کامبیز پورطهماسی

 کامبیز پورطهماسی آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی

کامبیز پورطهماسی

Kambiz Pourtahmasi

آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر مقادیر گوناگون آبیاری بر ویژگی های آناتومی چوب و بیومتری الیاف دو گونه ی برتر صنوبر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 2
2 دو قرن بازسازی حلقه-درختی خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده چندمتغیره (MSPI) در منطقه جوانرود کرمانشاه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 6
3 رابطه بین پهنای حلقه های سالانه درختان بلوط و شاخص های اقلیمی (منطقه ای و جهانی) در منطقه جوانرود کرمانشاه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
4 شناسایی علمی چوب معروف به فوفل مورد استفاده در سازهای موسیقی ایرانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان استفاده از گاه شناسی گونه بلوط مازودار (Quercus infectoria) برای بازسازی داده های اقلیمی غرب کشور در منطقه جوانرود کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
2 بازسازی بارش شمال شرق ایران با استفاده از درختان ارس منطقه لائین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
3 بررسی ارتباط متغیرهای اقلیمی با حلقه های سالانه درختان ارس در رویشگاه کیگوران (استان لرستان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
4 کاربرد ماده حفاظتی قارچ کش پروپیکونازول برای حفاظت بافت چوبی بامبو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس