هیمن گلپیرا

 هیمن گلپیرا استادیار دانشگاه کردستان

هیمن گلپیرا

Himan Golpira

استادیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.