محمدرضا بانشی

 محمدرضا بانشی دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

محمدرضا بانشی

Mohamadreza Baneshi

دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Comparison of Medical Students’ and Teachers’ Perception about Clinical Educational Environment in Educational Hospital Wards (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 5، شماره: 4
2 برآورد کارایی بیمارستان های استان کرمان با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی (1390-1386) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی کارکنان شبکه های بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1389 (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی کیفیت محیط یادگیری بالینی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از دیدگاه اساتید (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
5 شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در دستیاران تخصصی بخشاندودونتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بااستفاده از روش SHERPA (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نانولولههای کربنی و برخی از کاربردهای آن (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت