احمد آقایی زاده ترابی

 احمد آقایی زاده ترابی استادیار

احمد آقایی زاده ترابی

Ahmad Aghaei Zadeh Torabi

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مفهوم شناسی فطرت با تکیه برآرای مف س ران از قرن نخست تا کنون (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی