دکتر شکوه نوابی نژاد

دکتر شکوه نوابی نژاد دانشگاه خوارزمی

دکتر شکوه نوابی نژاد

Dr. Shokoh Navabinejad

دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش شادکامی و سخت رویی مادران دارای فرزند نابینا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 16
2 اثر بخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع (SYMBIS) بر الگوها و آسیب‌های زوج‌های نامزد (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
3 اثربخشی آموزش زوج درمانی سیستمی _ رفتاری بر بهزیستی روانی زوج های ناسازگار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 63
4 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی مبتنی بر منبع کنترل درونی در افزایش رضایت زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 5، شماره: 1
5 اثربخشی درمان شناختی - تحلیلی بر خودکارآمدی و مشکلات بین فردی زنان دارای اختلال شخصیت وابسته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 18، شماره: 69
6 اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت خودنظم بخشی بر افزایش رضایت زناشویی مراجعان درمانگاه فرهنگیان شهرستان بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 4، شماره: 3
7 اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه ۴ تهران در سال ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 0
8 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره تهران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 4
9 اثربخشی غنی سازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زوج ها (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 4
10 اثربخشی گروه درمانگری عقلانی هیجانی رفتاری و روان نمایشگری در تغییر سبکهای ابراز هیجان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 4، شماره: 13
11 اثربخشی مشاوره گروهی با روش حل مساله با تاکید بر نیازهای بنیادین نظریه انتخاب در بهبود روابط زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 5، شماره: 7
12 Comparison of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral and Emotion- Focused Couple Therapies on Marital Intimacy of Couples (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 13، شماره: 3
13 بررسی اثر بخشی رویکرد درمانی نظام های زبان مشارکتی بر افزایش میزان خود-کارآمدی زوج های دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 12، شماره: 48
14 بررسی اثربخشی رویکرد درمانی نظام های زبان مشارکتی بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی زوج های دانشجو (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 5، شماره: 18
15 بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 2، شماره: 1
16 بررسی روانشناختی تجاوز جنسی زناشویی با نگاهی بر جنبه فقهی و حقوقی موضوع (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 7، شماره: 18
17 بررسی عوامل زمینه ای فردی و ارتباطی دوجانبه ای موثر بر سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 1، شماره: 3
18 بررسی نقش اعتیاد به شبکه های مجازی، هیجان خواهی و خودکنترلی در پیش بینی نگرش به خیانت زناشویی در زنان دارای روابط فرازناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 4
19 بررسی نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه میان تعارضات زناشویی و میل به خیانت زناشویی در زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 5، شماره: 1
20 پیش بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان (کناره گیری عاطفی و خراب کردن وجهه اجتماعی) بر اساس سبکهای دلبستگی در زنان متاهل شهر بیرجند: نقش میانجی احساس شرم و گناه (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 5، شماره: 1
21 تاثیر آموزش مهارت های مبتنی بر هوش هیجانی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 134
22 تبیین مفهوم انفصال نسلی در مطالعه نسل زد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان دوره: 4، شماره: 2
23 تدوین و بررسی اثربخشی بسته درمان گروهی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل و پذیرش و تعهد بر مولفه های خودشفقتی دختران با تجربه شکست عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 3
24 تعیین اثر خانواده درمانی ساختاری در درمان اختلالات اضطرابی کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 8، شماره: 1
25 رابطه سبک های دلبستگی و پرخاشگری ارتباطی پنهان: با واسطه گری احساس شرم و گناه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 54
26 رابطه معنای زندگی و تقیدات مذهبی با نوع و میزان واکنش‎های استرس حاد پس از افشای خیانت همسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 16، شماره: 31
27 ساخت و اعتبار یابی مقیاس اخلاق حرفه ای مشاوران و روان شناسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 13، شماره: 49
28 سبک های دلبستگی و میزان بخشودگی میان زنان متقاضی طلاق و زنان عادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 2
29 سبک های دلبستگی، جنسیت، رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 7، شماره: 31
30 سخن سردبیر: زن در کانون خانواده و جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 5
31 سخن سردبیر: نقش خانواده در تعلیم و تربیت فرزند (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 4، شماره: 17
32 سخن سردبیر: نقشه راه عبور خانواده از پیچ کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 1، شماره: 3
33 شناسایی پیامدهای محیط مجازی بر سبک زندگی زوج ها: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 1
34 شناسایی عوامل استحکام بخش ازدواج در فرهنگ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 56
35 شناسایی عوامل خطرساز پایداری ازدواج در فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 11، شماره: 2
36 فراترکیب عوامل استحکام بخش و خطرساز ازدواج در دهه اخیر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 20، شماره: 77
37 مدل یابی معادلات ساختاری طلاق عاطفی براساس طرح واره های ناسازگار اولیه، همدلی عاطفی با میانجی گری تنظیم هیجان در زنان متاهل (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
38 مقایسه اثر بخشی زوج درمانی رفتاری- شناختی و هیجان محور (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 6، شماره: 3
39 مقایسه اثربخشی آموزش رویکرد اولسون ورویکرد پذیرش و تعهد بر انتظار از ازدواج و مسئولیت پذیری دختران مجرد مانده (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 7
40 مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر طرحواره و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خستگی از شفقت در مادران مراقب خانواده (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 9، شماره: 60
41 مقایسه اثربخشی رویکردهای زوج درمانی گاتمن و هیجان محور بر سازگاری زوجها در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
42 مقایسه اثربخشی رویکردهای زوج درمانی گاتمن و هیجان محور بر سازگاری زوجها در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 13، شماره: 43
43 مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری ­ تلفیقی و زوج درمانی سیستمی ­ رفتاری بر افزایش بهزیستی روانی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 19، شماره: 1
44 مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و شناخت درمانی گروهی بر استرس ادراک شده مراجعان زن دارای رفتار پر خطر جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 2
45 مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی و شناخت درمانی گروهی برافسردگی، اضطراب و استرس ادراک شده مراجعان زن مرکز معاونت بهداشتی درمانی همدان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 3، شماره: 1
46 مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی، آموزش آرام سازی کاربردی و تصویرسازی ذهنی بر کاهش اضطراب حالتی شناختی ورزشکاران نخبه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
47 مقایسه الگوی تعاملات خانواده های دارای عضو وابسته به مواد و عادی و ارائه ی راهبردهای مداخله ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 1، شماره: 3
48 نقش پیش بینی کنندگی سبک های دلبستگی در دلزدگی زناشویی زنان متاهل شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری دوره: 3، شماره: 6
49 نقش پیش بینی کنندگی کارکرد خانواده در دلزدگی زناشویی زنان متاهل شهر تهران (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 4، شماره: 36
50 نقش میانجی مهرورزی به خود در رابطه بین طرحواره های شناختی والدین و شادکامی فرزندان در دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 19، شماره: 75
51 نقش میانجی مهرورزی به خود در والدین با رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین و شادکامی فرزندان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 21، شماره: 83
52 واکاوی علل و عوامل تفاوت میان دختران نسل زد با نسل های گذشته در ایران از منظر روانشناسی اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی زن دوره: 4، شماره: 1
53 هم سنجی تاثیر زوج درمانی متمرکز بر هیجان با درمانگری سیستمی مسئله مدار در تعارض زناشویی همسران مردان تحت درمان وابستگی به مواد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر صمیمیت و سازگاری زوجین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
2 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباط مبتنی بر روان شناسی کنترل درونی در افزایش سازگاری زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
3 اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی مبتنی بر منبع کنترل درونی در کاهش ناسازگاری زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
4 اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر ابتکار و سیالی دانشآموزان دختر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
5 اثربخشی رویکرد السون بر تاب آوری زوجین شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
6 اثربخشی رویکرد والش بر تاب آوری زوجین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
7 اثربخشی رویکرد والش بر تعارضات زناشویی زوجین تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه درحوزه مشاوره ،خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
8 اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر مدل روانشناسی کنترل درونی در افزایش رضایت زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
9 بررسی اثر بخشی خانوادهدرمانی با رویکرد ستیر بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین متعارض مراجعه کننده به مرکزمداخله در بحران اداره بهزیستی شهرستان خوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
10 بررسی و مقایسه تأثیر آموزش جرأت ورزی به روش مشاوره گروهی بر افزایش مهارت های اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
11 پیامدهای تجربه زیسته دختران دارای روابط آسیب زا (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
12 کسب بینش عمیق از زمینه ها و آسیب های روان شناختی دختران دارای روابط آزاد (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
13 ویژگی های روان شناختی انسان معنوی (دریافت مقاله) کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی
14 یک مطالعه فراتحلیلی تفاوت در نگرش و رفتار زن و مرد در مسایل جنسی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی