علی اکبر زینتی زاده

 علی اکبر زینتی زاده گروه شیمی کاربردی، مهندسی محیط زیست ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران

علی اکبر زینتی زاده

Ali Akbar Zinati Zadeh

گروه شیمی کاربردی، مهندسی محیط زیست ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد فرایند انعقاد برای حذف مقادیر کم کدورت و رنگ آب با استفاده از منعقدکننده های مختلف (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
2 استفاده از ازن و کربن فعال گرانولی در تصفیه پساب صنایع الکل سازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 74
3 بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف مجموع کلیفرم ها و باکتری های هتروتروف از آب سطحی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 95
4 بهینه سازی فرایند تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهرک صنعتی در راکتور زیستی ناپیوسته منقطع با هوادهی متناوب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 93
5 کارایی فتوکاتالیست نانواکسید تیتانیم تثبیت شده بر زیولیت Fe-ZSM-5 در حذف آلاینده های آلی پساب پالایشگاه نفت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 102
6 کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در تصفیه آب سطحی با استفاده از الکترود آلومینیوم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 100
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار Aq.QA مطالعه روستاهای دشت سنقر کرمانشاه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
2 اثر متغیرهای راهبری بر جمعیت میکروبی موجود در یک بیو راکتور هوازی-آنوکسیک با جریان رو به بالا در تصفیه فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
3 ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه تولید کوداوره و آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
4 ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح توسعه شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
5 ارزیابی عملکرد بیوراکتورهای AS-MBR و CAS-MBR بعنوان تابعی از مقادیر مختلف HRT و MLVSS در تصفیه پساب صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
6 استراتژی برای تولید کارآمد PHA توسط کشت مخلوط در غنی سازی کوتاه مدت و بررسی تاثیر نسبت خوارک به میکروارگانیسم (F/M) در تجمع آن توسط کشت مخلوط (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
7 بازیافت آب بهداشتی از فاضلاب صنایع لبنی در یک بیوراکتور منفرد غشایی تقویت شده با التراسوند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
8 بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی به نیترات وپهنه بندی کیفی منابع آب زیرزمینی بانرم افزار GIS (مطالعه موردی، دشت سنقر (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
9 بررسی پارامترهای کیفیت آب رودخانه ی قره سو درشهرکرمانشاه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 بررسی پتانسیل آلودگی آبهای زیرزمینی شهر کرمانشاه و چگونگی انتقال و محاسبه دامنه پراکنش احتمالی سموم کشاورزی در آبهای زیرزمینی منطقه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
11 بررسی پراکنش فلوراید در منابع آب زیرزمینی و آنالیزکیفیت شیمیایی منابع آب بانرم افزار Aq.Qa ) دشت سنقر) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
12 بررسی تصفیه پذیری و تعیین پارامترهای بیوسینتیک فاضلاب چرمسازی به روش لجن فعال در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
13 بررسی حذف فسفر و سمیت زدایی مواد شیمیایی خطرناک موجود در محیط های طبیعی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
14 بررسی کیفیت هوای شهر کرمانشاه و راهکارهای کاهش، کنترل و مدیریت آلودگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
15 بررسی وضعیت پسماند و فاضلاب و ارائه برنامه مدیریتی شهرک صنعتی جوانرود، کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
16 بررسی وضعیت مدیریت پسماند جامد شهرکرمانشاه (جمع آوری و حمل و نقل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
17 تاثیر غلظت کربن در خوراک ورودی بر فرایند گرانول سازی در یک راکتور نا پیوسته متوالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
18 تاثیر متغیرهای عملیاتی و فرآیندی مختلف بر سینتیک فرآیند تولیدسولفید از فاضلاب شهری در شرایط ناپیوسته (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 تولید پلی هیدروکسی آلکانوات (PHA) توسط کشت مخلوط با غنی سازی کوتاه مدت و بررسی تاثیر نسبت خوارک به میکروارگانیسم (F/M) در تجمع بیوپلیمر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
20 جداسازی امولسیون آب و روغن با استفاده از غشاهای الترافیلتراسیون زمینه مخلوط با چارچوب های آلی - فلزی (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
21 جداسازی امولسیون آب و روغن با استفاده از غشاهای الترافیلتراسیون زمینه مخلوط با چارچوب های آلی - فلزی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
22 جداسازی امولسیون آب و روغن توسط غشاهای سنتزی اولترافیلتراسیون پلیمری اصلاح شده با چارچوب های آلی-فلزی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
23 حذف همزمان کربن و مواد مغذی از فاضلاب با لجن فعال با سیکل های مرحله ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شیمی کاربردی
24 کمینه سازی مصرف آب و بهینه سازی تصفیه فاضلاب کارخانه قند بیستون (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
25 کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی استان کرمانشاه وارائه مدل کیفی آب با نرم افزار GIS(مطالعه موردی روستاهای شهرستان سنقر) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
26 مدل سازی هیدرودینامیک انتشار امواج اولتراسونیک فرکانس بالا دریک بیوراکتور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
27 مدیریت پسماند و فاضلاب شهرک صنعتی صحنه، کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
28 مقایسه و بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی منابع تأمین آب روستاهای شهرستان کرمانشاه با استفاده از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
29 نیازسنجی تصفیه فاضلاب در شهرک صنعتی سرپل ذهاب، کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
30 هضم بی هوازی در پالایش فاضلاب کشتارگاه مرغ (مقاله مروری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار