دکتر محمدرضا حسندخت

دکتر محمدرضا حسندخت استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، البرز، ایران.

دکتر محمدرضا حسندخت

Dr. Mohammadreza Hasandokht

استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، البرز، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسپرمیدین بر ماده زایی شش توده پیاز خوراکی بومی استان خراسان در محیط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 2
2 اثر پلیمر آبدوست و میزان رطوبت خاک بر برخی صفات خیار گلخانه ای (Cucumis sativus L.) رقم سلطان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 1، شماره: 1
3 اثر کمپوست ضایعات چای و پوست درختان بر برخی ویژگی های بستر کاشت و صفات کمی و کیفی کاهوی گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 1
4 ارزیابی تحمل به خشکی و اثرگذاری های آن بر ویژگی های رشدی برخی توده های هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis (L.) Schrad) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های مارچوبه خوراکی (Asparagus officinalis L.) بومی ایران به کمک نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 3
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از گونه های خوراکی زعفران بومی ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 1
7 ارزیابی تنوع ژنتیکی بین و درون توده های ملون ایران و رابطه آن ها با ژرم پلاسم مناطق دیگر دنیا با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 3
8 ارزیابی خصوصیات موثر در مقاومت به تریپس پیاز در ۱۵ توده بومی پیاز ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 3، شماره: 11
9 ارزیابی صفات مورفولوژیک مارچوبه خوراکی (Asparagus officinalis L.) وحشی بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 3
10 برآورد ترکیب پذیری و هتروزیس در برخی از لاین های کاهوی ایرانی از طریق تلاقی دای آلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 4
11 برآورد ترکیب پذیری و هتروزیس در توده های خربزه و طالبی ایرانی از طریق تلاقی دای آلل (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 1
12 بررسی اثر نوع خاکپوش پلی اتیلنی بر رشد و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
13 بررسی برخی صفات مورفولوژیک، بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در شلغم های بومی ایران در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 1
14 بررسی ظرفیت پاد اکسایشی، محتوی فنل تام و ویتامین ث علف چشمه های (Nasturtium Officinale L.) جمع آوری شده از پنج منطقه مختلف ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 2
15 بررسی نحوه توارث زمان گلدهی در کاهو (Lactuca sativa L.) با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
16 پاسخ فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی خیار گلخانه ای به کاربرد انواع خاکپوش تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 51، شماره: 1
17 تاثیر برخی ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی بر عملکرد دانه و وزن زیست توده شنبلیله (Trigonella foenum-graecum تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 2
18 تاثیر تنش شوری بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و ریخت شناختی توده های بومی شلغم ایرانی (Brassica rapa) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 2
19 تاثیر زمان، دما و شرایط نگهداری بر برخی صفات فیتوشیمیایی و فیزیکوشیمیایی گیاه دارویی علف چشمه (Nasturtium officinale L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 5
20 تأثیر سلنیوم بر صفات کمی وکیفی، انباشت سلنیوم وکاهش تجمع نیترات در غده سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 3، شماره: 2
21 تعیین ارزش غذایی و ظرفیت پاداکسایشی اندام های مختلف دو گونه والک ایرانی (Allium akaka S.G. Gmelin و Allium elburzense W.) در شرایط اقلیمی رویشگاه های مختلف و مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 1
22 تنوع ژنتیکی توده های اسفناج بومی ایران (Spinacia oleracea L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 1
23 مطالعه ژنتیکی دو گونه وحشی زعفران با استفاده از صفات مورفولوژی و نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 1
24 مطالعه ژنتیکی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 3
25 مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) استان خراسان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 1
26 واکنش برخی توده های تره ایرانی به مادهزایی در محیط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بذرکاری مستقیم و نشاء کاری به روش جوی و پشته ای بر برخی صفات دو رقم خیار مزرعه ای در شهرستان دره شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
2 اثر چای کمپوست بر برخی صفات نشاء خیار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
3 اثر قندهای مختلف بر تولید گیاهان هاپلویید توده های بومی پیاز خوراکی (Allium cepa L.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر کمپوست و مایکوریزا برمیزان عناصر ماکرو برگ اسفناج در خاک های شور و آهکی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 اثر هرس و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل دلمهای گلخانه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 اثرات قارچ مایکوریزا و کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی اسفناج در خاکهای شور و آهکی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
7 اثرخاکپوش بر برخی صفات سه رقم خیار گلخانهای در منطقه رودان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 اثرخاکپوش و رقم برعملکرد بادنجان درمنطقه جیرفت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 اثرخاکپوش و روش کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد خیارمزرعه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 ارزیابی پتانسیل های زینتی گیاه دارویی بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan) کشت شده در شرایط آب و هوایی کرج (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
11 ارزیابی تاثیر نوع اندام و مدت زمان اسانس گیری بر درصد اسانس استحصالی از گیاه دارویی بومادران زرد (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
12 ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی شغلم استانهای اصفهان وکرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی نخود ایرانی با استفاده ازصفات مورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
14 ارزیابی تنوع ژنتیکی تودههای بومی شلغم استانهای یزد و خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
15 ارزیابی مقدماتی توده های بومی اسفناج ایرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
16 استراتژی های مدیریت IPM در تولید گوجه فرنگی گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
17 بررسی اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات توده های کاهوی ایرانی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
18 بررسی اثر تنش های مختلف محیطی بر میزان گلوکوناستورتین در گیاه علف چشمه (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
19 بررسی برخی صفات مورفولوژیک، عناصر غذایی اسپیر و خصوصیات فیزیکی بذر مارچوبه خوراکی (Asparagus officinalis L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی شنبلیله ایرانی بر اساس نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 تاثیر بستر کشت ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات دو رقم جعفری Petroselinum crispum Mill (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 تاثیر بستر کشت ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات کاهو رقم گریزلی Lactuca sativa L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 تاثیر بستر کشت ورمی کمپوست بر جذب عناصر در کاهو رقم گریزلی Lactuca sativa L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 تاثیر بستر کشت ورمی کمپوست بر جذب عناصر دو رقم جعفری Petroselinum crispum Mill (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 تاثیر سرمادهی مرطوب بر ویژگی های جوانه زنی و شکست خواب بذر ریواس (Rheum spp) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
26 تاثیر سرمادهی مرطوب و خراش دهی بر جوانه زنی بذر بنه (Pistacia atlantica Desf) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
27 تجزیه ژنتیکی شیرینی میوه در خربزه و طالبی بومی ایران به کمک تلاقی دای آلل کامل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 جمع آوری و معرفی گیاه زینتی Scilla siberica و بررسی کشت درون شیشه ای آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 ضدعفونی خاک با نور خورشید Soil solarization (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
30 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- جداسازی و شناسایی باکتری های حل کننده فسفات از ورمی کمپوست و بررسی خصوصیات محرک رشدی آنها به عنوان بسته کود زیستی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 مدیریت تغذیه در سبزیهای گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
32 مدیریت تهویه گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
33 مقایسه خصوصیات ریخت شناختی ژنوتیپ های مختلف گیاه خرفهی( جمع آوریشده از نقاط مختلف کشور) کشت شده در منطقه کرج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
34 مقایسه عملکرد برخی از توده های شلغم بومی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
35 مکان یابیDNA ریبوزومی S5 وS45 روی کروموزوم های مارچوبه های بومی ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
36 نگرشی بر تولید گوجه فرنگی ارگانیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی