دکتر علی شکور

دکتر علی شکور استاد  گروه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

دکتر علی شکور

Dr. Ali Shakoor

استاد گروه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزشیابی اثرات کالبدی– فضایی اجرای طرح هادی در روستای فتح آباد- شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 34، شماره: 152
2 ارزشیابی اثرات کالبدی– فضایی اجرای طرح هادی در روستای فتح آباد- شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 34، شماره: 152
3 بررسی تاثیر ابعاد اجتماعی بر میزان استفاده مردم از فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: تفرجگاه چمران –حد فاصل پل شهیدان شیخی تا نیایش) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 9، شماره: 31
4 بررسی تاثیر اصالت ادراک شده، تصویر مقصد و تجربه به یادماندنی، بر قصد بازدید مجدد گردشگران (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 19، شماره: 63
5 بررسی تطبیقی راهکارهای توانمندسازی در بافت های فرسوده شهری (مطالعه ی موردی: محله های باربند و فاز ۱ زمین شهری فیروزآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 7، شماره: 27
6 بررسی وضعیت پیاده سازی راهبردهای توسعه پایدار و تببین نقش حقوق شهروندی در آن (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 39
7 بررسی هیدروکلیماتولوژی سیلابهای فراگیر حوضه گرگانرود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 6، شماره: 8
8 تاثیر عوامل طبیعی بر جایگاه اقتصادی و اجتماعی شهر لار در سلسله مراتب شهری استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 16، شماره: 64
9 تاثیر نوسازی مساکن روستایی بر اقتصاد معیشتی روستائیان (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 30، شماره: 135
10 تاثیر هویت شهری در گذرهای تاریخی با رویکرد پیاده محوری نمونه موردی: گذر کوچه اتابکان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 14، شماره: 53
11 تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان مرودشت با استفاده از مدل موریس و ضریب اختلاف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 4
12 تحلیلی بر سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی داراب با تاکید بر مدل موریس (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 16، شماره: 63
13 تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 2، شماره: 5
14 راهکارهای تبدیل گذرهای شهری به پیاده راه در راستای ارتقاء سرزندگی شهری (مطالعه موردی: محور روگذر زندیه شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 21
15 سنجش عملکرد کمیته امداد در فقرزدایی از مناطق روستایی با تاکید بر پارامترهای توسعه (مورد مطالعه: شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 17
16 کاربرد تطبیقی روش های تصمیم گیری چندشاخصه در تعیین سطح برخورداری (مطالعه موردی: دهستان های شهرستان کامیاران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 3
17 مطالعه تطبیقی روش های چند شاخصه جهت اولویت بندی استقرار مراکز ICT (مطالعه موردی: بخش فورگ شهرستان داراب) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 4
18 نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء مشارکت مردمی و مدیریت بهینه شهری مطالعه موردی: محله کوی کارکنان دولت و پانصد دستگاه شهر دو گنبدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 7، شماره: 28
19 نقش عملکرد کارمندان شهرداری در ارتقا مشارکت مردمی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه دو شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 9، شماره: 1
20 نقش عوامل ژئوموفولوژیک در توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردی: بخش میمند- فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش و شهروندی (دریافت مقاله) سمینار رسانه و آموزش شهروندی
2 ارزیابی کاربری اراضی شهر کنگاور (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
3 Evaluation of the rural human settlements on land use planning parameters (Case Study: Central Dist. of Shiraz) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
4 The Analysis of Development Levels in the Rural Regions in IslamicWorld based on Morris Model Case study: Darab City, Fars Province, Iran (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
5 برآورد تمایل به پرداختبازدیدکنندگان درودزن و تحلیل عوامل موثر برآن: کاربرد روش ارزشگذاری مشروطCVM (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
6 بررسی روند خشکسالی های اخیر در نارسایی های تولید و توسعه روستایی مورد داراب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
7 بررسی عوامل موثر بر فقر شهری در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی شهر مرودشت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
8 بررسی نحوه مداخله در بافت های مساله دار و فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله های گلکوب و عباس آباد شیراز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
9 تحلیل تطبیقی کاربرد روش های سنجش توسعه یافتگی در سطح شهرستان های استان فارس (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
10 تحلیل فضای سبز شهری و تعیین مکان بهینه با استفاد از مدل محاسبگر رستری (نمونه موردی: مىطقق 3 شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
11 تحلیلی بر توانمندسازی و توسعه محلات در شهرها(مطالعه موردی: محله گود عربان شهر شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
12 سنجش پایداری گردشگری مذهبی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیک (مورد: امامزاده اسماعیل، شهرستان فسا) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
13 شاخص های تحلیل امنیت در فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
14 فقر و پیامدهای فضایی ناشی از آن در سکونتگاه های شهری (مطالعه موردی: شهرمرودشت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
15 مقایسه نقش و تاثیر عوامل محیط طبیعی در توسعه فیزیکی – کالبدی شهرها شهرهای نمونه : شیراز ، یزد و بندر عباس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
16 نقش برنامه ریزی توسعه توریسم شهری به منظور توسعه پایدار شهری شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
17 نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
18 نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
19 نقش مدیریت شهری در ساماندهی بافت های فرسوده محله های قدیمی شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران