دکتر علی شکور

دکتر علی شکور استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دکتر علی شکور

Dr. Ali Shakoor

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزشیابی اثرات کالبدی– فضایی اجرای طرح هادی در روستای فتح آباد- شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 34، شماره: 152
2 The Place of Medicinal & Ornamental Plants in attracting Tourists to Fars Province (Iran) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گردشگری و هتلداری ایران دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی تاثیر ابعاد اجتماعی بر میزان استفاده مردم از فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: تفرجگاه چمران –حد فاصل پل شهیدان شیخی تا نیایش) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 9، شماره: 31
4 بررسی تاثیر اصالت ادراک شده، تصویر مقصد و تجربه به یادماندنی، بر قصد بازدید مجدد گردشگران (مطالعه موردی: شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 19، شماره: 63
5 بررسی تطبیقی راهکارهای توانمندسازی در بافت های فرسوده شهری (مطالعه ی موردی: محله های باربند و فاز ۱ زمین شهری فیروزآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 7، شماره: 27
6 بررسی و پیش بینی وضعیت اقلیم آسایش گردشگری و تاثیر آن در سرمایه گذاری بخش گردشگری تا سال ۲۰۵۰ میلادی (نمونه موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 5، شماره: 2
7 بررسی و تحلیل نقش عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر شاخص های حکمروایی خوب از منظر شهروندان (مطالعه موردی: شهرکازرون) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 4، شماره: 29
8 بررسی وضعیت پیاده سازی راهبردهای توسعه پایدار و تببین نقش حقوق شهروندی در آن (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 39
9 بررسی هیدروکلیماتولوژی سیلابهای فراگیر حوضه گرگانرود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 6، شماره: 8
10 تاثیر عوامل طبیعی بر جایگاه اقتصادی و اجتماعی شهر لار در سلسله مراتب شهری استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 16، شماره: 64
11 تاثیر نوسازی مساکن روستایی بر اقتصاد معیشتی روستائیان (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 30، شماره: 135
12 تاثیر هویت شهری در گذرهای تاریخی با رویکرد پیاده محوری نمونه موردی: گذر کوچه اتابکان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 14، شماره: 53
13 تحلیل الگوی پراکندگی خدمات عمومی بر مبنای رویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: شهر جهرم (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 13، شماره: 1
14 تحلیل شاخص های مدیریت یکپارچه شهری بر استراتژی توسعه (cds) (مورد پژوهش: شهرداری منطقه ۹ شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 4، شماره: 33
15 تحلیل فضایی سکونتگاه های روستایی در ارتباط با عوامل طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان فیروزآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 9، شماره: 4
16 تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان مرودشت با استفاده از مدل موریس و ضریب اختلاف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 2، شماره: 4
17 تحلیلی بر سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی داراب با تاکید بر مدل موریس (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 16، شماره: 63
18 تحلیلی بر نقش پارکها و فضای سبز شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی: منطقه ۶ شهرداری شیراز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 12، شماره: 46
19 تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 2، شماره: 5
20 راهکارهای تبدیل گذرهای شهری به پیاده راه در راستای ارتقاء سرزندگی شهری (مطالعه موردی: محور روگذر زندیه شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 21
21 سطح بندی سکونتگاه های روستایی بر اساس توانمندی های اقتصادی و جمعیتی (مطالعه موردی: دهستان سرپنیران- شهرستان پاسارگاد) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 3
22 سنجش تحقق پذیری ابعاد اجتماعی- اقتصادی اجرای طرح هادی در سکونتگاه های روستایی مورد شناسی: روستای کناره- شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 4، شماره: 13
23 سنجش عملکرد کمیته امداد در فقرزدایی از مناطق روستایی با تاکید بر پارامترهای توسعه (مورد مطالعه: شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 17
24 ضرورت توسعه پایدار در مناطق عشایری استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 8، شماره: 3
25 کاربرد تطبیقی روش های تصمیم گیری چندشاخصه در تعیین سطح برخورداری (مطالعه موردی: دهستان های شهرستان کامیاران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 3
26 مطالعه تطبیقی روش های چند شاخصه جهت اولویت بندی استقرار مراکز ICT (مطالعه موردی: بخش فورگ شهرستان داراب) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 4
27 نقش توسعه کسب وکار محلی در افزایش اشتغال مناطق حاشیه نشین شهرک سعدی شیراز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 4
28 نقش راهبرد توسعه شهری (CDS) در توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی: منطقه ۳ شهرداری شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 9، شماره: 17
29 نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء مشارکت مردمی و مدیریت بهینه شهری مطالعه موردی: محله کوی کارکنان دولت و پانصد دستگاه شهر دو گنبدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 7، شماره: 28
30 نقش عملکرد کارمندان شهرداری در ارتقا مشارکت مردمی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه دو شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 9، شماره: 1
31 نقش عوامل ژئوموفولوژیک در توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردی: بخش میمند- فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش و شهروندی (دریافت مقاله) سمینار رسانه و آموزش شهروندی
2 ارزیابی کاربری اراضی شهر کنگاور (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
3 Evaluation of the rural human settlements on land use planning parameters (Case Study: Central Dist. of Shiraz) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
4 The Analysis of Development Levels in the Rural Regions in IslamicWorld based on Morris Model Case study: Darab City, Fars Province, Iran (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
5 برآورد تمایل به پرداختبازدیدکنندگان درودزن و تحلیل عوامل موثر برآن: کاربرد روش ارزشگذاری مشروطCVM (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
6 بررسی روند خشکسالی های اخیر در نارسایی های تولید و توسعه روستایی مورد داراب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
7 بررسی عوامل موثر بر تابآوری اجتماعی در بحران زلزله (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
8 بررسی عوامل موثر بر فقر شهری در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی شهر مرودشت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
9 بررسی میزان رضایتمندی مردم از عملکرد مدیریت شهری در بازآفرینی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی محله ذوالانوار) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران
10 بررسی نحوه مداخله در بافت های مساله دار و فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله های گلکوب و عباس آباد شیراز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
11 بررسی نقش امنیت اجتماعی بر سرزندگی فضاهای شهری عمومی (مطالعه موردی پارک های بزرگ منطقه یک شیراز) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران
12 بررسی و تحلیل وضعیت پارک های بزرگ منطقه دو شیراز بر مبنای رویکرد شهر دوستدارکودک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران و شهرسازی ایران
13 تبیین کیفیت زندگی در محله های شهری با رویکرد پیاده مداری (منطقه ۳ شهر شیراز) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
14 تحلیل تطبیقی کاربرد روش های سنجش توسعه یافتگی در سطح شهرستان های استان فارس (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
15 تحلیل سیاست های تشویقی شهرداری و خدمات شهری در شهر جهرم از دیدگاه کارشناسان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
16 تحلیل فضای سبز شهری و تعیین مکان بهینه با استفاد از مدل محاسبگر رستری (نمونه موردی: مىطقق 3 شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
17 تحلیلی بر توانمندسازی و توسعه محلات در شهرها(مطالعه موردی: محله گود عربان شهر شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
18 تحلیلی بر مدیریت سیستم های حمل و نقل و تاثیرآن بر توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
19 تحلیلی بر نقش گردشگری خلاق فرهنگی در جذب گردشگران با تاکید بر پارامترهای برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی شهر شیراز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
20 تحلیلی بر نقش گردشگری خلاق فرهنگی در جذب گردشگران با تاکید بر پارامترهای برنامه ریزی شهری (مطالعه موردی شهر شیراز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
21 سنجش پایداری گردشگری مذهبی با استفاده از مدل ردپای اکولوژیک (مورد: امامزاده اسماعیل، شهرستان فسا) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
22 شاخص های تحلیل امنیت در فضاهای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
23 فقر و پیامدهای فضایی ناشی از آن در سکونتگاه های شهری (مطالعه موردی: شهرمرودشت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
24 مقایسه نقش و تاثیر عوامل محیط طبیعی در توسعه فیزیکی – کالبدی شهرها شهرهای نمونه : شیراز ، یزد و بندر عباس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
25 نقش برنامه ریزی توسعه توریسم شهری به منظور توسعه پایدار شهری شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
26 نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
27 نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
28 نقش مدیریت شهری در ساماندهی بافت های فرسوده محله های قدیمی شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران