محمدصادق اللهیاری

 محمدصادق اللهیاری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

محمدصادق اللهیاری

Mohammadsadegh Alahyari

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتبارسنجی و آزمون شاخص های کار شایسته در بخش صنایع استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری دوره: 1، شماره: 1
2 الویت بندی خدمات کشاورزی و شناسایی عوامل موثر بر آن در مراکزجهادکشاورزی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 1، شماره: 4
3 تحلیل عوامل موثر بر برداشت مکانیکی زیتون در استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
4 رفتار اطلاع یابی پرورش دهندگان ماهیان گرمابی منطقه سنگر شهرستان رشت، استان گیلان (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی روستایی استان گیلان با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شهرستان های لاهیجان و سیاهکل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
2 ارزیابی نیازهای آموزشی باغداران انار شهرستان یلآباد (دریافت مقاله) همایش ملی انار
3 انتخاب نظام مشارکتی مناسب درایجاد تشکل آببران باتوجه به شاخص های اجتماعی، اقتصادی، نگرشی بهره برداران (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 اولویت هایی برای محتوی برنامه های ترویج کشاورزی در مسیر تحقق ابعاد پایداری در شرایط ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
5 بررسی اثرات اقتصادی طرح هادی روستایی بخش خاوه جنوبی شهرستان دلفان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت کشاورزان در توسعه و حفظ شبکههای آبیاری کشاورزی (مطالعه موردی: بخش کشاورزی کوچصفهان، استان گیلان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
7 بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فرآروی شرکتها و اتحادیه های تعاون روستایی استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 تبیین راهکارهای مؤثر برای توسعه صنعت چای در استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
9 تبیین نقش سیاست های زراعی در تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان ماسال بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
10 تحلیل رفتار کارآفرینان سازمانی در بین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
11 تعیین سطح هوش سازمانی درسازمان جهادکشاورزی استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 رابطه ویژگیهای شخصی کارکنان و هوش سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
13 راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار گل گاوزبان ایرانی در منطقه اشکورات استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
14 سنجش سطوح پایداری نظام زراعی شالیکاران شهرستان رشت (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
15 شناسایی نظام بهرهبرداری بهینه در مراتع استان گیلان با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
16 عوامل موثر بر دانش فنی باغداران زیتون شهرستان رودبار پیرامون مدیریت تلفیقی مگس زیتون (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
17 عوامل موثر بر عدم پذیرش کشت ارقام برنج پرمحصول در میان کشاورزان استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
18 عوامل موثر بر عدم پذیرش مدیریت تلفیقی مگس زیتون در بین باغداران زیتون شهرستان رودبار (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
19 کشاورزی دقیق رهیافتی در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
20 مروری بر مطالعات کشاورزی الکترونیک در بخش تجارت و بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
21 مطالعه نظام بهرهبرداری بهینه مرتع در استان اردبیل با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
22 مقایسه تطبیقی نظامهای بهینه بهرهبرداری مراتع استان گیلان و اردبیل با استفاده از مدل فرایندتحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
23 نقش آموزه های دینی در کاهش روند تخریب محیط زیست در استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
24 نقش تسهیلات در فرایند پذیرش پرورش کرم ابریشم (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
25 نقشه راه مبارزه با فقر در چشم انداز توسعه جوامع روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
26 نگرش ها و ارزشهای کارآفرینی در میان دانشجویان کشاورزی مورد دانشگاه آزاد اسلامیواحد رشت (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
27 نیازهای آموزشی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان درخصوص اجرای کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی