عبدالشکور چودری

 عبدالشکور چودری استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل

عبدالشکور چودری

Abdoshakour Chaudhry

استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.