سیدجواد هاشمی فشارکی

 سیدجواد هاشمی فشارکی استاد دانشگاه و معاون سابق سازمان پدافند غیر عامل کشور

سیدجواد هاشمی فشارکی

Seyedjavad Hashemifesharaki

استاد دانشگاه و معاون سابق سازمان پدافند غیر عامل کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی شاخصهای طراحی پناهگاههای دو منظوره مجتمعهای مسکونی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران دوره: 1، شماره: 1
2 روش های بهینه طراحی معماری در ساختمان های صنعتی بر اساس آراء صاحب نظران حوزه طراحی معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 6، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اردوگاه موقت اسکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
2 اصول و ملاحظات طراحی ورودی ها مقاوم در برابر انفجار از منظر دفاع (پدافند) غیرعامل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
3 اقدامات اساسی ایمنی وپایداری کشور در برابر تهدیدات بیولوژیک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 الزامات دفاع غیر عامل و مدیریت جنگ نرم در محیط های شهری (دریافت مقاله) همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم
5 انرژی پایدار، بهینه سازی و مدیریت انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه بهینه سازی انرژی
6 ایمنی وپایداری شبکه حمل و نقل ریلی کشور در برابر تهدیدات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
7 بررسی تحلیلی فاز توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
8 بررسی مجموعه ورزشی از دیدگاه پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: ورزشگاه آزادی تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
9 تعیین معیارهای پایش تاسیسات آبرسانی مناطق شهری در برابر تهدیدات نظامی (نمونه وردی تصفیه خانه آب) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
10 جنگ نرم و مراحل مدیریت بحران جنگ نرم (دریافت مقاله) همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم
11 راهبرد جنگ شهری داعش و تمهیدات پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
12 صنعتی سازی پدافند غیرعامل و لزوم اجرای پناهگاه با تکنولوژی صنعتی سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
13 ضرورت جایگاه ویژه سازه های چوبی در پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
14 طراحی اردوگاه آموزشی چند منظوره در زمان بحران (مطالعه موردی شهر دماوند) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
15 طراحی فضای امن مدیریت بحران با نگرش دفاع غیرعامل (نمونه موردی پایگاه مدیریت بحران حکیمیه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
16 مبانی طراحی نمایشگاه چندمنظوره امن زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
17 ملاحظات پدافند غیر عامل در تاسیسات زیربنایی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
18 نقش دفاع غیرعامل و مدیریت بحران در شهر سازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی