دکتر محمدباقر خرمشاد

دکتر محمدباقر خرمشاد استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دکتر محمدباقر خرمشاد

Dr. Mohammad Baqer Khorramshad

استاد، گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده اسلام سیاسی شیعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 30، شماره: 1
2 آینده پژوهی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مورد موضوع فلسطین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 12، شماره: 46
3 اثربخشی طبقه متوسط جدید در تحقق مشارکت انتخاباتی در ایران (76-96) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 2، شماره: 2
4 اعتماد نهادی، دانشگاه های دولتی و جامعه پذیری سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 2
5 الگوهای هویتی غرب آسیا و نظم امنیت منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 104
6 الگویی (پیشنهادی) برای تبیین نظریه مردم‏سالاری دینی آیت‏الله خامنه‏ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 20، شماره: 77
7 امربه معروف و نهی از منکر و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 23
8 انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر نظام بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 15
9 انقلاب اسلامی ایران و زمین ؛ پیامدهای سیاسی تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 1، شماره: 4
10 انقلاب اسلامی، انقلاب تمدن ساز؛ دانشگاه ایرانی، دانشگاه تمدن ساز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 6
11 انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 6، شماره: 23
12 Constitutional approach and upstream documents towards public diplomacy of the Islamic Republic of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 37
13 Investigating the Impact of the Islamic Revolution of Iran on "Land Policy" in Rural Areas (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 6، شماره: 20
14 New Social Movements: A Case Study of Emerging Environmental Movements (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 2
15 بازاندیشی در ابعاد و گستره مفهوم سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 7، شماره: 13
16 بازتاب انقلاب اسلامی ایران در نظریه های انقاب:تولد و شکل گیری نسل چهارم تئوری های انقلاب (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 5، شماره: 3
17 بررسی پیامدهای اجتماعی سیاست تقسیم اراضی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای روش AHP (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 13، شماره: 26
18 بررسی تحولات اجتماعی – سیاسی روستاهای ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 11، شماره: 42
19 بررسی تطبیقی آراء سیاسی ابوالعلی مودودی و سید قطب (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 1
20 بررسی عوامل درونی و بیرونی مانایی پدیده نوظهور داعش (از سال 2010 تا 2017) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 19، شماره: 43
21 بررسی و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت سیاسی شهروندان؛ مورد مطالعه: مشارکت قوم ترکمن در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 10، شماره: 37
22 بررسی وضعیت جامعه پذیری سیاسی در میان دانشجویان: مطالعه ی موردی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
23 بریکس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 40
24 تحلیل جامعه شناختی سیاسی از جنبش های زیست محیطی متاخر (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
25 تحلیل رویکرد راهبردی بن سلمان درقبال شیعیان و چالش های امنیتی- دفاعی جبهه مقاومت (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 30، شماره: 116
26 تحلیل سیر تحول و تطور فلسفه سیاسی در چشم انداز پارادایمی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 8، شماره: 25
27 تحلیل مقایسه ای درباره انقلاب های رنگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 1، شماره: 3
28 تحول و تطور علم سیاست در آمریکا و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 6
29 تحولات کنشگری سیاسی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 14، شماره: 4
30 جایگاه تشیع در قانون اساسی از منظر روح الله خمینی و سید علی خامنه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 7، شماره: 14
31 جریان توسعه گرایان لیبرال و توسعه پس از انقلاب اسلامی (با تاکید بر دولت) (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 1، شماره: 4
32 جریان شناسی سیاسی به مثابه روش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
33 جستاری تحلیلی بر شخصیت رهبران سیاسی با تاکید بر نقش هوش سیاسی و ذهن آگاهی (مطالعه موردی: رهبران آمریکا و کره شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 15، شماره: 1
34 چالش های توسعه سیاسی در عربستان سعودی در دوران بن سلمان با تاکید بر مدل برنارد کریک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 17، شماره: 4
35 دولت پهلوی، اصلاحات ارضی و نظریه توسعه روستو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 24، شماره: 76
36 دیپلماسی فرهنگی انقلاب اسلامی در حوزه ی روابط فرهنگی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 1
37 دیپلماسی فرهنگی انقلاب اسلامی در حوزه‌ی روابط فرهنگی بین‌المللی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 3، شماره: 1
38 راهبردهای آموزش در دانشگاه با رویکرد دانشگاه حکمت بنیان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 16، شماره: 1
39 رفتارشناسی آمریکا در قبال انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 12، شماره: 1
40 روشن فکران فرانسه و انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 1
41 روشنفکران ایرانی و مسئله هویت در آیینه بحران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 10
42 روشنفکران دینی ایران و غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 10، شماره: 24
43 رویکردی راهبردی به مفهوم مصلحت (مطالعه موردی معاهده صلح حدیبیه) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 29، شماره: 1
44 ریشه ها و پیامدهای امنیتی نفوذ رژیم صهیونیستی در خلیج فارس با تاکید بر نقش محوری محمد بن سلمان (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 14، شماره: 52
45 سناریوهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در موضوع فلسطین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 26، شماره: 1
46 سیاست متعالی زمینه مند؛ جغرافیای سیاست و قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 12، شماره: 4
47 شبکه سازی شیعیان جهان؛ فرصت ها و چالش های پیش رو (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 45
48 شروط سیاسی بی ثباتی (تحلیل تجربی بین کشوری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 9، شماره: 18
49 شکاف های اجتماعی درون قومی و پیامدهای سیاسی آن در ایران: مطالعه موردی بلوچ (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 14، شماره: 4
50 شکاف های اجتماعی درون قومی و پیامدهای سیاسی آن: مطالعه موردی قوم عرب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 12، شماره: 3
51 طبقه متوسط جدید و بسیج منابع رای دهی در ایران ( ۱۳۹۶- ۱۳۷۶) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 10، شماره: 3
52 طراحی الگوی راهبردی تامین امنیت ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 12، شماره: 46
53 فوکو و انقلاب اسلامی ایران: معنویت گرایی در سیاست (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 1، شماره: 1
54 کاربست مؤلفه ‌مدارای سیاسی در راهبرد رهبری امام‌خمینی‌‌ (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 28، شماره: 1
55 گفتمان هویت ملی جریان ناسیونالیسم قبل و بعد از انقلاب اسلامی (با تطبیق اندیشه احمد کسروی و عزت الله سحابی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 9، شماره: 1
56 گفتمان هویت ملی جریان سوسیالسیم قبل و بعد از انقلاب اسلامی؛ با تطبیق اندیشه کیانوری و بشیریه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 26
57 محمد بن سلمان و گذار از پان وهابیسم به نظام سکولار در عربستان سعودی؛ ریشه ها و پیامدها (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 19، شماره: 1
58 مسئله مشروعیت در نظریه مردم سالاری دینی آیت الله خامنه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 4، شماره: 15
59 مفهوم «مصلحت» در حکومت علوی (بر اساس مطالعه موردی معاهده صفین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 49
60 مقاله پژوهشی: راهبردهای جمعیتی تحکیم اقتدار و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 9، شماره: 32
61 مقاله پژوهشی: راهبردهای فعالسازی جوانان در راستای ارتقای اقتدار ملی ج.ا. ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 13، شماره: 1
62 مقاله پژوهشی: سناریوهای بیداری اسلامی در ترکیه (بر اساس مطلوبیتهای جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 81
63 مقاله پژوهشی:تدوین الگوی راهبردی بازاریابی محصولات فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 11
64 مقاله پژوهشی:متغیرهای جمعیتی موثر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 36
65 منازعه سیاسی و امنیت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 10، شماره: 36
66 نظام انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 4، شماره: 9
67 نقش سرمایه اجتماعی در جامعه پذیری سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 8، شماره: 29
68 نگرشی دیگر بر نسبت اخلاق و سیاست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 16، شماره: 61
69 واکاوی آینده اسلام سلفی - وهابی- تکفیری در عربستان سعودی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 3
70 هوش سیاسی و ذهن آگاهی رهبران آمریکا و کره شمالی و تاثیر آن بر روابط دو کشور در بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 19، شماره: 4