آزاده نوراله نوری وندی

 آزاده نوراله نوری وندی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

آزاده نوراله نوری وندی

Azadeh Norolah Nori Vandi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی و تنگناهای مشارکت روستائیان در طرحهای توسعه منابع آب بمنظور ارائه راهکارهای موثر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
2 اثرات توسعه طرحهای منابع آب بر توسعه پایدار مناطق روستایی مطالعه موردی: پروژه آبیاری میاناب شوشتر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
3 اهمیت به کار گیری تکنولوژی GIS درجهت توسعه پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
4 اهمیت و جایگاه مشارکت و تعاون در توسعه جوامع روستایی با تاکید بر طرحهای مرتبط با موضوع منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
5 بررسی احداث شبکه های آبیاری با فرآیند جلب مشارکت های مردمی (مطالعه موردی: پروژه آبیاری میاناب شوشتر) (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
6 بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار کشاورزان در زمینه شیوه های مدیریت خاک ورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
7 بررسی نقش تشکلهای مردم نهاد در توسعه پایدار اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جوامع روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
8 بررسی و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت نظام مدیریت دانش در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 تبیین توسعه پایدار طرحهای منابع آب با مدیریت تشکل های آب بران (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
10 تبیین رهیافت مشارکتی آبیاری در توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
11 تحلیل دانش فنی گندم کاران پیرامون فناوری های حفاظت خاک در حوزه آبخیز شهید مدرس استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
12 توانمند سازی منابع انسانی رویکردی در جهت تحول تعاونی های کشاورزی اشتغالزا (رفع موانع در سازمان ها تعاونی کشاورزی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
13 راهبردهای مدیریت خاک ورزی در کشاورزی: گامی بلند در جهت پایداری زراعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
14 لزوم احداث پروژه های آبیاری با سازوکار مشارکت روستائیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
15 نتایج و دستاوردهای توسعه طرحهای آبیاری با تکیه بر جلب مشارکتهای مردمی مطالعه موردی: پروژه آبیاری رامشیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
16 نقش تعاونی های تولید کشاورزی در ایجاد مشاغل مولد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
17 نقش کشاورزی دقیق در مدیریت پسماند وکاهش ضایعات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی