دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی

دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی استاد، دانشکده علوم تربیتی،  دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی

Dr. Hasanali Bakhtiar Nasrabadi

استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار تربیتی امام رضا(ع) در تعالی باورهای معنوی مردم ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 3، شماره: 12
2 اخلاق حرفه ای معلمی از منظر فلسفه اخلاقی مارتین بوبر (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 17، شماره: 2
3 اخلاق حرفه ای معلمی در مکتب خانه؛ پژوهشی پدیدارشناسانه براساس تجربه زیسته شاگردان مکتب خانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 13، شماره: 27
4 اصول اخلاق اجتماعی در بوستان سعدی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 5، شماره: 17
5 اصول ارتباط اجتماعی با زنان بر اساس سیره عملی پیامبر (ص) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 13، شماره: 26
6 امکان سنجی و اولویت بندی رشته های بین رشته ای ازدیدگاه استادان و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 9
7 اهداف تربیت از نگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 18، شماره: 51
8 اهداف، اصول و روشهای تربیت اخلاقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 19، شماره: 12
9 ایدیولوژی مبنایی برای عملکرد آموزش و پرورش: مقایسه پیامدهای ایدیولوژی لیبرال دموکراسی و نیولیبرالیسم بر تعلیم و تربیت در کشورهای غربی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 1
10 Study Of Effective Factors On Job Satisfaction Of Omid Hospital Staff In Isfahan City (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 3، شماره: 1
11 Study Of Factors Influencing Job Satisfaction Of Employees Of Omid Hospital (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 3، شماره: 1
12 بازخوانی داستان های مثنوی بر مبنای مولفه های تفکر فلسفی و تدوین راهنمای داستان ها برای استفاده در اجتماع پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 28
13 بررسی تاثیر ساختار خانواده بر گرایش به رفتارهای پر خطر و ابعاد سازگاری عاطفی اجتماعی آموزشی و کل در دانش آموزان خانواده های تک همسری و چند همسری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 9، شماره: 34
14 بررسی رابطه نشاط، سلامت روان و رضایت از خانواده در شرکت شیر گاز آذران اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 24، شماره: 3
15 بررسی سهم نسبی تاثیر فرایند تبدیل دانش بر مولفه های سرمایه ی فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان با تاکید بر اجتماعی سازی دانش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
16 بررسی شگردهای جلوهگری مقولههای «اقتدار و آزادی» در داستانهای فارسی کودک (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 4، شماره: 7
17 بررسی ظرفیت سه داستان از رساله ی دلگشای عبید زاکانی بر اساس مولفه های تفکر فلسفی لیپمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 9، شماره: 2
18 بررسی کاربرد اصول موثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران در سال ۱۳۸۲-۱۳۸۱ (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی مبانی انسان شناسی تربیت اخلاقی از دیدگاه عبدالله جوادی آملی و محمد غزالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 11، شماره: 2
20 بررسی مبانی معرفت ودلالت های تربیتی آن در اندیشه امام خمینی«ره» (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 11، شماره: 3
21 بررسی مبانی معرفت‌شناختی حکمت متعالیه و استخراج کارکردهای آن در تربیت زیبایی‌شناختی(حوزه یادگیری فرهنگ و هنر) (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 1
22 بررسی مفهوم، اصول و روشهای تربیت عاطفی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 25، شماره: 35
23 بررسی میزان تاثیر و نقش عوامل موثر بروجدان کاری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
24 بررسی وضعیت فضای فیزیکی مدارس شهر اصفهان با توجه به استانداردهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 4، شماره: 2
25 پست مدرن و اصلاحات برنامه درسی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 5، شماره: 1
26 پیش بینی و تبیین رابطه بین عوامل دینداری با راهبردهای نوین یاددهی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 19
27 تاثیر سطح تحصیلات و آموزش برنامه شادی فوردایس بر افزایش نشاط (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 15
28 تبیین رابطه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری فنی در دانشگاه های دولتی استان اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 6
29 تبیین رابطه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری فنی در دانشگاه-های دولتی استان اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 2
30 تبیین متغیرهای ادراکی تفکر انتقادی و بعد شناختی پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 6، شماره: 2
31 تبیین مدل معادله ی ساختاری تاثیر فرایند تبدیل دانش بر سرمایه ی انسانی در دانشگاه های اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 0
32 تحلیل و ارزیابی نظریه های شناخت و حقیقت در استقلال یا تلفیق پارادایم های تحقیق تربیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 1
33 تحلیلی بر اصول اخلاقی در فرایند پژوهش های علوم تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 11، شماره: 18
34 تحلیلی بر تزکیه و تهذیب نفس در اندیشه تربیت اخلاقی امام خمینی رحمت اله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 11، شماره: 17
35 تحلیلی بر جایگاه آموزش انفرادی در تاریخ ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 7
36 تحلیلی بر فضای شهری مردم گرا و رابطه ی آن با رفتار شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 3
37 تحلیلی بر مولفه های زیبایی شناختی در معماری فضاهای آموزشی با توجه به رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 17
38 تحلیلی بر نظریه تجربه زیبایی شناسی جاندیویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
39 تربیت اجتماعی از دیدگاه فردگرایان و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 19، شماره: 12
40 تربیت اجتماعی از منظر نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
41 تعیین میزان تاثیر جهانی شدن بر هویت ملی دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 22، شماره: 1
42 جایگاه اندیشه و اندیشیدن در نظام تربیتی اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 9
43 درآمدی بر جایگاه، معنا، آثار و چشم اندازهای تفکر انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 10، شماره: 40
44 درآمدی بر ضرورت جایگاه و انواع مطالعات میان رشته ای در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
45 درآمدی بر معرفت شناسی سهروردی و دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 6
46 رابطه خیال و اراده در فلسفه ملاصدرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 3، شماره: 11
47 رابطه ی ساده و چندگانه ی کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری اداری در دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 6
48 رویکردی تحلیلی– استنتاجی برای تدوین الگوی تربیت زیست محیطی با تکیه بر آموزه‎های قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 53
49 شناسایی مولفه های سبک زندگی ایرانی- اسلامی به منظور ارتقاء فعالیت های انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش بر اساس روش دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 30، شماره: 54
50 طراحی الگوی سیستمی پویای تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 18، شماره: 4
51 طرحی پیشینی برای طبقه بندی علوم با رویکرد توحیدی به تفکر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 26، شماره: 93
52 کارکرد های تربیتی مودت اهل بیت علیهم السلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 16، شماره: 37
53 ماهیت آموزش های ضمن خدمت مربیان امور تربیتی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 1
54 مقایسه ی شگردهای اعمال اقتدار و آزادی در کتابهای داستانی تصویری ایرانی و انگلیسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 5، شماره: 1
55 مقایسه ی میزان تفکر فلسفی با ویژگی های دموگرافیک مدیران بیمارستان های آموزشی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 0
56 مولفه های شک سازنده در اندیشه ویتگنشتاین متاخر و پیامدهای تربیتی آن در تربیت ذهن نقاد (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 7، شماره: 1
57 نسبت خیال با هویت در فلسفه ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 19، شماره: 72
58 نقش خیال در تربیت انسان (از منظر آیت الله جوادی آملی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 22، شماره: 23
59 نقش نگرش تفکر انتقادی و سبک های شناختی یادگیری در پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 4
60 نقش نگرش تفکر انتقادی و شیوههای شناختی و کاوشگری در پیشبینی پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 7، شماره: 4
61 نوآوری اداری و تکنیکی در دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 7، شماره: 0
62 نیاز سنجی و اولویت بندی رشته های بین رشته ای مطالعه موردی دانشگاه های آزاد نجف آباد و دولتی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
63 واکاوی تربیت زیست‎محیطی مبتنیبر آموزه های قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 9، شماره: 17
64 واکاوی دلالتهای تربیتی «قناعت» در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 4
65 واکاوی رویکرد معنویت گرایانه ی مارتین بوبر به اخلاق معلمی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 2
66 واکاوی نقش آموزش هنر در تحقق اهداف برنامه درسی صلحمحور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 14، شماره: 2
67 یادگیری مشارکتی، وابستگی مثبت و تعاملات تقویت کننده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش روایت درمانی بر افزایش سازگاری زوجین در شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
2 اثربخشی آموزش روایت درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین درشهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
3 اصول و روش آموزش خلاق در نظام تربیت زیبایی شناختی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
4 بازاندیشی در مفهوم تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
5 بررسی میزان نشاط، سلامت روان و رضایتمندی از خانواده در شرکت شیر گاز آذران اصفهان به منظور ارائه راهکارهایی جهت بهینه سازی منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسان ایران
6 بررسی و تبیین عوامل سازمانی مؤثر در تقویت خلاقیت کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
7 تحلیل محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از منظر توجه و تاکید آن بر مولفه های پویای تربیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
8 تعیین میزان کاربرد فناوری های ارتباطات و اطلاعات (ICT) در فرایندهای مختلف(بیمارستان مهرگان استان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 مبانی واصول یادگیری مادام العمر بر اساس ابدعات فلسفی ملاصدرا (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
10 نقد رویکرد ایستا در آموزش و پرورش معاصر ایران و ارائه الگوی پویای تربیت اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی
11 نگاهی به فرهنگ نوآوری و آموزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
12 نوآوری سازمانی در دانشگاه های دولتی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
13 همگرایی مبانی فلسفی و اهداف تربیت زیبایی شناسی در نظام آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ادبیات
14 همگرایی مبانی فلسفی واهداف تربیت زیبایی شناسی در نظام آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین همایش علوم انسانی اسلامی