علیرضا چوبینه

 علیرضا چوبینه استاد گروه بهداشت و حرفه ای و اورگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

علیرضا چوبینه

Alireza Choobineh

استاد گروه بهداشت و حرفه ای و اورگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد استرس شغلی و ارتباط آن با قصد تغییر شغل در پرستاران (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 1
2 ارایه الگویی جدید برای عوامل شناختی فردی موثر بر خطای انسانی براساس روش دیمتل (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 6، شماره: 4
3 ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در جوشکاران (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 3
4 ارزیابی ارگونومیک محیط کار در مراکز ساخت اعضای مصنوعی و وسایل کمکی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 3
5 ارزیابی ریسک کمر درد ناشی از جابجایی بیمار با استفاد از شاخص MAPO در پرسنل پرستاری یکی از بیمارستان های تهران و ارایه راهکارهای کنترلی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 3، شماره: 4
6 ارگونومی در مدیریت و طراحی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 23
7 اعتبارسنجی یک روش ارزیابی نیاز وظیفه VACP برای پیشبینی بارکاری ذهنی اپراتورهای اتاق کنترل نیروگاه مطالعه موردی: نیروگاه سیکل ترکیبی فارس (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 4، شماره: 3
8 برآورد نیروهای وارد به کمر در وظایف بلند کردن دستی بار با استفاده از نرم افزار 3DSSPP (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 4
9 بررسی ارتباط بین سلامت روانی و حداکثر ظرفیت هوازی در کارگران مرد بخش صنعت شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی ارتباط عوامل روانی-اجتماعی و خستگی در بین پرستاران (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 2
11 بررسی ارتباط کیفیت خواب و خواب آلودگی با غیبت از کار (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 4، شماره: 2
12 بررسی فرآیند حمل و جابجایی بیمار بین تخت و برانکارد و مشکلات ناشی از آن در محیط های بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 3، شماره: 4
13 بررسی کیفیت زندگی کاری و تعیین عوامل موثر بر آن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 2
14 پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه خستگی شغلی سوئدی (SOFI-20) در نیروی کار ایرانی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 3، شماره: 1
15 پیش بینی آسیب های اسکلتی عضلانی در پرستاران با استفاده از مدل نیاز کنترل (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابداع یک ابزار جدید برای ارزیابی گوریل نامرئی در بین کارگران صنعتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
2 اختلالات اسکلتی - عضلانی (MSDs) در جراحان بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
3 اختلالات اسکلتی - عضلانی در کاروران ماشین های خیاطی در شرکتهای تولید پوشاک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
4 اختلالات اسکلتی - عضلانی درحرفه طلا و جواهر سازی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
5 ارائه ی یک الگوی جدید برای عوامل شناختی فردی موثر بر رویداد خطای انسانی بر اساس روش ارزیابی و آزمون تصمیم گیری (دیمتل) (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
6 ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های کار پرستاری در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
7 ارزیابی ارگونومیک ایستگاه های کار در واحدهای آزمایشگاهی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و ارتباط آن با عضلانی و بهره وری نیروی انسانی - اختلالات اسکلتی (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
8 ارزیابی تاثیر جلیقه ارگونومیکی بر نیروهای بیومکانیکی وارده بر ستون فقرات کارگران جمع آوری پسماند (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
9 ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی در مشاغل خدمات شهری و فضای سزس (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
10 ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجادکننده اختلالات اسکلتی- عضلانی در شاغلین کارگاه های خیاطی زنانه شهر یزد و طراحی ارگونومیک ایستگاه کار دوخت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
11 ارگونومی در رفوگری فرش: عضلانی ، ارزیابی پوسچر و اصلاح شرایط کار- اختلالات اسکلتی (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
12 اولویت بندی عوامل موثر در وقوع خطای انسانی بر اساس روش بهترین بدترین (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
13 اولویت بندی و کاهش مشکلات ارگونومیک در فولاد مبارکه: برنامه ی مداخله ای ارگونومی مشارکتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
14 Development of the Persian Version of the Job Content Questionnaire: Assessment of Job Stress among Hospital Nurses of Shiraz City (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
15 The effect of a helmet weight on cognitive performance and mental work load: a controlled laboratory study (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
16 بررسی ارتباط آزمون غربالگری عملکرد حرکتی (FMS) با شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان اورژانس و فوریت های پزشکی 115 ایران، شیراز - 1396 (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
17 بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی بالاتنه پرستاران: مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
18 بررسی علم سنجی تولیدات پژوهشی رشته ی ارگونومی و عوامل انسانی در جهان و جایگاه ایران در آن (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
19 بررسی میزان شیوع علایم اختلالات اسکلتی- عضلانی به روش QEC در خاتم کاران شهرکرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
20 بررسی و مقایسه اثر منابع روشنایی مختلف بر عملکرد، هوشیاری و راحتی بصری: یک مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
21 روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست توانایی فردی Checklist Individual strength در جمعیت کاری ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
22 ریسک فاکتورهای فیزیکی و سازمانی مرتبط با اختلالات اسکلتی- عضلانی در میان کارگران جمع آوری پسماند شهرداری شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
23 کاربرد تکنولوژی پردازش پس به کمک کامپیوتر در آنالیز وضعیت بدن (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
24 مروری بر آزمایش نیروی چنگش دست (دریافت مقاله) پنجمین کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان