوب تبریز (آتشفشان سهند) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 3، شماره: 9
22 پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای مافیک و گرانیت های A۲ میشو در جنوب شرقی مرند، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 5، شماره: 2
23 پرتوزایی طبیعی در نمونه های گرانیتی استفاده شده به عنوان مصالح ساختمانی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 56
24 تاثیر سطوح مختلف ژئومرفولوژیک بر تکامل خاک ها با استفاده از تغییرات پدوژنیک و شکل های مختلف آهن در منطقه مرند، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
25 تنوع رده بندی و ژنتیکی خاک در واحدهای مختلف ژئومرفیک در منطقه مرند، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
26 خاستگاه ماگماتیسم آداکیتی در منطقه سهند، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 5، شماره: 20
27 خاستگاه و تحولات ماگمایی سنگ های متاولکانیک پالئوزوییک زیرین (سیلورین) ماکو: نشانه ای از کافت زایی پالئوتتیس (شمال باختری ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 12، شماره: 1
28 دو نوع تورمالین با خاستگاه آذرین و دگرگونی در سنگ های دگرگونی شمال گلپایگان، استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
29 زمین شیمی کانی، جایگاه زمین ساختی و دما- فشارسنجی توده آذرین درونی گابرو- دیوریت (جنوب تیکمه داش، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 13، شماره: 1
30 زمین شیمی و سنگ زایی منشورهای بازالتی جنوب شهرستان گرمی (استان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 8، شماره: 31
31 ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی توده های نفوذی کلاسور (غرب کلیبر- شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 2
32 ژئوشیمی و سنگ شناسی تراکی آندزیت های آنالسیم دار منطقه ی اردها، شمال بزقوش، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 19، شماره: 2
33 ژئوشیمی، پتروژنز و تحولات ماگمایی بازالت های شمال شهر رضی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 4
34 ساختارشناسی سفالهای دورهی پایانی مفرغ قدیم؛ محوطهی باستانی کهنهشهر آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 9، شماره: 1
35 ساختارشناسی ظروف مرمری دشت جیرفت و تطبیق با سنگ های مرمری پراکنده در شاخابه های هلیل و شور، در جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 13، شماره: 2
36 سنگ زایی و ژئوشیمی توده ی گرانیتی نوع A میشو (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 21، شماره: 1
37 سنگ شناسی و ژئوشیمی باتولیت قوشچی، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 17، شماره: 4
38 سنگ شناسی و ژئوشیمی سنگ های مافیک و گرانیت نوع A شاه آشان داغ در شمال خاوری خوی، شمال باختری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 77
39 سنگ شناسی، زمین شیمی و سنگ زایی سنگ های نوار آتشفشانی شمال تبریز (شمال باختری ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 8، شماره: 30
40 سنگ نگاری و سنگ شناسی سنگ های متاولکانیکی بایمودال پالئوزوئیک پیشین شمال ماکو، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 118
41 سنگ نگاری، زمین شیمی و جایگاه زمین ساختی توده های نفوذی منطقه قره بلاغ در شمال هشترود، آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 28، شماره: 2
42 سنگ نگاری، شیمی کانی ها و دما و فشار دگرگونی شیست های رسی شمال گلپایگان، استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 113
43 سنگ نگاری، کانی شیمی و ژئوشیمی اتولیت ها و زینولیت های هورنبلندیتی گدازه های قلیایی شمال غرب مرند (شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 25، شماره: 4
44 شیمی تورمالین در پگماتیت های ملایر- بروجرد- نظام آباد (شازند)، (پهنه سنندج- سیرجان) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
45 شیمی کانی بیوتیت در توده های آذرین قلیایی بزقوش و کلیبر، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 17، شماره: 3
46 شیمی کانی و شکل گیری بلورهای آنالسیم در سنگ های آذرین شمال شرق مشکین شهر، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
47 شیمی کانی های فلوگوپیت در سنگ های آتشفشانی پتاسی پلیو-کواترنری، شمال غرب مرند (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 19، شماره: 3
48 شیمی کانی، دما- فشار سنجی و ژنز کلینوپیروکسن های سنگ های متاولکانیکی مافیک سیلورین ماکو، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 4
49 شیمی کانی، دما-فشار سنجی و ژنز کلینوپیروکسن های مجموعه دایکهای شمال خاوری مشکین شهر، شمال باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 100
50 شیمی گارنت های توده آذرین قلیایی کلیبر، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 17، شماره: 3
51 کاربرد ترکیب شیمیایی کلینوپیروکسن در پتروژنز گابروهای کوه میشو در جنوب باختری مرند- شمال باختری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 24، شماره: 94
52 کانی سازی و زمین شیمی آرسنیک در سامانه ی دگرسانی محدوده ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 110
53 کانی شناسی و ژئوشیمی سنگهای برون بومی کربناتیتی – سیلیکاتی آتشفشانی ناحیه قخلار واقع در غرب مرند (استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 15، شماره: 2
54 کانی شناسی، دما – فشارسنجی و تعیین سری ماگمایی مجموعه آذرین نفوذی نطنز (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 17، شماره: 3
55 کانی شناسی، سنگ شناسی و سنگ زایی مجموعه ی آتشفشانی سهند، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 19، شماره: 1
56 مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمیایی عناصر خاکی کمیاب (REE) در نهشته بوکسیتی پرمو- تریاس شمال خاوری بوکان، شمال باختری ایران (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 16، شماره: 3
57 مطالعه اثر تتراد در الگوی عناصر کمیاب خاکی مجموعه گرانیتوئیدی A-Type میشو در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 3، شماره: 10
58 مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی قافلان کوه میانه (شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 2، شماره: 6
59 مطالعه تاثیر شدت های متفاوت باران بر فابریک و خواص میکرومورفولوژیک خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
60 مطالعه شیمی کانیها و حرارت- فشار سنجی انواع مختلف زنولیت ها در سنگ های آتشفشانی پلیوسن قخلار (غرب مرند، شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 114
61 مطالعه و بررسی معدن میکای قره باغ و ارتباط کانی سازی آن با سنگهای نفوذی و دگرگونی منطقه (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 3، شماره: 1
62 معرفی فیبرولیت های منطقه قروه و شرایط تشکیل آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 1، شماره: 1
63 مینرال شیمی و سنگ شناسی دایک لامپروفیری کوه گوی پشتی (شمال غرب مراغه، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 6، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیست محیطی معادن پوکه شهرستان بستان آباد (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
2 ارزیابی مقدماتی هوازدگی و تخریب سنگهای پوشش محافظ میانگذر دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 استفاده از ویژگی های کانی شناسی و ژئوشیمیایی گرانیتوئیدهای مناطق بالوجه و کرنگان (زون البرز غربی- آذربایجان) در شناسایی عمق تقریبی و شکل گیری ماگمای خاستگاه این سنگ ها (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
4 افزایش محدوده عملکرد گیرنده‌های GPS در سرعت‌های بالاتر از حد معمول با استفاده از گیرنده‌های GLONASS (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
5 بررسی ارتباط بین توده نفوذی و اسکارن در کرنگان (آذربایجان شرقی، شمال غرب ورزقان) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
6 بررسی پتروگرافی، پتروژنز و مینرال شیمی توده های نفوذی غرب و جنوب غرب نطنز (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 بررسی پتروگرافی، شیمی کانی،جایگاه تکتونیکی و دما- فشارسنجی دایک لامپروفیری کرنگان (شمال غرب ورزقان، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
8 بررسی پترولوژی ، ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی شمال غرب شبستر ( شمال غرب ایران ) (دریافت مقاله) سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
9 بررسی پترولوژی توده نفوذی و زونهای کانیزایی حاصل از آن در منطقه نبی جان(جنوب غرب کلیبر) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
10 بررسی پترولوژیکی سن گ های دگرگونی قروه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 بررسی پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگهای ولکانیکی میوسنشمال خروانق- شرق دستجرد (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 بررسی توده سنگ شترکوه برای تولید بالاست راه آهن قزوین- زنجان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
13 بررسی زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی گرانیت های تیچ A واقع در کوه های میشو (شمال غرب کشور) (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
14 بررسی زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی گرانیتهای تیپ A واقع در کوههای میشو (شمال غرب کشور) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
15 بررسی ژئوشیمیایی پلوتونیسم ترسیر در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 بررسی ژئوشیمیایی ژنز و تغییرات عناصر اصلی و فرئی طی فرآیند کائولینیتی شدن در معدن کائولن زنوز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
17 بررسی ساختار و مقاومت خاکهای رسی تثبیت شده با نانوسیلیس در منطقهشبستر (استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) بیست و نهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران
18 بررسی شیمی کانیها در مجموعه نفوذی نطنز (شمال اصفهان) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
19 بررسی فرآیندهای زمین ریخت شناسی و تاثیر آنها بر بحران آب در دشت شبستر (شمال دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
20 بررسی کانی زایی سرب، روی و مس در سنگ های دگرگونیمنطقه قزلو - استان زنجان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 بررسی کانی شناسی و پتروژنز دم ولکانیکی کوه بابا (جنوب هشترود - استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
22 بررسی کانی شناسی و کانه زایی طلا - آرسنیک در منطقه شوردرق (هشترود - استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
23 بررسی ماگماتیسم گرانیتوئید غیر کوهزایی شاه آشان داغ (جنوب شرق قره ضیاء الدین - شمالغرب ایران) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 بررسی نقش تفریق ماگمایی وآلایش پوسته ای درایجادسنگ های ولکانیکی جنوب تبریز(آتشفشان سهند) (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
25 بررسی واکنش های دگرگونی پسرونده بر اساس شواهد بافتی و تعیین شرایط P-T در سنگ های آمفیبولیت منطقه قزلو- استان زنجان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 بررسیهای ژئوشیمیایی و پترولوژیکی توده نفوذی آلکالن بزقوش ( جنوب سراب، شمالغرب ایران ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 پتروگرافی و پترولوژی دایکهای لامپروفیری شبه جزیره اسلامی (شرق دریاچه ارومیه) ، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 پتروگرافی و ژئوشیمی دایکهای لامپروفیری منطقه کلاسور غرب کلیبر-شمال غرب ایران (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
29 پتروگرافی و ژئوشیمی کمپلکس گرانیتوئیدی کلاسور )کلیبر-تبریز-شمالغرب ایران( (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز تودة گرانیتوئیدی شمال غرب شبستر(شمال غرب تبریز) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 پتروگرافی، ژئوشیمیایی پتروژنز به سنگ‌های داسیتی گنبد تا باخ داغی واق در غرب مرند (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
32 پترولوژی سنگ های لامپروفیری دره الماس(شمال شرقی تسوج،آذربایجان شرقی،ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
33 پترولوژی و شیمی کانی دایک لامپروفیری کوه گوی پشتی (شمال غرب مراغه) (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
34 تحول فوران های آتشفشانی سهند از فراتوماگمایی به نوع استرومبولی براساس مطالعه پیروکلاستیک ها (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
35 تعیین آهنگ دز جذب شده در هوا ناشی از تشعشعات 238U ، 232Th و 40K موجود در نمونه های سنگ گرانیت (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
36 خاستگاه ماگماتیسم آداکیتی در منطقه سهند ، استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
37 زمین شناسی و کانی شناسی توده های دیابازی شمال شرق هوراند (استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
38 زمین شیمی و سنگ زایی سنگ های گرانیتی دریان- جنوب کوه های میشو (شمال باختری ایران) (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
39 ژئوشیمی ترکیبات آداکیتی سهند واقع در جنوب تبریز (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
40 ژئوشیمی سنگهای آذرین شمال غرب ایران به عنوان شاهدی بر بازشدگی پالئوتتیس در اردویسین -سیلورین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
41 سن سنجی و بررسی تاریخچه حرارتی فوئید سینیتهای کلیبر، بزقوش و رزگاه به روش اثر شکافت آپاتیت با استفاده از LA-ICP-MS (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
42 سنگ شناسی و جایگاه زمین ساختی سنگ های آذرین ترشیری در منطقه سهند (جنوب تبریز) (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
43 شواهد پترو گرافی برای اختلاط ماگمایی در سنگ های ولکانیک آتشفشان سهند (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
44 شواهد زمین شناسی، ژئوفیزیکی و زمین ساختی برای پتانسیلاکتشاف نفت در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
45 شواهد موجود منابع انرژی زمین گرمایی درآتشفشان سهند شمال غرب ایران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی
46 شواهد وجود منابع انرژی زمین گرمایی درآتشفشان سهند (شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
47 شواهد وجود منابع انرژی زمین گرمایی درآتشفشان سهند (شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
48 شیمی فنوکریست های آمفیبول گنبد ساب ولکانیک داسیتی- آندزیتی تاباخ داغی، جنوب غرب مرند(استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
49 کانی شناسی سنگهای آتشفشانی آنالسیم دار شمال بزغوش (جنوب سراب)،و منشاء ماگمایی یا ثانویه بودن آنالسیم (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
50 مطالعات باستان سنجی پنج نمونه از سفالینه های مکشوفه از تپه خرم آباد منطقه اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
51 مطالعات پترولوژیکی سنگ های آتشفشانی سهند با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی ) شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
52 مطالعات ژئودینامیکی سنگهای آتشفشانی سهند با استفاده ازشواهد ژئوشیمیایی شمال غرب ایران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
53 مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمیایی سنگ های ولکانیکی کوه بابا در قره آغاج هشترود(استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
54 مطالعه پترولوژیکی ، ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی جنوب تبریز (آتشفشان سهند) با نگرشی ویژه بر سنگ های آذرآواری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
55 مطالعه پترولوژیکی و ژئوشیمیایی توده نفوذی شمال روستای هریس(شمال غرب شبستر) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
56 مطالعه شیمی کانی ها و شرایط فشار- دمای تبلور توده گرانیتوئیدی کرنگان (شمال غرب ورزقان، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
57 مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی توده نفوذی بهلول داغی (شمال تبریز) و مقایسه آن با ماگماهای آداکایت (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
58 مطالعه ی پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های پلوتونیک منطقه ی شرق هریس (استان آذربایجان شرقی - شمالغرب کشور) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
59 منشا ماگمایی و جایگاه تکتونیکی توده های گرانیتوییدی و گابروییدی منطقه کلاسورغرب کلیبر-شمالغرب ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
60 نگرشی بر پتروگرافی وژئوشیمی سنگهای ولکانیکی جنوب شرق جلفا (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران