دکتر محمدسعید ذکایی

دکتر محمدسعید ذکایی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمدسعید ذکایی

Dr. SaeedMohammad Zokaei

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار پاندمی کوید ۱۹ بر ساختار عاطفی در آئینه شبکه های اجتماعی مجازی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 13، شماره: 2
2 آموزش مطالعات فرهنگی در ایران: موانع، تجربه ها، و تجویزها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 15، شماره: 3
3 ارزیابی پتانسیل سیلخیزی حوزههای آبخیز استان مازندران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 6، شماره: 4
4 اعجام و شکل گیری خطاطی در اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 9، شماره: 33
5 اقتدار پزشکی، از خشونت تا دگرفهمی؛ مطالعه ای قوم نگارانه در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 26، شماره: 85
6 انسان شناسی زیست محیطی: مروری بر موضوعات، رویکردها و کاربردها (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 10، شماره: 1
7 ایران پیرامونی و تحول روابط دولت – ملت در عصر پهلوی اول (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 25، شماره: 82
8 بازنمایی رسانه ای مناسک زیارت اربعین در ایران؛ سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 13، شماره: 2
9 بازنمایی زندگی روزمره خانوادگی زنان ایرانی در اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 6، شماره: 23
10 بازنمایی مناسبات نسلی از منظر ادبیات داستانی پیش و پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 10، شماره: 3
11 بررسی ابعاد هستی شناسی مذهبی در گفتگوهای درون شخصی زوجین مذهبی برخوردار از سازگاری زناشویی بالا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 10
12 بررسی تطبیقی دیدگاه های جوانان در مورد عدالت در فضای مجازی و سیاست گذاری ها (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 55
13 بررسی زمینه های اجتماعی و فرهنگی نشاط اجتماعی در زندگی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
14 بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر آن (با تاکید بر بررسی تاثیر متغیرهای دینداری، وضعیت قومی و احساس آزادی) مطالعه موردی: شهروندان استان های کردستان و سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 38
15 برساخت اجتماعی خشکسالی در میان کشاورزان (مورد مطالعه: بخش مرکزی و غربی استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 1
16 برساخت اجتماعی مدارا در زندگی روزمره شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 4
17 پسرهای جوان و ارزش های مردانگی(پژوهشی در بین دانش آموزان متوسطه شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 6، شماره: 3
18 تجربه زیسته زنان کارگر خانگی شهر تهران (زنان نظافتچی روزمزد خانهها) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 5، شماره: 16
19 تجربه زیسته کارگران زن در بخش غیررسمی اقتصاد ایران (مطالعه موردی کارگران غیررسمی زن استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 41
20 تحول فردیت خطاطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 8، شماره: 21
21 تحول معنای شادی در گذار دوره زندگی: پژوهشی در میانزنان شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 29
22 تغییر رشته ای ها انگیزه ها، انتظارها و ارزیابی دانشجویان رشته های غیرمرتبط از تحصیل در علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 20، شماره: 63
23 جامعه شناسی یک بحران: آسیب شناسی اجتماعی بحران آب در حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 4
24 جنسیت و اتوبیوگرافی: ظرفیت های بدیل روایت تجربه زنانه (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 14، شماره: 1
25 جنسیت و اتوبیوگرافی: ظرفیت های بدیل روایت تجربه زنانه (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 15، شماره: 1
26 جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 16
27 جوانان،جهانی شدن و مهاجرتهای بین المللی:پژوهشی در میان نخبگان جوان (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 7، شماره: 2
28 جهانی شدن، جهان وطنی و محیط زیست: مروری بر چشم انداز اولریش بک (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 12
29 دختران جوان و تجربه زنانگی(مطالعه موردی در میان دختران دبیرستانی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 5، شماره: 1
30 دلالتهای فرهنگی زندگی مرزنشینی: مطالعه موردی شهر نوسود (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 2، شماره: 4
31 دیرینه‎شناسی برساخت زنانگی در ایران از عصر مشروطه تا پایان پهلوی اول (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 20، شماره: 4
32 دین داری و توفیق اقتصادی (تحلیلی کیفی در بین متمولان تهرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 48
33 دین و مصرف در زندگی روزمره شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 11، شماره: 4
34 رابطه حضوردرفضای مجازی و هویت مدرن پژوهشی د ربین کار بران اینترنتی جوان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 33
35 رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محلات شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 32
36 رسانه های اجتماعی و سازمان های رسانه ای: بررسی سیاستگذاری و مصرف فیس بوک در مواجهه با رسانه ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 75
37 رسانه های اجتماعی: مفهوم سازی و گونه شناسی (مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 22، شماره: 84
38 زمینه ها، انگیزه ها و پیامدهای تنهازیستی خودخواسته در میان زنان ساکن شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 14، شماره: 43
39 زنانگی و ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 13، شماره: 2
40 زندگی در مناطق مرزی: مطالعه پدیدار شناختی مرزنشینان شهر نوسود (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 6، شماره: 4
41 ساختار اجتماعی شناخت و پیدایش تاریخ نگاری در فرهنگ اولیه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 3، شماره: 1
42 سازه فقر شهری: تجربه مردم نگارانه اتوبیوگرافیک فقر در فضاهای شهری تهران (نمونه موردی: محله هرندی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 40
43 سبک زندگی موبیتال در جامعه دانشجویی؛ فهم تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه های علامه طباطبائی و صنعتی شریف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 4، شماره: 16
44 سبک های نوشتاری توییت های انتقادی در میان کاربران ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 32، شماره: 4
45 سیر تحولات تاریخی روش کیفی در علوم اجتماعی معاصر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 15، شماره: 1
46 سیمای نابغه رمانتیک در اقتصاد: روایت کارآفرینان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 56
47 شبکه های اجتماعی مجازی و سبک زندگی جوانان: فراتحلیل پژوهش های پیشین (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 6، شماره: 1
48 طراحی مدل توسعه ورزش تفریحی برمبنای فرهنگ قومی با رویکرد نظریه مبنایی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 74
49 عدالت معرفتی در بین جوانان: از فضای مجازی تا سیاست گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 14، شماره: 2
50 فرهنگ تلویزیونی؛بازنمایی روابط دختران و پسران جوان در سریال های ایرانی پربیننده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 21، شماره: 78
51 فرهنگ جوانان و تلفن همراه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 7
52 فرهنگ گذار و الزامات آن برای روابط بین نسلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه دوره: 2، شماره: 2
53 فضاهای فراغتی شهری و زنانگی های جدید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 23، شماره: 73
54 فهم تاریخی فراغت ایرانی در آثار سفرنامه نویسان ایرانی و خارجی (1600 -1900) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 57
55 فهم تجربه زیسته افراد کارتن خواب در شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 11
56 فهم زمانی و تجربه حل مسیله؛ نمونه موردی پلیس نامحسوس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 36
57 فهم ساختار عاطفی جامعه ایرانی از دریچه فضای مجازی: بسوی ارایه یک نظریه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 13، شماره: 1
58 فهم عرفی شدن کاربران در شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 15، شماره: 58
59 گونه شناسی کاربران رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 4، شماره: 4
60 گونه شناسی مرد پنداری در اقوام استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 18، شماره: 55
61 مدرنیته، شهر و مصرف (بررسی پدیدار مصرف در زیست جهان شهروندان تهرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 8، شماره: 2
62 مردانگی های ایرانی در فضای مجازی: سنخ ها، گفتمان ها و منازعات (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 22، شماره: 3
63 مروری تاریخی بر ابعاد اجتماعی تدوین قوانین آب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 1
64 مصرف و سبک زندگی: رویکردها، مسایل و آسیب ها (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 23، شماره: 3
65 مطالعات فرهنگی دایاسپورا و جهان وطنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 27، شماره: 88
66 مطالعات فرهنگی و مطالعات حافظه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 3
67 مطالعات فرهنگى دانشگاهى در ایران: دستاوردها، چالش ها و افق ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 21
68 مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 8، شماره: 1
69 موج کره ای در ایران اندیشه ها و آثار اقبال به فرهنگ عامه پسند کره ای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 1، شماره: 3
70 مولفه های معنای زندگی در زوجین متقاضی طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 5، شماره: 2
71 نابرابری سرمایه های فرهنگی در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 8، شماره: 32
72 نحوه بازنمایی روابط بین نسلی در سریال های ایرانی پربیننده (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 4، شماره: 4
73 نحوه بازنمایی سبک زندگی سلامت محور در رسانه های گروهی، تحلیل محتوای پیام های سلامت محور تولید شده در چهار رسانه (رادیو سلامت؛ تلویزیون؛ وب سایت سلامت نیوز و هفته نامه سلامت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 85
74 نظریه و روش در تحقیقات کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 17
75 واکاوی الگوی «گفت وگوی کندوکاوی» در ارتباطات انسانی مطالعه دیدگاه های صاحبنظران گفت وگو و تعلیم و تربیت در خصوص کاربرد آموزشی این الگو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 11، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پژواک پترنالیسم در بخش اورژانس: یک مطالعه اتنوگرافی انتقادی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران تحول اخلاق پزشکی در گام دوم انقلاب
2 زندگی در مناطق مرزی: مطالعه پدیدار شناختی مرزنشینان شهر نوسود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
3 مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران: دستاوردها، چالشها و افق ها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی