غلامرضا ابراهیم آبادی

 غلامرضا ابراهیم آبادی مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

غلامرضا ابراهیم آبادی

Gholamreza Ebrahimi Abadi

مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.