همایون موتمنی

 همایون موتمنی استادیار  دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ساری

همایون موتمنی

Homayun Motameni

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Hybrid Genetic Algorithm for the Open Shop Scheduling with Makespan and Total Completion Time (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 3، شماره: 4
2 Chaotic Time Series Prediction by Auto Fuzzy Regression Model (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 5، شماره: 2
3 Evaluating Adaptability of SET Protocols Using Colored Petri Nets (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 6، شماره: 3
4 Improving Mobile Grid Performance Using Fuzzy Job Replica Count Determiner (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 3، شماره: 2
5 License Plate Detection Using Sobel Operator (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 6، شماره: 3
6 Modeling and Evaluation of Web Services in Mobile Networks using Stochastic Colored Petri Nets (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 4، شماره: 4
7 Optimality of the flexible job shop scheduling system based on Gravitational Search Algorithm (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 2، شماره: 4
8 Presenting a Hybrid Method to lncrease Lifetime of Wireless Sensor Networks using Effective Determination of Operating Mode of Sensors In Regional Coverage (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 6، شماره: 2
9 Solving Flexible Job-Shop Scheduling Problem using Hybrid Algorithm Based on Gravitational SearchAlgorithm and Particle Swarm Optimization (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 4، شماره: 3
10 Terminology of Combining the Sentences of Farsi Language with the Viterbi Algorithm and BI-GRAM Labeling (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 9، شماره: 4
11 To Present Method for Rice Variety Identification with Fuzzy- imperialist Competitive Algorithm (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 7، شماره: 2
12 University Course Timetabling problem using Novel Genetic Algorithm (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 5، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A DCT-based Multimanifold face recognition method using single sample per person (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
2 A practical approach for evaluating the software projects based on a Request for Proposal (RFP) focusing on Non Functional Requirements (NFRs) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم و تکنولوژی
3 Accelerated Analytical Parametric Method for Reliability Evaluation of Component-based Software in the Time of Component Replacement (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
4 Application of a Fuzzy method for predicting based on high-order time series (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
5 ارائه الگوریتم خوشه بندی ترکیبی و بکارگیری آن بر روی صفحات وب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
6 ارائه چارچوبی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی درسازمان های دولتی به روش DOI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
7 ارائه چارچوبی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی درسازمان های دولتی به روش DOI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
8 ارائه چارچوبی جهت ارزیابی آمادگی الکترونیکی درسازمانهای دولتی به روش DOI (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
9 ارائه راهکاری جهت تقابل چرخه حیات مدیریت فرآیند کسب و کارو چرخه حیات معماری سرویس گرا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
10 ارائه روشی برای بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا در موتورهای جست و جو (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه­ای کاربرد علوم برق و کامپیوتردر صنعت مخابرات
11 ارائه روشی جدید برای بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از تلفیق ویژگی های رنگ و شکل (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
12 ارائه روشی جهت آشکار سازی تخلیه های صرعی با استفاده ازبعد فرکتالی سیگنال صرعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
13 ارائه روشی جهت شناسایی ارقام برنج از طریق اعمال تکنیک فیلتر گابور بر ویژگی های بافت کانال رنگی تصاویر توده برنج با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
14 ارائه روشی جهت شناسایی ارقام برنج از طریق اعمال تکنیک فیلترگابور در تصاویر بافت توده برنج با استفاده از ماشین بردارپشتیبان (دریافت مقاله) مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات
15 ارائه روشی نوین برای زمان بندی کار در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم های تکاملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
16 ارائه رویکردی برای ترکیب پارامترهای QoS مبتنی بر انتخاب وب سرویس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
17 ارائه رویکردی جدید جهت پیاده سازی الگوریتم های پلاک خوانی توسط FPGA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
18 ارائه مدلی برای ارزیابی زمانبندی سیستم های بلادرنگ با استفاده از شبکه های پتری رنگی سلسله مراتبی (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
19 ارائه مدلی برپایه ی شبکه های پتری جهت ارزیابی مدیریت منابع در زمان بندی سیستم های بلادرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
20 ارائه مدلی برپایهی شبکههای پتری جهت ارزیابی مدیریت منابع در زمانبندی سیستمهای بلادرنگ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک
21 ارائه مدلی جهت ارزیابی کیفیت سیستم های نرم افزاری برای مانیتورینگ پست های توزیع برق بااستفاده ازشبکه های بیزین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
22 ارائه مدلی جهت بهبود زمانبندی در محیط گرید با هدف افزایش سطح کیفیت سرویس (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
23 ارائه مدلی قابل اجرا از معماری نرم افزار مبتنی بر شبکه پتری رنگی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
24 ارائه ی چیدمان بهینه درمسئله ی چیدمان بسته ها دردوبعدباارزیابی و قیاس الگوریتم های فراابتکاری پیشنهادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
25 ارائه ی رویکردی مبتنی بر مدل ترکیبی پیشرفته برای مسئله ی چیدمان بسته های دو بعدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
26 ارائه ی رویکردی نوین مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات برای حل مساله ی چیدمان بسته ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
27 ارائه ی مسئله چیدمان بسته ها در دو بعد با بکارگیری رهیافتی مبتنی بر الگورتیم بهینه سازی ازدحام ذرات پیشرفته (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات
28 ارائه ی مسئله چیدمان بسته های دو بعدی با بکارگیری الگورتیم بهینه سازی ازدحام ذرات نوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
29 ارائه یک الگوریتم تکاملی زمانبندی بهینه کار در محاسبات گرید (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
30 ارائه یک الگوریتم جدید برای فشرده سازی فراکتالی تصاویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
31 ارائه یک شمای رمزنگاری جزئی برای تصاویر خاکستری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
32 ارائه یک مدل پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نخستین سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعی
33 ارائه یک مدل قابل اجرا از معماری نرم افزار با استفاده از شبکه های فعالیت تصادفی شی گرا با هدف ارزیابی امنیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
34 ارائهی رویکردهایی مبتنی بر الگورتیمهای بهبود یافتهی بهینهسازی ازدحام ذرات برای حل مسئلهی چیدمان بستهها در دو بعد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
35 ارائهی مسئلهی چیدمان بستهها در دو بعد برای دستیابی به چیدمان بهینه با ارزیابی و قیاس الگورتیمهای بهبود یافتهی بهینهسازی ازدحام ذرات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
36 ارائهی مسئلهی چیدمان بستههای دو بعدی با بکارگیری رویکردهایی مبتنی برالگورتیم های بهبود یافتهی بهینهسازی ازدحام ذرات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
37 ارایه الگوریتمی جهت یافتن محل دفن زباله های شهری با استفاده ازروش فازی (مطالعه موردی شهر ساری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
38 ارایه یک الگوریتم ترکیبی تکاملی پنهان نگاری تصاویر دیجیتال با به کارگیری تبدیل موجک گسسته سه سطحی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
39 ارایه یک شاخص ارزیابی کیفیت جدید برای ارزیابی کیفیت خوشه بندی سلسله مراتبی انتخابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
40 ارایه یک معماری برای بکارگیری هوش تجاری در بستر رایانش ابری درآموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
41 ارزشیابی و به گزینی روش های برازش حداقل مربعات و اسپلاین مکعبیدر چارچوب انتخاب مدل امن معماری نرم افزار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
42 ارزیابی آمادگی سازمان های کوچک و متوسط جهت استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
43 ارزیابی امنیت سیستم در نمودار توالی زبان مدلسازی یکپارچه با استفاده از شبکه پتری فازی (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
44 ارزیابی امنیت نرم افزاروارایه مدل های امنیت براساس شبکه پتری تصادفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
45 ارزیابی پارامترهای کیفی سرویس با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
46 ارزیابی تحمل پذیری خطا در نمودار مولفه با استفاده از شبکه پتری رنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
47 ارزیابی چالش های امنیتی و تاثیر آن بر محاسبات ابری با استفاده ازشبکه های پتری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
48 ارزیابی رابطه مبادله صادراتی بخش کشاورزی با سایر بخشها در برنامههای توسعه 1404 (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
49 ارزیابی زمان پاسخ ریسک های پروژه با شبکه های پتریرنگی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش مازندران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش
50 ارزیابی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از شبکه پتری تصادفی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
51 ارزیابی قابلیت ترمیم در نمودار مولفه با استفاده از شبکه پتری رنگی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری
52 ارزیابی قابلیت فهم در نمودار مولفه با استفاده از شبکه پتری رنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
53 ارزیابی کیفیت نرم افزار با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
54 ارزیابی کیفیت نرم افزار با استفاده ازسیستم استنتاج فازی (FIS) (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
55 ارزیابی معماری نرم افزار مبتنی بر سناریو : روش ها و مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
56 ارزیابی و قیاس مدلهای الگورتیم بهبود یافتهی بهینهسازی ازدحام ذرات برای دستیابی به چیدمان بهینه در مسئلهی چیدمان بستههای دو بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
57 ارزیابی و مقایسه محصولات نرم افزاری با استفاده از استاندارد سری ایزو بر اساس تکنیک منطق فازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
58 استخراج خوشه بندی ترکیبی از داده های خوشه بندی شده برای استفاده مجدد دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
59 استخراج خوشه بندی ترکیبی برای استفاده مجدد دانش بر روی داده وای پزشکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
60 استفاده از الگوریتم های بهینه سازی و مقایسه آنها در تشخیص بیماری سرطان معده با شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
61 استفاده از شبکه های بیزی در مدلسازی کیفیت نرمافزار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
62 افزایش طول عمر وکاهش مصرف انرژی با استفاده از الگوریتم Cuckoooptimization Algorithm در شبکه های حسگر بی سیم پوشش نقطه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
63 انتخاب خوشه بندی ترکیبی بر پایه یک اندازه گیری جدید بر روی داده های پزشکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
64 انتخاب مدل معماری نرم افزاربااستفاده ازبرازش حداقل مربعات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
65 انتخاب مناسب سبک معماری نرم افزار با استفاده توام از دو روش فازی و برازش درسیستم های مبتنی بر سبک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
66 اندازه گیری قابلیت نگهداری نرم افزارهای جنبه گرا با استفاده از سیستم استنتاج فازی ممدانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
67 اندازه گیری کیفیت نرم افزار براساس تکنیک های فازی دراستاندارد ایزو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
68 اندازیه گیری دانه بندی و انسجام سرویس های نرم افزاری (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
69 ایده ای نوین در جهت تشخیص چهره سه بعدی در سامانه کنترل تردد با استفاده از الگوریتم LBPH (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
70 Cloud-Based Software Testing VS Internet-BasedSoftware Testing (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی
71 Improved Action Recognition via Human Poses by Using DCT and Gaussian Filtering (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
72 Reduce Data Anomalies Using Manifold Learning (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بازشناسی الگو و پردازش تصویر ایران
73 Software reliability prediction using SPN (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
74 بازشناسی حروف فارسی از کتابخانه لغت در فرمت JBIG2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
75 بازشناسی مستقل از دید رفتار بر اساس قالب های حرکت سهبعدی وزندهی شده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
76 بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ویژگی بافت (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
77 بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ویژگی شکل (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
78 بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ویژگی های شکل و رنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان
79 بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا بر اساس ویژگی رنگ و بافت (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
80 بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا براساس ویژگی رنگ (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه­ای کاربرد علوم برق و کامپیوتردر صنعت مخابرات
81 بررسی الگوریتم های مکانیابی مبتنی بر روبات سیار در شبکه حسگر بی سیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و الکترونیک
82 بررسی تاثیر بکار گیری شبکه های اجتماعی مجازی درمدارس با محوریت شایستگی های بیان شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران، مطالعه موردی هنرستان شهید بهشتی آمل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
83 بررسی تهدیدات و مشکلات امنیتی لایه زیرساخت رایانش ابری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
84 بررسی روش های ارزیابی کارایی الگوریتم های زمان بندی سیستم های بلادرنگ با استفاده از شبکه های پتری (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای فناوری اطلاعات
85 بررسی مراحل یادگیری و تعداد نسل در طراحی یک آتوماتای یادگیر جدید برای رنگ آمیزی گراف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
86 بررسی و ارائه راهکار امنیتی برای رایانش ابری با استفاده از سخت افزار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
87 بهبود احرازهویت در دسترسی کاربران میزبان های سیار GSM به سرویس دهنده با استفاده از نظریه آشوب (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
88 بهبود بازشناسی رفتار انسان از طریق ژست های بدن با بهکار گیری تبدیل کسینوسی گسسته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
89 بهبود تمامیت MapReduce با استفاده از واترمارک (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
90 بهبود تمامیت محاسبات ابری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
91 بهبود کیفیت تصاویر رمزگشایی شده در رمزنگاری تصاویر دیجیتالی بوسیله شبکه های تصادفی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
92 بهینه سازی الگوریتم زمان بندی با استفاده از اتوماتای یادگیر به منظور افزایش تضمین کیفیت سرویس درشبکه ی وایمکس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
93 بهینه سازی فشرده سازی فراکتالی تصاویر سه بعدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر
94 بهینهسازی ارتباط بین رباتهای شبکه زیرآبی با استفاده از روشهای هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
95 پوشش شبکه پتری بر چارچوب معماری سازمانی توسعه یافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
96 پیش بینی جهت حرکت قیمت در بورس ارز بین الملل توسط شبکه عصبی فید فوروارد و شاخص میانگین متحرک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
97 پیش بینی جهت حرکت قیمت دربورس ارزبین الملل توسط شبکه عصبی فیدفوروارد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
98 پیشبینی جهت قیمت در بورس ارز بین الملل با استفاده از متد یادگیری ماشین (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
99 پیشبینی مصرف انرژی الکتریکی با استفاده از مدل رگرسیون مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
100 پیشگویی قابلیت اطمینان نرم افزار مبتنی برمولفه با استفاده ازشبکه پتری تصادفی و زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
101 تاملی بر مدل های نویز در تصاویر دیجیتال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
102 تاملی بر مدلهای نویز در تصاویر دیجیتال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
103 تبدیل کارت های CRC به شبکه پتری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
104 تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های بلادرنگ با استفاده از شبکه پتری زمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
105 تخمین هزینه پروژه و طول عمر بر اساس ارزش ریسک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
106 تشخیص بیواری قلبی با استفاده از الگوریتم LOLIMOT (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
107 تشخیص عامل های مخرب در سیستم های چند عامله با استفاده از شبکه های پتری مبتنی برهستان شناسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
108 تشخیص نفوذ در محاسبات ابری با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی دسته بند تجمعی با تکنیک cfs (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
109 تعین مقدار مناسب تعداد حالات مسئله در طراحی یک آتوماتای یادگیر جدید برای رنگآمیزی گراف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
110 تولید پایشگر درستی یابی زمان اجرای نیازمندی های ایمنی سیستم های واکنشی با استفاده ازشبکه های پتری رنگی زمان دار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
111 تولید خودکار موارد تست نرم افزارهای شی گرا با استفاده از شبکه های پتری رنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
112 تولید خودکار وب سرویس ها مبتنی بر رهیافت ژنتیک - فازی (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
113 تولید خودکار وب سرویس ها مبتنی بر رهیافت ژنتیک - فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
114 جا یابی دفن زباله های جامد شهرساری با استفاده از الگوریتم های فازی در محیط GIS&RS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
115 چارچوبی برای نظارت بر بیمار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
116 حل مساله زمان بندی سیستم های باز با تکنیک برنامه نویسی پویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
117 خوشه بندی ترکیبی انتخابی براساس اندازه گیری پراکندگی کمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
118 رزرو بهینه درخواست های جای پارک با استفاده ازالگوریتم ژنتیک چندهدفه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
119 روش رمزنگاری جزئی نو برای چندرسانه ای ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
120 روشی برای ارزیابی کارایی معماری نرم افزار با شبکه های پتری رنگی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
121 روشی جدید برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم برپایه خوشه بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
122 روشی جدید در انتخاب بهینه حسگرهای نظارت کننده جهت افزایش طول عمر در شبکه های حسگر بی سیم پوشش نقطه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
123 روشی کارا برای خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی
124 روشی مبتنی بر HOG جهت افزایش دقت و سرعت دسته بندی اشیاء در تصاویر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
125 روشی نوین جهت ارزیابی پارامترهای کیفی سرویس با استفاده از منطق فازی و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
126 رویکرد جدید برای حل مسئله زمانبندی کارها در محیط محاسبات ابری با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و جستجوی حرام (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
127 رویکرد جدید برای حل مسیله زمانبندی کارها در محیط محاسبات ابری با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک جستجوی حرام (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
128 رویکردی برای ترکیب سرویس ها بر اساس ویژگیهای کیفی با استفاده از الگوریتم چکهآب های هوشمند (دریافت مقاله) همایش منطقه ای برق و کامپیوتر
129 رهیافتی نوین در جهت تشخیص چهره سه بعدی با استفاده از روش ویولا و جونز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
130 شناسایی نقش های مستقل ترکیب، درجملات زبان فارسی با سیستم فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
131 طراحی الگویی برای ترویج مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در توسعه مناطق روستایی استان مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
132 طراحی سیستمی برای تشخیص بیماری سرطان معده با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
133 طراحی شمای رمزنگاری جزئی برای مؤلفه های چندرسانه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان
134 طراحی یک آتوماتای یادگیر جدید برای رنگآمیزی گراف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
135 طرح یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر پیش بینی اهداف متحرک در نگریستن کاهش انرژی مصرفی در شبکه حسگر بی سیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
136 فاصله منیفولد- منیفولد بهبودیافته و کاربرد آن در شناسایی چهره با مجموعه های تصویر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
137 فشرده سازی فراکتالی تصاویر با استفاده از مقداردهی ضرایب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
138 فشرده سازی فراکتالی تصاویربراساس خوشه بندی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
139 فیلتر ذره ای توسعه یافته به کمک الگوریتم ژنتیک به منظور ردیابی خودرو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
140 قطعه بندی تصاویر رنگی با استفاده از دانش رنگ و بافت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
141 قطعه بندی تصاویررنگی بااستفاده ازماشین بردارپشتیبان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
142 کارایی شبکه های نرم افزار محور (SDN) از طریق سوییچ های مجازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک
143 کاربرد الگوریتم های فرا ابتکاری در خوشهبندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
144 کاربرد شبکه ادهاک در نظارت بر بیمار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
145 کمیت سنجی قابلیت نگهداری نرم افزار بر مبنای شبکه پتری تصادفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
146 کنترل چراغ راهنمایی در ترافیک با استفاده از اتوماتای سلولی و قوانین فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان
147 مدل سازی تحلیل فرآیند کسب کار با استفاده از شبکه های پتری رنگی (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
148 مدل سازی قابلیت نگهداری سیستم نرم افزاری با استفاده از مدل مارکوف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
149 مدل سازی مکانیسم دفاعی گیاه تحت تأثیر آنزیم سوپراکسیددیسموتاز به کمک شبکه های پتری شی گرا سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
150 مدل سازی و تحلیل فرآیند کسب و کار با استفاده از شبکه های پتری رنگی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
151 مدلسازی امنیت ماشین های مجازی دررایانش ابری با استفاده ازشبکه های پتری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
152 مدلسازی مکانیسم تحمل شوری سلول های گیاهی به کمک شبکه های پتری شی گرا سلسله مراتبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
153 مدیریت مشترکین شبکه توزیع برق هوشمند از طریق رایبنش مه و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
154 مروری بر الگوریتمهای استخراج ویژگی از تصاویر دیجیتال و مقایسهی کارایی آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
155 مروری بر روشهای خوشهبندی ترکیبی با تکیه بر الگوریتمهای فرا ابتکاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
156 مساله زمانبندی سیستم های بازبااستفاده ازتکنیک برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
157 مقایسه آتوماتای یادگیر با الگوریتم PSO در رنگآمیزی گراف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
158 نظارت بر بیمار با استفاده از شبکه ادهاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
159 نقطه یابی با استفاده از الگوریتم های فازی در محیط GIS&RS برای دفن زباله های جامد شهر ساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
160 نگاشت کارت های CRC به شبکه پتری برای ارزیابی سناریو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان
161 نهان نگاری تصاویر خاکستری در حوزه ی فرکانس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
162 نهاننگاری تصویر دیجیتال بر اساس تبدیل موجک گسسته و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
163 ویروس یابی با استفاده از مدل فضای برداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
164 یک راه حل امنیتی زیرساخت رایانش ابری دفاع در برابر حملات عدم انکار سرویس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر