حامد حیاتی

 حامد حیاتی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران

حامد حیاتی

Hamed Hayati

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی سازماندهی فضایی خانههای سنتی خوزستان (مطالعه موردی: خانههای مستوفی و مرعشی در شوشتر) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 3
2 بررسی عوامل موثر بر کاهش جرایم فردی و افزایش امنیت در فضاهای شهری با استفاده از نظریه CPTED (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی و تبیین سازماندهی انتظام فضایی در معماری خانه های سنتی(نمونه موردی: خانه تیزنو دزفول) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی ویژگیهای هندسی گره در معماری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم کاربردی در مهندسی دوره: 2، شماره: 1
5 تاثیر اصل حریم زنان بر معماری خانه های ایرانی براساس آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 9، شماره: 32
6 گونه شناسی معماری مدارس سنتی با تاکید بر تاثیر سیاست های آموزشی مطالعه موردی: دوره صفویه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 81
7 مفهوم آموزش و تاثیر آن در معماری مسجد–مدرسه های دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
8 نقش قبله در جهت گیری مساجد سنتی شهر دزفول (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 70
9 نگاهی نو به کاروانسرای دهدشت با توجه به عناصر سازنده بنا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات اقلیمی بر معماری سنتی در مناطق سرد و کوهستانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
2 ارزیابی تاثیر متقابل رودخانه و شهر در شکل گیری منظر پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
3 اهمیت مفاهیم نور و رنگ در خانه های سنتی ایرانی با تکیه بر قرآن کریم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
4 بازشناسی و تاثیرات گره چینی آجری در سر در خانه های عصر قاجار نمونه موردی شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
5 بررسی اصول طراحی معماری مرکز رقص های ایرانی بر اساس اصول و مفاهیم نهفته در رقص سماع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
6 بررسی اصول و ابعاد معماری زمینه گرا با محوریت تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
7 بررسی انطباق معماری خانه های بافت تاریخی شهر خرمآباد با شرایط زیست اقلیمی (نمونه موردی خانه آخوند ابو و خانه کشفی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
8 بررسی تاثیر آیین های باستانی بر شکل گیری معماری (بررسی تطبیقی معماری ایران و مصر باستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
9 بررسی تاثیر حرکت اقتصادی خود جوش بر روی محله با رویکرد استفاده بهینه از این حرکت نمونه موردی خیابان انوشه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
10 بررسی تزئینات کاربندی در حمام گپ خرم آباد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
11 بررسی تطبیقی ارگ بم به عنوان یک واحد همسایگی با اصول و معیارهای اجتماعات و واحد همسایگی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
12 بررسی تطبیقی اصول معماری پایدار در استان خوزستان(نمونه موردی شهرستان های دزفول و بهبهان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
13 بررسی تطبیقی اصول و مفاهیم معماری پایدار با اصول معماری مسکن در شهرستان سوادکوه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
14 بررسی تطبیقی عنصر روایت در مسجد جامع اصفهان و قصه هزارویک شب (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
15 بررسی تطبیقی مفاهیم، اصول و روشهای سنتی معماری و شهرسازی ایرانی در معماری و شهرسازی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
16 بررسی رویکرد معنویت و توجه به عالم معنا در معماری اسلامی ایران نمونه موردی مسجد جامع اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
17 بررسی ضرورت طراحی و احداث دهکده سلامت در شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
18 بررسی عناصرهویت ساز در معماری خانه های دزفول نمونه موردی: (خانه سهرابی دزفول) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
19 بررسی فرسودگی بافت مرکزی شهری در بهبود کیفیت محیط زندگی نمونه موردی:شهر خرم آباد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
20 بررسی کاروانسراهای شهری ایران نمونه موردی: کاروانسرای میرزاسیدرضا بازارچه طلافروشان واقع درشهرخرم آباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
21 بررسی نقش مجموعه های ورزشی تفریحی – اتومبیل رانی و موتورسواری- بر کاهش جرایم فردی و اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
22 بررسی هنرآجرکاری تزیینی درمعماری دوره پهلوی نمونه موردی قلعه مظفری (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
23 بهره گیری از معماری سنتی با استفاده از بررسی تطبیقی مفاهیم، اصول و روشهای سنتی در معماری و شهرسازی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
24 تاثیر رنگ در طراحی داخلی بخش کودکان با رویکرد افزایش آرامش روانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی
25 تاثیر رنگ در فضاهای آموزشی_ تفریحی کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
26 تاثیر طراحی فضای سایبر بر معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
27 تاثیر فضای کالبدی شهر بر وقوع و پیشگیری از جرم (نمونه موردی شهر اهواز) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
28 تاثیر مبلمان شهری و میزان رضایتمندی شهروندان نمونه موردی(خیابان انقلاب اهواز) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
29 تاثیر مهارت های ترسیمی در روند طراحی معماری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
30 تبیین اصول طراحی مسکن مطلوب از منظر اسلام و آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
31 تبیین نقش کاربردی فرهنگ و آموزه های اسلامی بر کالبد معماری مسکن در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
32 تدوین اصول طراحی معماری مرکز رقص های ایرانی بر اساس اصول و مفاهیم رقص سماع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
33 تقویت حس حرکت در مجتمع تجاری نمونه موردی داخلی :الماس شرق،نمونه موردی خارجی: مرکز خرید ریو سنتر،مرکز خرید بلومینگو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران
34 جایگاه هویت معماری ایرانی- اسلامی درخانه های مسکونی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
35 چالشهای پیشرو معماری سنتی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
36 حیات در حیاط خانه های سنتی قاجاریه نمونه موردی: خانه های سنتی بهبهان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
37 درامدی بر شناخت آرایه ها و تزئینات خانه های قاجار (نمونه موردی عمارت بیرجندی ها در بروجرد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
38 راهکارهای طراحی معاری برای اجرای اصول پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
39 راهکارهای عملی در جهت مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها (مطالعه موردی: شهرستان دهلران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
40 رهیافتی بر شناخت ارزش های دینی و اسلامی پایدار در طراحی و معماری کالبد مسکن ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
41 شکلگیری شهر از دیدگاه دین مبین اسلام (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
42 شناخت ساختار فضایی مسکن سنتی (نمونه موردی اقلیم گرم خشک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
43 شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر ارتقایی تعاملات اجتماعی در مقیاس محله از طریق المان های طراحی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
44 ضرورت باز زنده سازی بناهای تاریخی ( نمونه موردی قلعه مدرسه خیرآباد بهبهان ) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
45 عدم رعایت شئون اسلامی درمعماری معاصر ایران (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
46 گونه شناسی ساختار کالبدی معماری خانه های سنتی در اقلیم گرم و خشک ایران (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر کاشان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
47 مجتمع مسکونی با رویکرد امنیت و کاهش جرم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
48 مدرسه خیرآباد بنایی از عهد صفوی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
49 مشکلات نادیده گرفتن معلولین در فضاهای معماری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
50 مطالعه الگوها ی توسعه پایدار در طراحی بازار سرپوشیده بروجرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
51 مطالعه رابطه و نقش مضامین عرفانی در بنیان طراحی معماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
52 مطالعه مفهوم توسعه پایدار و سنجش پایداری در مقیاس شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
53 مطالعه وبررسی الگوهاوعناصر به کاررفته درمعماری بومی گیلان (بررسی موردی خانه های قدیمی منطقه تالش) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خانه ایرانی
54 مقایسه نقش وعملکرد بازارهای سنتی وجدید درساختار وکالبد شهرایرانی (مطالعه موردی: بازاربزرگ تهران،مرکز خرید تیراژه تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
55 نانو تکنولوژی فناوری جدید در معماری پایدار و صنعت ساخت و ساز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
56 نقش آموزه های اسلامی درشکل گیری شهرها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
57 نقش جلوخان درپیوند مساجد با فضای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
58 نقش نور و رنگ در معماری مساجد ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
59 نقشانرژی باد در تهویه طبیعی ساختمان ها از منظر معماری سنتی و امروزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
60 نگاهی بر حقوق اسلامی در شکل گیری مسکن ایرانی با تاکید بر محوریت محرمیت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
61 نمادگرایی درهنرومعماری اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
62 نیارش کاروانسراهای قاجاریه (نمونه موردی کاروانسرای میرزاصیدرضاخرم آباد) (دریافت مقاله) همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
63 ویژگی های کالبدی ساختاری فضای ورودی نمونه موردی: مسکن در اقلیم گرم و خشک ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مسکن ایرانی
64 هویت گمشده معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری مسکونی