شهرام مشهدی زاده

 شهرام مشهدی زاده معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

شهرام مشهدی زاده

Shahram Mashhadi zadeh

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.