دانیار جاویدی

 دانیار جاویدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

دانیار جاویدی

Danyar javidi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.