حمیدرضا مجردی

 حمیدرضا مجردی رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان کردستان

حمیدرضا مجردی

Hamidreza Morajadi

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پیشبینی خشکسالی حوضه آبخیز دریاچه ارومیه واقع در استان کردستان با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
2 تحلیل مکانی بیماریهای هموفیلی، تالاسمی ماژور و PKU دراستان کردستان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
3 ارائه مدل تغییرات بارش سالانه ایستگاه سنندج بر اساس تحلیل سریهای زمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
4 ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در صلوات آباد سنندج (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهشی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی ایران
5 بررسی آماری مقایسه ی تراز آب های زیر زمینی با خشکسالی مطالعه ی موردی حوضه ی مریوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها ودریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان
6 بررسی راه کارهای کاهش گرد و غبار در اماکن عمومی و خصوصی مسقف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
7 بررسی مدل شماره منحنی در برآورد سیل حوزه آبخیز دولبندی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
8 مکان یابی محلهای مناسب جهت تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی ازطریق سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش ازدورRS & GIS منطقه موردمطالعه دشت امیرآبادکامیاران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک