ادریس حسین زاده

 ادریس حسین زاده دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران

ادریس حسین زاده

Edris Hoseinzadeh

دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلودگی میکروبی بستنی های سنتی شهر کوهدشت و الشتر استان لرستان (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 1، شماره: 6
2 آیا نیترات در رآکتورهای بیوالکتریکی و در حضور ترکیبات دارویی احیا میشود (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 2، شماره: 2
3 ارزیابی و بهینه سازی مسیرهای جمع آوری پسماندهای شهری شهر نورآباد لرستان (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 1، شماره: 6
4 Evaluation of Corrosion and Scaling Potential of a Water Treatment Plant (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 2، شماره: 2
5 Evaluation of River Water Quality using NSFWQI and GIS: A case study of Khorramrood River in Khorramabad, Iran (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 3، شماره: 3
6 بررسی رضایت مندی دانشجویان از برنامه ها و فرآیندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1390 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 11، شماره: 3
7 بررسی شاخص های فیزیکوشیمیائی و میکروبی آب استخرهای شنای عمومی شهر بروجرد در سال 1393 (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 1، شماره: 2
8 بیماریهای انگلی پروتوزویید منتقله از طریق آب (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 3، شماره: 5
9 پدیکلوزیس: مروری بر منشا، نحوه انتقال و روش های درمانی شپش سر (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 3، شماره: 1
10 سیرتکاملی قوانین ارزیابی اثرات زیست محیطی درایران بالاخص طرح های توسعه ای (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 1، شماره: 3
11 مدیریت پسماند در قوانین جاری ایران: سیری بر قوانین وضع شده و دستگاه های دولتی دارای وظایف محوله (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 1، شماره: 1
12 مکانیابی محل دفن بهداشتی با استفاده از روشهای ارزیابی زیست محیطی: مرورسیستماتیک (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 1، شماره: 2
13 مکانیسم اثر ضدمیکروبی و سمیت نانوذرات فلزی (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 3، شماره: 1
14 وتلندهای مصنوعی با جریان زیرسطحی افقی: یک سیستم طبیعی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 2، شماره: 2
15 وضعیت میکروبی چاههای شرب روستایی شهرستان رومشگان (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 2، شماره: 1
16 ویژگیها، تشخیص و روشهای درمان ساس تختخواب به عنوان یک مشکل بهداشتی رو به رشد در مکان های عمومی (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات سیگارت، از تولید تا مصرف، بر محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
2 استفاده از گیاهان پالایی برای حذف فلزات سنگین از خاک و آب آلوده (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 بررسی حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی در حضور نانوذرات اکسید روی از محلولهای آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
4 بررسی قابلیت بیوجذب گیاه آلفاآلفا یونجه درحذف رنگهای اسید بلو113AB113 و اسید بلک 1AB1 از محیط های آبی مطالعه تعادلی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 بررسی میزان امواج الکترومغناطیس تابشی از مایکروفر های خانگی و رستوران ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
6 بررسی وضعیت مدیریت پسماند واحدهای صنعتی شهرستان رامسر در سال 1394 مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
7 بیوجذب یک رنگ اسیدی از محلول های آبی تا استفاده از پوست سیب زمینی: مطالعه سینتیکی و تعادلی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
8 پهنه بندی کیفیت آب رودخانه خرم رود خرم آباد بر اساس شاخص کیفیت آب (NSFWQI) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
9 تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر کینتیک مرگ باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
10 تولید کربن فعال از تایرهای مستعمل فعال شده با هیدروکسید پتاسیم و استفاده در حذف رنگ اسیدی از محلول های آبی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
11 حذف رنگ اسید بلک 1 محلول های آبی با استفاده از کربن فعال تولیدی از پیزولیز تایرهای مستعمل فعال شده با هیدروکسید پتاسیم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
12 زیست پالایی خاکهای آلوده به هیدرو کربنهای چند حلقه ای آروماتیک (PAHs ) با روشهای مختلف کمپوست کردن (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 کارآیی ضدمیکروبی سوسپانسیون نانو ذره اکسیدروی علیه باکتریهای گرم مثبت وگرم منفی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
14 کارآیی فرآیند بیوجذب در حذف فلزات سنگین از محیط های آبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 مدیریت پسماند در قوانین جاری ایران: سیری بر قوانین وضع شده و دستگاه های دولتی دارای وظایف محوله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
16 مرور سیستماتیک بررسی روش های ارزیابی اثرات زیست محیطی لندفیل های بهداشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار