شاهرخ یوسف زاده چابک

 شاهرخ یوسف زاده چابک استاد جراحی مغز و اعصاب ، رئیس مرکز تحقیقات تروما جاده گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رشت، گیلان ، ایران

شاهرخ یوسف زاده چابک

Shahrokh Yousefzadeh-Chabok

استاد جراحی مغز و اعصاب ، رئیس مرکز تحقیقات تروما جاده گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رشت، گیلان ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparison between Therapeutic Effect of Granulocyte Colony-stimulating Factor and Methylprednisolone in Treatment of Patients with Acute Traumatic Spinal Cord Injury (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 2، شماره: 1
2 Comparison of Religious Teaching with Muscle Relaxation Methods on Anxiety Patients (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 5، شماره: 2
3 Glioblastoma Multiforme: A Single Hospital Experience (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 1، شماره: 3
4 Hydatid Disease of the Cervical Spine Mimicking Traumatic Burst Fracture (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 1، شماره: 4
5 Hydrocephalus in Patients With Head Trauma: A Series of 14 Patients (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 3، شماره: 3
6 Incidence of Spinal Cord Injury in Traumatic patients Admitted to a Trauma Referral Center in Guilan (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 1، شماره: 1
7 Non-adherence to Disease-Modifying Treatments in Patients with Multiple Sclerosis (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 3، شماره: 10
8 Posttraumatic Cerebellar Infarction in a 2-year-old Child (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 1، شماره: 1
9 Research Paper: Anxiety, Depression, and Their Related Factors in Patients Admitted to Intensive Care Units (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 4، شماره: 15
10 Research Paper: Psychopathological Symptoms in Caregivers of Patients With Vegetative State (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 4، شماره: 13
11 Subdural Hygroma in Head Trauma Patients Admitted to a Hospital in Northern Iran (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 2، شماره: 4
12 The Role of Surgical Treatment in Traumatic Subdural Hygroma: A Pilot Study (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مقایسه تریاژ ترومای داخل بیمارستانی با توجه زمان مراجعه بیماران به مرکز آموزشی –درمانی پورسینا در بهار 1385 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه