سامان قاسمی فیروزآبادی

 سامان قاسمی فیروزآبادی عضوء هیئت علمی دانشگاه  آیت الله حائری میبد

سامان قاسمی فیروزآبادی

Saman Ghasemi Firozabadi

عضوء هیئت علمی دانشگاه آیت الله حائری میبد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.