دکتر محمد پسرکلی

دکتر محمد پسرکلی استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا

دکتر محمد پسرکلی

Dr. Mohammad Pessarakli

استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Saltgrass, a True Halophytic Plant Species for Sustainable Agriculture in Desert Regions (دریافت مقاله) مجله پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 1
2 Agrophysiological Responses of Barley Cultivars to Salt Stress and Zinc Fertilization (دریافت مقاله) مجله پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 2
3 ارزیابی مدیریت آبیاری متناوب با کاربرد آب شور در کشت چمن (Seashore Paspalum) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
4 Changes in Antioxidant Enzymes Activity and Physiological Traits of Wheat Cultivars in Response to Arbuscular Mycorrhizal Symbiosis in Different Water Regimes (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران دوره: 31، شماره: 2
5 Saltgrass, a Minimum Water and Nutrient Requirement Halophytic Plant Species for Sustainable Agriculture in Desert Regions (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی،محیط زیست و علوم بهداشتی دوره: 2، شماره: 1
6 Saltgrass, a potential future landscaping plant and a suitable species for desert regions: A review (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 2، شماره: 1
7 بررسی تاثیر چرای مداوم و شدت برداشت بر قطر یقه، تاج پوشش و ارتفاع دو گونه مرتعی Bromus tomentellus و Ferula haussknekhtii (مطالعه موردی: مراتع سارال استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 3
8 پاسخ های مورفو-فیزیولوژیکی و عملکردی ژنوتیپ های کینوا (Chenopodium quinoa Willd) به کاربرد کلات پتاس و روی تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 21، شماره: 2
9 تاثیر روشهای مختلف خاکورزی توام با مدیریت بقایای گیاهی و سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (رقم آگوستا) در شرایط استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
10 تأثیر همزمان کیفیت بذر، تراکم کاشت و کود نیتروژن بر صفات فیزیولوژیکی و عملکردی گندم (.Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 11، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ترینگزاپک اتیل بر روی کلروفیل و کیفیت رنگ پنج رقم چمن زویسیا ماترلا در واکنش بهتنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
2 اثرهورمون های گیاهی برمیزان پرولین و آنزیم های آنتی اکسیدان ارقام گندم درشرایط شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی مدیریت آبیاری متناوب با کاربرد آب شور در کشت چمن (Paspalum Seashore) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
4 Biological Technique in Combating Desertification Processes Using Seashore Paspalum (Paspalum vagenitum), a True Halophytic Plant Species (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
5 SALTGRASS (DISTICHLIS SPICATA), A TRUE HALOPHYTIC PLANT SPECIES WITH MINIMUM WATER AND NUTRIENT REQUIREMENTS FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE IN DESERT REGIONS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
6 بررسی اجزای عملکرد چغندرقند تحت آبیاری با آب دریای خزر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
7 بررسی جوانه زنی چغندرقند تحت آبیاری با آب دریای خزر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا