دکتر روزبه شفقت

دکتر روزبه شفقت دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر روزبه شفقت

Dr. Rozbeh Shafaghat

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پارامترهای موثر بر مسیر حرکت یک گلایدر دریایی با دماغه کروی شکل (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 6، شماره: 4
2 ارزیابی تجربی مبدل انرژی موج نوع تضعیف کننده در استخر موج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 14، شماره: 28
3 انتخاب ابعاد بهینه ی فلایویل جایروی ضد غلتش جهت نصب بر روی شناور تندرو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 20، شماره: 1
4 بررسی تاثیر وزنی پارامترهای موثر بر ضرایب هیدرودینامیکی در طراحی پروانه های نیمه مغروق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 17، شماره: 3
5 بررسی رفتار سیستم مهار برای یک طرح مفهومی از توربین بادی شناور اسپار در شرایط بقاء (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 15، شماره: 29
6 بررسی عددی اثر دمای آب اضافه شده به سوخت اکتان بالا در یک موتور اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده (RCCI) (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 13، شماره: 4
7 بررسی عددی تاثیر افزودن دی متیل اتر به متان بر عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال تراکمی شارژ همگن (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 10، شماره: 3
8 بررسی عددی و آزمایشگاهی اثرات گرفتگی واقعی بر همودینامیک جریان خون (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 1
9 بهینه سازی عددی وزن و سرعت عملیاتی تونل شناور به کمک طرح آزمایش تاگوچی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 8، شماره: 1
10 تحلیل عددی اثر گاز سنتزی بر احتراق گاز طبیعی دریک موتور اشتعال ­تراکمی همگن (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 8، شماره: 1
11 تحلیل عددی هیدروفویل مناسب برای شناور کاتاماران (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 4، شماره: 3
12 مطالعه آزمایشگاهی اثر مقیاس و نسبت مغروقیت بر مشخصه های عملکردی یک پروانه نیمه مغروق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 18، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز هیدرودینامیکی توربین بادی شناور اسپار با شرایط امواج دریای مازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
2 ارزیابی تاثیر مدیریت فشار در کاهش میزان هدررفت واقعی بر مبنای روش آنالیزاجزای نشت زمینه و شکستگی؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
3 ارزیابی تغییرات ضرایب هیدرودینامیکی بر اثر تغییر پارامترهای موثر در پروانه نیمه مغروق با استفاده از دادههای تجربی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو
4 ارزیابی سامانه های تولید برق از امواج دریا و انتخاب بهینه برای دریای مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
5 ارزیابی قابلیتهای تحلیلهای دو بعدی به منظور کالیبراسیون مشخصه های عملکردی استخر موج (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
6 ارزیابی مشخصههای عملکردی در تبدیل یکنیروگاه تکهدفه به دوهدفه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
7 ارزیابی مقایسه ای پارامترهای موثر بر مشخصه های عملکردی یک موتور اشتعال تراکمی همگن (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
8 ارزیابی مقایسه ای جهت انتخاب بهترین روش برای تولید برق از زباله در استانهای شمال کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
9 الگوریتم طراحی تونل آب سطح آزاد به منظور تست پروانههای نیمه مغروق؛نمونه ای مطالعاتی تونل آب دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
10 انتخاب هندسه مناسب در موج شکن ها برای نصب توربین بادی شناور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
11 بررسی آزمایشگاهی تاثیر لحظه پاشش سوخت دیزل بر فاز احتراقی موتور احتراقی با واکنش پذیری کنترل شده (RCCI) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
12 بررسی اثر تزریق هوا بر آلایندهها در سیستم منیفولد خروجی در استارت سرد موتور با نرم افزار chemkin (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
13 بررسی اثر نسبت های مختلف ترکیب سوخت بیودیزل روغن پسماند پخت وپز و دیزل، بر عملکرد وآلایندگی یک موتور RCCI با سوخت دوگانه دیزل – بنزین (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک
14 بررسی اثرات رطوبت نسبی هوای ورودی و تغییر هندسه کانال بر کارایی و مدیریت آب پیل سوختی با غشای عبور دهنده پروتون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
15 بررسی تاثیر وقوع پدیده تشدید بر الگوی جریان سیال درون ستون آب نوسانگر و اطراف آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک
16 بررسی تأثیر افزودن استپ بر شناور تندرو با در نظر گرفتن شبکه دینامیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
17 بررسی تجربی اثر نیروی ژیروسکوپ در پایداری توربینهای بادی شناور نمونه اسپار (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
18 بررسی تجربی عملکرد دستگاه ستون نوسانی آب نوع تابت (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
19 بررسی تجربی عملکرد یک مبدل OWSC با استفاده از ضرایب بی بعد هیدرودینامیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک
20 بررسی تجربی مشخصات عملکرد توربین پیچ ارشمیدس و مقایسه روشهای مختلف برای مقیاس بندی آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک
21 بررسی توان بادی تولیدی در ستون نوسانی آب قابل نصب در ساحل (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
22 بررسی رفتار هیدرودینامیکی ستون نوسانی آب در برابر امواج دریای مازندران بصورت تحلیلی و تجربی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
23 بررسی زمان مناسب برای تخلیه در پیلهای سوختی پلیمری انتها بسته کاتد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
24 بررسی عددی اثر گرفتگی جریان خون بر افت فشار بدلیل بیماری تصلب شرائن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
25 بررسی عددی تاثیر پارامترهای عملکردی و تغییر هندسه کانال جریان گازی بر کارایی و مدیریت آب مدل دوبعدی کاتد پیل سوختی با غشای عبوردهنده پروتون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
26 بررسی عددی نقش اثرات دمای ورودی و زاویه پاشش انژکتور در عملکرد یک موتور احتراق تراکمی با کنترل واکنش پذیری (RCCI)، با در نظر گرفتن بازگردانی گاز خروجی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
27 بررسی عددی نقش بازگردانی هوای خروجی در موتور اشتعال تراکمی با کنترل واکنش پذیری (RCCI) با سوخت گاز طبیعی/دیزل و سوخت گاز طبیعی/B7 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
28 بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر گرفتگی واقعی بر پیدایش بیماری های عروقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
29 بررسی عملکرد سیکل بازیاب حرارتی در راستای افزایش بازدهی و اثر متقابل آن بر عملکرد موتور به کمک شبیه سازی ترمودینامیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک
30 بررسی عملکرد یک توربین پیچ ارشمیدس در شرایط بهینه با استفاده از روابط تجربی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک
31 بررسی عملکرد یک سیستم تولید همزمان برق، حرارت و سرما بر پایه ی محرک اولیه ی موتور احتراقداخلی HD (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک
32 بررسی مشخصات فنی و ترمو- اقتصادی تولید همزمان آب و برق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
33 بهبود هندسه ی مبدل موج جاذب نقطه ای مستطیلی با کمک شبیه سازی عددی با استفاده از نرم افزار ANSYS CFX (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا
34 بهینه سازی هندسه ی مبدل موج جاذب نقطه ای استوانه ای (دریافت مقاله) همایش بین المللی سالانه افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک
35 پیش بینی ارتفاع مناسب استپ به منظور بهبود عملکردشناورتندرو درطول ناحیه ی هوادهی ثابت (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
36 تاثیر جهت گیری فیبرها بر ارتعاشات پروانه کامپوزیتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
37 تاثیر عملیات شکل‌دهی شدید بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 7075 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
38 تحلیل ترمودینامیکی یک سامانه آبشیرین کن HDH با چرخه تبرید جذبی خورشیدی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک
39 تحلیل جریان سوپر کاویتاسیون دو بعدی به وسیله ی روش المان مرزی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
40 تست مدل پروانه نیمه مغروق در تونل آب سطح آزاد دانشگاه صنعتی نوشیرانی بابل (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
41 تعیین تجربی نرخ آزادسازی انرژی و زمان شروع احتراق در یک موتور دیزل (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
42 تعیین فشار و مومنتوم وارد بر یک سامانه مبدل انرژی موج با حرکت رول اجباری به کمک روش المان مرزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
43 تعیین موقعیت تعادل شناور تندروی کوگار با استفاده از میان یابی نتایج بدست آمده از تحلیل عددی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
44 توسعه الگوریتم طراحی پروانه نیمه مغروق (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
45 شبیه سازی احتراق گاز طبیعی در یک موتور اشتعال تراکمی همگن با در نظر گرفتن سینتیک شیمیایی مفصل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو
46 شبیه سازی امواج غیرخطی در استخر موج عددی به کمک روش المان مرزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
47 شبیه سازی دوبعدی جریان دوفاز در لایه ی انتقال متخلخل سلول الکترولایزر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
48 شبیه سازی دینامیکی پیل سوختی غشا تبادل پروتون (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
49 شبیه سازی عددی احتراق HCCI با سوخت ترکیبی دی متیل اتر/ متان جهت بررسی تاثیر پارامترهای عملکردی بر احتراق و آلایندگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
50 شبیه سازی عددی احتراق گاز طبیعی/ دیزل سوخت دو گانه برای بررسی اثرات پارامترهای عملکردی بر احتراق و آلایندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
51 شبیه سازی عددی توربین جزر و مدی با به کارگیری مدل MRF (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
52 شبیهسازی هیدرودینامیکی شناور پلنینگ با هدف بررسی تاثیرات افزودن استپ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو
53 طراحی مفهومی یک سامانه ی آزمایشگاهی تولید برق از امواج دریای مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
54 طراحی یک توربین باد کوچک عمود محور به کمک روش مومنتوم و محاسبه نرخ سرعت نوک پره بهینه در سرعت نامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
55 کاهش مصرف انرژی در ایستگاه های پمپاژ با استفاده از کنترل کننده های دور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
56 کاهش هزینه انرژی در ایستگاه های پمپاژ با انتقال بار از ساعات پیک به کم باری (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
57 گزینش مناسب ترین جنس ها و پوشش ها برای صفحات دوقطبی با نگرش مقایسه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
58 مدل سازی استاتیکی الکترولایزرغشای تبادل پروتونی فشار بالا برای تولید هیدروژن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
59 مدلسازی عددی پروانه نیمه مغروق با استفاده از تکنیک شبکه های لغزان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
60 مدلسازی عددی مانوردایروی شناورتندرو کوگارباکمک نرم افزار ANSYS_CFX (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
61 مطالعه تجربی آبشیرین کن HDH خورشیدی ترکیبی با ماژولهای سرمایشی ترموالکتریک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک
62 مطالعه تجربی به کارگیری سوخت بیودیزل روغن پسماند در یک موتور RCCI، به منظور ارزیابی اثرات لحظه شروع پاشش سوخت مستقیم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک
63 مطالعه تجربی به کارگیری سوخت بیودیزل روغن پسماند در یک موتور RCCI، به منظور ارزیابی اثراتفشار پاشش سوخت مستقیم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک
64 مطالعه تجربی عددی استخر موج سه بعدی به منظور اعتبار سنجی روش عددی و بررسی پارامتریک (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
65 مطالعهی الگوبرداری جهت انتخاب صندلی ارگونومیگ مناسب برای شناورهای تندرو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
66 مقایسه عملکرد یک موتور اشتعال تراکمی پس از جایگزینی انژکتور مکانیکی با انژکتور برقی به همراه ریل مشترک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
67 مقایسه نتایج آزمایشگاهی و نظری تولید امواج سطحی توسط موجساز فلپ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
68 نمک زدایی به روش رطوبت زنی -رطوبت زدایی ((HDH با استفاده از انرژی خورشیدی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک
69 هیبریدی ترکیبی با سامانه تبرید جذبی به همراه هواگرمکن خورشیدی HDHارزیابی تجربی عملکرد یک سامانه آب شیرین کن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انرژی پاک