جواد خزائی

 جواد خزائی دانشگاه تهران

جواد خزائی

Javad Khazaei

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 AN ABSTRACT OF MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMUM COMPOUND OF PRODUCTION FOR TIRE PRODUCTION COMPANIES (DONE FOR KAVIR TIRE CO (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
2 آزمون هدایت الکتریکی، معیاری برای تخمین قوه نامیه بذور ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارائه روشی نوین برای تهیه چیپس سیب زمینی رژیمی: خشک کردن ورقه های بخارپز شده سیب زمینی در هوای داغ (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
4 ارائه مدل جدیدی برای مدل سازی فرایند خشک شدن گلبرگهای گل آفتابگردان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
5 اصلاح و ارزیابی هد خوشهچین گندم برای یافتن کمترین مقدار تلفات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
6 Modeling Some Mechanical Properties Distributions of Almond Using Weibull Function (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
7 بررسی اثر پارامترهای کاری خشککن جت برخوردی بر روی شلتوک نیم پخت شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
8 بررسی و ارزیابی فشار جریان هوا در دهانه خروج جریان هوا در هد خوشهچین گندم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
9 بررسی و ارزیابی فشار جریان هوا در دیواره جانبی هد خوشهچین گندم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
10 بهینه سازی عملکرد خرمنکوب نخود با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
11 پارامترهای اولیه طراحی ماشین اتوماتیک فر آوری میوه انار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
12 تاثیر میدان الکتریکی بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در بذور پیاز خوراکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
13 تخمین قوه نامیه بذور گندم توسط آزمون هدایت الکتریکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
14 تخمین و اندازه گیری بعضی خواص فیزیکی تخم بلدرچین با استفاده ازتکنیک های پردازش تصویر و شبکه عصبی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
15 تعیین سطوح بهینه متغیرها ی موثر در بسته بندی دانه انار درشرایط اتمسفر اصلاح شده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
16 خصوصیات فیزیکی دانه آفتابگردان رقم دانه ریز مشهدی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
17 زوایای استقرار پایین و بالا و رفتار توده دانه های ذرت در استوانه های گردان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
18 شناسایی ارقام رایج برنج ایرانی با استفاده از تکنیک های ماشین بینایی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
19 ضریب هدایت حرارتی کود ورمی کمپوست (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
20 مطالعه و بررسی تاثیر میدان های الکتریکی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا کشت شده در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
21 مطالعه و بررسی تاثیر میدانهای الکتریکی برقدرت رویشی و جوانه زنی بذورکلزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 مطالعه و بررسی تاثیرمیدانهای الکتریکی برافزایش پارامترهای رشدکلزا کشت شده درشرایط مزرعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 مطالعه و بررسی خواص آئرودینامیکی برخی از ارقام گندم (کویر و N-81-18) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
24 مقایسه برخی خواص مورفولوژیکی ارقام گندم (کویر و N-81-18) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی