غلام رضا زنده بودی

 غلام رضا زنده بودی استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج

غلام رضا زنده بودی

Gholamreza Zende boodi

استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.