گیو شریفی

 گیو شریفی دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ( SBMU ) ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان لقمان حکیم ، تهران، ایران

گیو شریفی

Guive Sharifi

دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ( SBMU ) ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان لقمان حکیم ، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Acute Severe Autonomic Dysreflexia during Spinal Cord Intramedullary Tumor Resection (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 1، شماره: 4
2 ارتباط بین پیروی از الگوی غذایی DASH با گلیوما در بزرگسالان ایرانی: مطالعه مورد شاهدی مبتنی بر بیمارستان (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 1
3 استخوان سازی لیگامان طولی خلفی یا هرنیشن دیسک یک چالش تشخیصی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 3
4 Bilateral Orbital Metastasis of Follicular Thyroid Carcinoma: a Rare Case Report (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 9، شماره: 3
5 Huge Sequestered Spinal Disc Mimicking Spinal Intradural Tumor (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 2، شماره: 3
6 Normal Pressure Hydrocephalus Presentation with a Large Pseudomeningocele (دریافت مقاله) مجله جراحی مغز و اعصاب ایران دوره: 3، شماره: 2
7 بررسی تاثیر بریس در مبتلایان به شکستگی ناپایدار لومبار پس از عمل فیکساسیون با سیستم Pedicular Screw (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 3
8 گزارش یک مورد نادر متاستاز ارزنی به مغز (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مدلسازی فشار خون شریانهای مغزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک