دکتر رشید حیدری مقدم

دکتر رشید حیدری مقدم عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر رشید حیدری مقدم

Dr. Rashid Heidari Moghadam

عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of mask-wearing adherence and social distancing compliance in public passengers in Hamadan, Iran, during the COVID-۱۹ pandemic (دریافت مقاله) مجله تحقیقات در علوم سلامت دوره: 21، شماره: 3
2 اخلاق حرفه ای و نقش آن در حرفه پزشکی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 20، شماره: 5
3 ارزیابی اثربخشی مداخله ارگونومیک ایستگاه کار بر دردهای اسکلتی عضلانی در گروهی از کارکنان اداری (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 4
4 ارزیابی ارگونومی فیزیکی با روش شاخص کلیدی )KIM( و انجام مداخلات ارگونومیکی در واحد بطری سازی یک شرکت تولید کننده مواد شوینده (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 1
5 ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی - عضلانی کاربران رایانه به روش RULA و تأثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی بر کاهش دردهای اسکلتی - عضلانی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 3
6 ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی –عضلانی به روش QEC در کارگران سالن غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 20، شماره: 5
7 ارزیابی روشنایی داخلی مدارس دخترانه شهر همدان در سال های 85 و 93 (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 4
8 ارزیابی ناراحتی موضعی در مدادهای رایج و مداد ارگونومیک طراحی شده با مقیاس ناراحتی وضعیتی موضعی در دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 3
9 اعتیاد به شبکه های اجتماعی و بازیهای آنلاین: بررسی درد در ناحیه مچ دست دردانشجویان (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 6، شماره: 3
10 Demand–Control Model and its Relationship with Burnout Syndrome in Nurses (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 5، شماره: 1
11 Fear and COVID-۱۹ Protective Behaviors among High School Students in Hamadan, Iran; Application of an Extended Parallel Process Model (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 8، شماره: 3
12 Investigation of Residual Concentration of Organochlorine, Organophosphorus, and Carbamate Pesticides in Urban Drinking Water Networks of Hamadan Province, Iran (دریافت مقاله) مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 1
13 Prediction of IC50 of 2,5-diaminobenzophenone organic derivatives using informatics-aided genetic algorithm (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 6، شماره: 4
14 Psychometric Properties of the Persian Version of the Falls Behavioral Scale in Seniors (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 9، شماره: 2
15 بررسی اثر دستکش های پزشکی بر روی قدرت چنگش و چابکی دستی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 9، شماره: 3
16 بررسی اثر نور روز بر سلامت روانی سالمندان (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 2
17 بررسی ارتباط بین شدت درد قدامی زانو و اختلال عملکرد مفصل ساکروایلیاک (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 3، شماره: 1
18 بررسی ارتباط مدل عدم توازن تلاش-پاداش با بروز زورگویی در محیط کار (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 11، شماره: 2
19 بررسی پیامدهای خستگی ناشی از تغییر در کارکنان خدمات بهداشتی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 10، شماره: 4
20 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بر فعالیت جسمانی زنان میانسال شهر همدان (دریافت مقاله) مجله مراقبت و سلامت در اتاق عمل ابن سینا دوره: 25، شماره: 5
21 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بر فعالیت جسمانی زنان میانسال شهر همدان (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 25، شماره: 5
22 بررسی تاثیر برنامه ارتقاء دهنده فعالیت فیزیکی مبتنی بر پروتکل حرکات ورزشی در بیماران دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 6
23 بررسی تاثیر سطوح بار کار فکری بر پاسخ های فیزیولوژیک و ذهنی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 4، شماره: 3
24 بررسی تاثیر مداخلات حرکتی بر کیفیت زندگی کاری آرایشگران زن مبتلا به بیماری وریدهای واریسی شهر همدان (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 4، شماره: 3
25 بررسی تناسب ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان پسر دوره ابتدایی با ابعاد میز و نیمکت های موجود در مدارس شهر همدان در سال 1392 (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 1
26 بررسی تناسب فیزیولوژیک کارکنان تأسیسات، خدمات و انتظامات با مشاغل آن‌ها (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 8، شماره: 1
27 بررسی رابطه بین متغیرهای دموگرافیک با میزان شیوع علائم نوروتوکسیک در پرسنل اتاق عمل (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 7، شماره: 2
28 بررسی رابطۀ بین ریسک‎فاکتورهای روانی‌اجتماعی و خستگی چنگش کارکنان دارای وظایف دستی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 8، شماره: 3
29 بررسی سرواپیدمیولوژی کووید-۱۹ در مشاغل دارای بیشترین تماس با جامعه در غرب ایران، آبان ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 31، شماره: 201
30 بررسی شرایط کاری با استفاده از چک لیستILOبا رویکرد مبتنی بر برنامه مداخله ای ارگونومی مشارکتی وتاثیر آن بر کیفیت زندگی کاری و اختلالات اسکلتی عضلانی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 4
31 بررسی عینی و ذهنی خستگی عضله تراپزیوس فوقانی در قالی بافان (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 5، شماره: 3
32 بررسی نقش بارکاری ذهنی، خستگی و کیفیت خواب در ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 5، شماره: 4
33 بررسی وضعیت عوامل منجر به استرس شغلی بر اساس چک پوینت سازمان جهانی کار در دانشگاه علوم پزشکی همدان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 17، شماره: 1
34 به کارگیری مدل رگرسیون نهفته طولی در ارزیابی کیفیت زندگی جانبازان نابینا (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 20، شماره: 5
35 بهینه سازی پارامترهای موثر بر Cut-offسامانه تشخیص سریع مورفین بر پایه روشLateral Flow Assay (LFA) (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 3
36 تاثیر اصلاح عادات رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی در درمان اضافه وزن و چاقی در کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 18، شماره: 4
37 تاثیر پنج هفته تمرین مقاومتی بر برخی عوامل رشد عروقی مردان غیرفعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 29
38 تاثیر گوه پاشنه بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب ناحیه کمر، هنگام بلندکردن بار (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 3
39 تاثیر مصرف مکمل ویتامین E و سندروم بیش تمرینی بر غلظت IL-10 پلاسمایی کشتی گیران زبده سبک آزاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 8، شماره: 15
40 تاثیرمشاوره ورزشی برمقیاس های عملکردی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 2، شماره: 1
41 تأثیر شش هفته تمرین هوازی ایروبیک استپ بر استقامت قلبی عروقی، ترکیب بدنی، انعطاف پذیری، توان بی هوازی و کیفیت زندگی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 2
42 تحلیل هزینه سود و ارزیابی اثرات مداخلات ارگونومیک: مطالعه موردی شرکت مهندسی و ساخت -بویلر و تجهیزات (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 2، شماره: 3
43 تدوین مدل و بررسی روش های بالینی عملکرد تعادلی در سالمندان با استفاده از مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 28، شماره: 3
44 رابطه شخصیت پویا با ایجاد شبکه ارتباطی با میانجیگری خشنودی شغلی بین پرستاران (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 3
45 ساخت و بررسی اعتبار پرسشنامه ی ریسک پذیری اپراتورهای اتاق کنترل از طریق رویدادها پتانسیل مغزی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 10، شماره: 2
46 شناسایی و تحلیل خاستگاه های تاریخی حوزه ارگونومی به روش طیف سنجی سال انتشار منابع (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 9، شماره: 2
47 فعالیت بدنی و غلظت هموگلوبین گلیکوزیله سرم (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 3
48 مداخلات ارگونومی به منظور کاهش ناراحتی های اسکلتی-عضلانی:مطالعه موردی دریک شرکت تولید سیمان (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 3، شماره: 2
49 مطالعه ابعاد آنتروپومتری دست زنان و مردان میانسال شهر همدان در سال 1396 (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 6، شماره: 2
50 مطالعه ارتباط بین بار کار ذهنی جراحان و بهره وری آن ها: اعتباریابی ابزار "Surgeon-TLX" در جراحان ایرانی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 10، شماره: 3
51 مقایسه منتخبی از متغیرهای فیزیولوژیکی و عملکردی بازیکنان تیم ملی فوتبال چمنی و ساحلی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اپیدمیولوژی انواع آسیب های ورزشی در بازیکنان فوتبال تیمهای لیگ برتر کشور در پستهای مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
2 ارائه روشی جهت بررسی قابلیت اطمینان انسانی حین تخلیه اضطراری سکوهای نفتی با استفاده از منطق فازی و شبکه های بیزین (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
3 ارزیابی فراوانی تروماهای ناشی از سقوط از درخت گردو در میان باغداران و کاهش آنها با مداخله ارگونومیک در قالب طراحی مجدد کمربند ارگونومی (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
4 اندازه گیری غلظت فوروسماید در پلاسمای خون و ادرار کشتی گیران شهر همدان با استفاده نانو سنسور اصلاح شده توسط نانوتیوب کربن چند دیواره (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت
5 Prevalence and Determinants of Hypertension among Iranian Taxi Drivers (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
6 بررسی رابطه بروز اختلالات اسکلتی عضلانی رانندگان و فعالیت ماهیچه ای با استفاده از الکترومیوگرافی (EMG) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
7 تعیین غلظت 4-کلرودهیدرومتیل تستوسترون در نمونه های ادرار و پلاسمای خون با استفاده از یک نانو سنسور الکتروشیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت
8 طراحی و ساخت بطری آشامیدنی ارگونومیک توسط پرینتر سه بعدی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت