امیر سمیعی

 امیر سمیعی MD, PhD, Professor of Neurosurgery, Hannover Medical School, Hannover, Germany. Vice President & Deputy Medical Director, INI-Hannover, Germany. Head, Intraoperative Mapping and Visualization of the Human Brain, Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Germany

امیر سمیعی

Amir Samii

MD, PhD, Professor of Neurosurgery, Hannover Medical School, Hannover, Germany. Vice President & Deputy Medical Director, INI-Hannover, Germany. Head, Intraoperative Mapping and Visualization of the Human Brain, Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Germany

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی جهت گیری شبستان در مساجد سنتی و معاصر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
2 بررسی راهکارهای طراحی همساز با اقلیم (دهکده پژوهشی- آموزشی در استان مرکزی) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
3 بررسی شاخصه های آسایش حرارتی در فضای باز مسکونی شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
4 پدیدار شناسی حیاط مرکزی در خانه های سنتی دوره قاجار شهر یزد با رویکرد آرکی تایپی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
5 تحلیل شرایط حرارتی ساختمان های مسکونی در نیمه دوم دوران قاجار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
6 راهکارهایی جهت اصلاح اقلیم شهری و نتایج متعاقب آن بر روی میزان استفاده از انرژی با تدکید بر شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
7 کاربرد تکنیک چیدمان فضا در معمارApplying Space Syntax Technique in Architecture (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری