زهرا ربیعی

 زهرا ربیعی

زهرا ربیعی

Zahra Rabii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ناحیه بندی و تحلیل بارش های نواحی مرکزی ایران با استفاده از روش های زمین آمار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از روش AVK جهت حل مسیله تعقیب کننده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
2 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روند داده های دبی با استفاده از روش های نقطه بازگشت و اسپیرمن و مقایسه دو روش با هم ( مطالعه موردی ایستگاه های هیدرومتری بند و تپیک) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
3 بررسی اصول فناوری ذخیره سازی انرژی حرارتی و کاربردهای آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو
4 پذیرش خشکه کاری برنج برای مقابله با تنش های محیطی و مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
5 تاثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه ی تیم های پروژه های ساخت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
6 تأثیر باکتری های محرک رشد در پارامترهای فلورسانس کلروفیل در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum)تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
7 تأثیر باکتریهای محرک رشد بر پارامترهای جوانه زنی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
8 تأثیر باکتریهای محرک رشد بر فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی در گیاه گشنیز(Coriandrum sativum)تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
9 تأثیر ماههای مختلف و فصول مختلف بر خشکسالی های هیدرولوژیک در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده ازمدلهای استوکاسیک و شاخص بارش استاندارد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
10 تحلیل و بررسی فناوری نوین کشت برنج به صورت خشکهکاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 راهکارهای امنیت اجتماعی زنان در حفظ منطقه تاریخی اودلاجان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
12 شبیهسازی دو بعدی کانال تغذیه فیلتر آبشیرینکن اسمز معکوس بهمنظور بررسی افت فشار در آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
13 مدیریت آب راهبردی برای مدیریت پایدار کشاورزی و توسعه روستایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
14 نخستین گزارش از کنودونتهای کربونیفر در ناحیه دارچاله - شهر رضا (جنوب شرق اصفهان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
15 نگرشی بر سازه های آینده و معماری نوین با تاکید بر شهر سازی اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404