رحمان خوش اخلاق

 رحمان خوش اخلاق دانشگاه اصفهان

رحمان خوش اخلاق

Rahman Khoshakhlagh

دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر حذف یارانه های انرژی بر رشد اقتصادی کشور ایران (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 64
2 ارایه الگویی جهت محاسبه هزینه اجتماعی نهایی کوتاه مدت تولید برق در نیروگاه های حرارتی مطالعه موردی نیروگاه های شهید محمد منتظری و اسلام آباد اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
3 ارزیابی افزایش قیمت حامل های انرژی بر اشتغال: رویکرد تعادل عمومی محاسبه پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 16
4 ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با نیروگاه دیزلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 24
5 ارزیابی جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت های فسیلی در ایران: رهیافت کنترل بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 11
6 الگوسازی نااطمینانی در قیمت نفت ایران با استفاده از فرایند تصادفی برگشت به میانگین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 3، شماره: 9
7 برآورد تابع تقاضای انرژی در زیربخش های صنعت ایران برای اقلیم های گوناگون (مطالعه موردی زیربخش صنایع نساجی، پوشاک و چرم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 5، شماره: 20
8 برآورد تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای افزایش کیفیت نان در سال 1386 (مطالعه ی موردی شهر اصفهان ) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
9 برآورد قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 1، شماره: 4
10 بررسی تاثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
11 تاثیر آزادسازی تجاری بر الگوی تخصیص واردات کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 28
12 تاثیر آلودگی هوا بر ارزش مسکن مطالعه موردی:کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران دوره: 12، شماره: 37
13 تحلیل بازار انرژی برق در چارچوب رویکرد تعادل نگاشت عرضه SFE: مطالعه موردی منطقه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 14
14 تحلیل منحنی زیست محیطی کوزنتس با استفاده از فرایند کیفیت زیست محیطی مشمول انتخاب سبد مصرفی خانوار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 2، شماره: 6
15 تخصیص بهینه آب با بکارگیری منحنی شکست تقاضا و الگوریتم وراثتی در بخش زراعت در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 2
16 تخصیص بهینه دریافتی های نفتی دولت (مطالعه موردی: ج.ا.ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 3
17 مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات، ابزار مناسب توسعه پایدار در اقتصادگذار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
18 هزینه های آلودگی هوا در شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اقتصادی استفاده از نیروگاههای هیبرید خورشیدی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
2 ارزیابی اقتصادی تبدیل پسماندهای جامدشهری به انرژی مطالعه موردی: اصفهان (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
3 Estimating Demand Function for Electricity in the Industrial Sector of Iran using Structural Time Series Model (STSM) (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
4 برآورد تابع تقاضای گازطبیعی و برق صنعت سیمان کشور با استفاده از مدلسری زمانی ساختاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
5 بررسی اشتغال زایی فعالیت های اقتصادی استان یزد با استفاده از جدول داده - ستانده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
6 تحلیل اقتصادی عوامل مؤثر بر هزینه های زیست محیطی شهر یزد (مطالعه موردی آلودگی هوایی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
7 تحلیل اقتصادی عوامل موثر بر تمرکز آلودگی های هوایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
8 تحلیل اقتصادی میزان غلظت آلاینده های هوایی و هزینه های زیست محیطی برساکنین شهر یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
9 تحلیل کارکرد ساز و کار تامین مالی در اصلاح سطح مقاوم سازی لرزه ای: یک مدل نظری (دریافت مقاله) همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی
10 تحلیل و ارزیابی سودآوری تبدیل زباله به انرژی از دیدگاه بخش خصوصی (مطالعه موردی: اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
11 تخصیص مجدداقصتادی آب درحوزه زاینده رودبین مصارف گوناگون ازطریق نرم افزارطراحی شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
12 تخمین تابع تقاضای اکوتوریسم خارجی (مطالعه ی موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
13 چگونگی تخصیص اقتصادی ،حقوقی و سیاسی آب های بین کشوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
14 مدیریت تجمیعی تقاضای آب (مطالعه موردی استان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران